#حس_عاشقانه

MOST RECENT

################################
مرا چه کار به بهشت و جهنم اگر  وعده ی او ز دنیا دهی مرا
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
سکوت شاعرانه چشمانت ، تعبیر لبخندیست که بر لبانم نقش  می بندت کاش پلک هایت پایان قافیه ی  شعر ما نبود
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
بی خیال دنیا شده ام شاید خوابی شبیه مرگ ، حال دلم را عوض کند
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
سخت می شود شناخت آدم هایی که رنگ حقیقت به حرف هایشان می زنند
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
هوای حوصله ام شبیه شرجی تابستانیست که خیال رفتن ندارد
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
دل که می گیرد نمیدانم چرا قید دنیا را برایش می زنم
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
برای غرق شدن نیاز به دریا نیست لبخند که میزنی من غرق در نگاه تو می شوم
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
به مرگ خندیدم و با طعنه گفتم کجایی ؟ نمیدانستم سراغ ما از سر بی کسی نمی آید
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
پای حساب و کتاب که می آید آدم ها همیشه از من طلب کارند ، کاش برای یک بار هم شده ، خود را طلب کار از دنیا ببینم
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
به دام چشمانی افتادم که سرنگونی عقلم را می خواست ،  و من غافل از کودتای دلم ، چشم در چشم تو مانده ام
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
از آدم های ساده باید ترسید ، در زمانه ای که همه به گرگ بودن خود می بالند سادگی حیله ایست در پس نقاب
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
قهر من از سر لجاجت نیست من از بی تفاوتی آدم ها ، دلم می گیرد افسوس کوتاه که میایی حق را به خود می دهند و جز بغضی که از درون تورا می خورد تحویلت نمی دهند زمانه ی ما ، عصر نقاب ها و نیرنگ هاست یا باید بازیگر خوبی باشی و رنگ آنها را به خود بگیری و یا در لاک تنهایی خود فرو روی
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

چه تلخ است بازی سرنوشت زمانی که برد با ما نیست و اشک ها عاشقانه ،  ایستادن را فدای آغوش تنهایی می کنند شاید این لحظه ی کوتاه ، بغضی ابدی را در ذهن جای دهد که چرا او دیگری را برگزید
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
تو در  آن سوی انتظار منی و من گریبان گیر دلتنگی،  چاره کار کجاست ؟
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

################################
جامه ای از جنس ایمان ، به تن عریان حقیقت بپوش ، شاید در پس حجاب ، تلخی حقیقت ، به مذاق آدمی شیرین آید
################################
🆔️channel : @he3e_asheghaneh
#عاشقانه
#دلنوشته
#حس_عاشقانه
#نوشته_های_ایمان
#شعر
#متن_ادبی
#دل_نوشته
#متن_غمگین
#قلم_ایمان

#Poem #Text #Love #Dep_text

💠💠💠
عشق اگر عشق باشد، تاریخ انقضا ندارد.
رابطه‌ای که سرِ یک ناچاری اتفاق بیفتد، به مرورِ زمان تمام می‌شود!
ولی اگر حسی آمد و نفس‌ت را گرفت و ناچار به گوشه‌نشینی و تارک دنیا شدن‌ت کرد،
همان عشق است که می گویند.
#شیما_سبحانی
#عشق
#اشتیاق
#تاریخ
#زمان
#رابطه_ی_عاشقانه
#حس_عاشقانه
#گوشه_نشینی
#بقچه_ی_دل

Most Popular Instagram Hashtags