[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#حسین_صادقلو_شهردار

5 posts

TOP POSTS

سرگردانی چند ساعته مردم در پمپ گاز زنگیان در حالی صورت گرفت که هیچکس تو این گرما به داد مردم نمیرسه. در حالیکه صف نزدیک به یک کیلومتر رسیده بود که جایگاه با کمتر از نصف ظرفیتش کار میکرد و در همین حال برای تعویض شیفت نزدیک به چهل دقیقه مردم رو تو این گرما معطل کردن.مطالبه مااز شهردار محترم رسیدگی فوری است
#گرگان #گرگانی #گرگانیها #حسین_صادقلو_شهردار #جایگاه_گاز#صف #انتظار #حق_خود_را_بگیرید #عکس #گرگان_خبر #حق_گرفتنی_است #مطالبات_از_شهردار_محترم #گلستان #زنگیان #شورای_شهر_گرگان #امید_خزر #خلیج_گرگانم_نجاتم_دهید #گرگان_زیبا

بگیر از من این هر دو فرمانده را
«دل عاشق» و «عقل درمانده» را
اگر عشق با ماست، این عقل چیست؟
بکُش! هم پدر هم پدرخوانده را
@bezynice
#فاضل_نظری #فاضل_نظری🌹 #شعر #شعر_نو #گرگان #گرگانی #گرگان_شهر_زیبای_ما #حسین_صادقلو_شهردار #شهرداری_گرگان #شهر_زیبا #عکس #عکاسی #هنر #شهرسازی #کمربندی #گلستان #گلستان_را_باید_دید #گرگان_خبر

چقدر زود گذشت انگار همین دیروز بود ودر گذر این روزها هیچکس پاسخگوی افکار عمومی نبود.به واقع نباید چشممان را به روی یکسری از حقایق ببندیم و قبول کنیم که مدیریت حسین صادقلو در بعضی موارد مورد نقد بوده و هست ولی آیا این مسائل را دوستان شورا نمیدانستند که با او عکس یادگاری گرفته و کمپین حمایت از صادقلو را به راه انداختن؟پس جواب اعتماد مردم چه میشود؟آیا تمامی این اعضا فعلی بدون عدم حضور در این لیست نیزبه شورا راه میافتند؟
#شورای_شهر #گرگان_شهر_زیبای_ما #گرگان #گرگانی #حسین_صادقلو_شهردار #گلستان #وفای_به_عهد #گلستان_را_باید_دید #شورای_شهر_گرگان #عکس #گرگان_خبر #لطفا_پاسخگو_باشید

MOST RECENT

چقدر زود گذشت انگار همین دیروز بود ودر گذر این روزها هیچکس پاسخگوی افکار عمومی نبود.به واقع نباید چشممان را به روی یکسری از حقایق ببندیم و قبول کنیم که مدیریت حسین صادقلو در بعضی موارد مورد نقد بوده و هست ولی آیا این مسائل را دوستان شورا نمیدانستند که با او عکس یادگاری گرفته و کمپین حمایت از صادقلو را به راه انداختن؟پس جواب اعتماد مردم چه میشود؟آیا تمامی این اعضا فعلی بدون عدم حضور در این لیست نیزبه شورا راه میافتند؟
#شورای_شهر #گرگان_شهر_زیبای_ما #گرگان #گرگانی #حسین_صادقلو_شهردار #گلستان #وفای_به_عهد #گلستان_را_باید_دید #شورای_شهر_گرگان #عکس #گرگان_خبر #لطفا_پاسخگو_باشید

بگیر از من این هر دو فرمانده را
«دل عاشق» و «عقل درمانده» را
اگر عشق با ماست، این عقل چیست؟
بکُش! هم پدر هم پدرخوانده را
@bezynice
#فاضل_نظری #فاضل_نظری🌹 #شعر #شعر_نو #گرگان #گرگانی #گرگان_شهر_زیبای_ما #حسین_صادقلو_شهردار #شهرداری_گرگان #شهر_زیبا #عکس #عکاسی #هنر #شهرسازی #کمربندی #گلستان #گلستان_را_باید_دید #گرگان_خبر

سرگردانی چند ساعته مردم در پمپ گاز زنگیان در حالی صورت گرفت که هیچکس تو این گرما به داد مردم نمیرسه. در حالیکه صف نزدیک به یک کیلومتر رسیده بود که جایگاه با کمتر از نصف ظرفیتش کار میکرد و در همین حال برای تعویض شیفت نزدیک به چهل دقیقه مردم رو تو این گرما معطل کردن.مطالبه مااز شهردار محترم رسیدگی فوری است
#گرگان #گرگانی #گرگانیها #حسین_صادقلو_شهردار #جایگاه_گاز#صف #انتظار #حق_خود_را_بگیرید #عکس #گرگان_خبر #حق_گرفتنی_است #مطالبات_از_شهردار_محترم #گلستان #زنگیان #شورای_شهر_گرگان #امید_خزر #خلیج_گرگانم_نجاتم_دهید #گرگان_زیبا

Most Popular Instagram Hashtags