#حسینپناهی

MOST RECENT

زوزگار جالبی است
مرغمان تخم نمی گذارد
اما"
گاومان هرروز
میزاید
"زنده یاد حسین پناهی"

#حسینپناهی #بازیگر #بازیگران #دیالوگ #دیالوگ_ماندگار

سلام را دوست دارم
ولی از زبانم میترسم
من میترسم پس هستم
اینچنین میگذرد روزگار من
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار میترسم
#شعر #شاعر #حسینپناهی #اعتراف #روزگار

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نترس فقط از خدا بترس

درحالی که باید میگفتن از همه بترس فقط از خدا نترس (حسین پناهی)

روحش شاد و یادش گرامی😣

#حسینپناهی #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ #بازیگران #بازیگر

.
.
و رسالت من این خواهد بود

تا دو استکان چای داغ را

از میان دویست جنگ خونین

به سلامت بگذرانم

تا در شبی بارانی

آن ها را

با خدای خویش

چشم در چشم هم نوش کنیم !
.
.
#spring #بهار #life #love #hope #feel #mood #photography #photo #photos #pic #picture #pictures #beautiful #parchakcheeshouse #حسینپناهی

این روزها...
خدا هم از حرف های تکراری من خسته است،چه حس مشترکی داریم من و خدا....
او از حرف های تکراری من خسته است ‌‌‌...
و من از تکراااااار غم انگیز روزهایم.
#حسینپناهی
#حسین_پناهی

🖋من زندگی را دوست دارم،
ولی از زندگی دوباره میترسم
دین را دوست دارم،
ولی از کشیش ها میترسم
قانون را دوست دارم، ولی از پاسبان ها می ترسم
عشق را دوست دارم،
ولی از زن ها می ترسم
سلام را دوست دارم،
ولی از زبان می ترسم
من می ترسم، پس هستم
این چنین می گذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم ...!
#علم #دین #کتاب #دانش #خدا #زندگی #فلسفه #حقیقت #کشور #پرنده#حسینپناهی

حسین پناهی چه زیبا گفت:
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!
ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!!!
ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!
ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ...!
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ می برﺩ...!
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...!
ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ می مانم ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ می ماند...!!!
من می مانم و خدا..... با احساس خجالتی که ای مهربان چرا همیشه مرا از تو و دینت ترسانده اند..
چرا...؟
#حسینپناهی
👉❤Mm❤👈

سم مارا با پادزهر خنثی میکنیم ....اما زهر کلمات را چگونه.....(حسین پناهی)#کلیپ #ایران #اریایی #اسلام #کمک #حسینپناهی #بی_سرپناه #اقتصاد #انسانیت #فقر #نیازمندان #اسباب_بازی

.
پدرم میگوید ، کتاب
مادرم میگوید ، دعا
و من خوب میدانم که
زیباترین تعریف خدا را
فقط میتوان از زبان گلها شنید ...
.
#حسینپناهی #گل #بهار #شمعدونی #صورتی #قرمز #گلشمعدونی

#آینده#کدام#بهترین#روزهایم#روز#عمرم#عمر#حرام#حروم#دیدارش#حسینپناهی#حسین_پناهی#دپ#دپرس
😶🍃🍺🌌🌠
این آینده کدام بود ...؟
که بهترین روزهای عمرم را ،
حرام دیدارش کردم ...! - حسین پناهی

فراموشی
شکلی از آزادی ست!

#تنهایی#حسینپناهی#فراموشی#ازادی#

من زندگی را دوست دارم ولی
از زندگی دوباره می ترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیش ها می ترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبانها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زنها می ترسم!
کودکان را دوست دارم
ولی از آئینه می ترسم!
سلام رادوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم
پس هستم
اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم!

پ.ن :وقتی ارزش ها عوض بشن ، عوضی ها با ارزش میشن ... هشتک امریکن کار
پ.ن ٢ : فقد چهار ماه دیگه مونده تا ماشین خریدن😍
پون ٣ : مای کید کامینگ سون #photo_by_me #photo_by_me #esfahanziba #photography #photograph #streetphotography #akasbashi #aksdastan #esfahan #esfhaniya #negahe_shoma #aksiine #ir__photo #harfeaks #عکاسباشی #عکاسی #موبایلگرافی #نیکون #nikon #nikond5300 #حسین #پناهی #حسینپناهی #حسین_پناهی

#معروف_کردن_احمق_ها_را_متوقف_کنید
#احمق_ها_را_معروف_نکنید
#احمق_هارا_معروف_نکنید
#معروف_کردن_احمق_هارا_متوقف_کنید

از آجیل سفره ی عید ،
چند پسته ی لال مانده است
آنان که لب گشودند ،
خورده شدند... آنان که لال ماندند ،
میشکنند !! دندان ساز راست میگفت :
پسته ی لال ، سکوتش دندان شکن است ... #حسینپناهی

Most Popular Instagram Hashtags