#حرف_اضافه

MOST RECENT

❌❌ خيلی وقت ها ديگران می توانند خوب و صميمی زندگی کنند اگر ما حرف اضافه نزنيم.
سه سال از زندگي زوج جوان ميگذرد عمه ميگويد:
چطور قابلمه هايت اينقدر زود خش برداشته؟!
شوهر بعدا زنش را توبيخ می کند که چرا مادرت برایت جهيزيه جنس خوب نخريده ؟! يکی به شوهر می گويد:
چطور اينهمه مدت با اخلاق تند همسرت ساخته ای؟!
شوهر پس از شنيدن اين سوال زنش را تحمل نمی کند و کارش با او به دعوا و مرافعه می کشد.

به زن می گويندچقدر شوهرت شب ها دير به خانه می آيد؟!
زن پاپيچ شوهر می شود و شکاکانه می پرسد اين وقت شب کجا بودي؟! و اين شکاکيت کاذب همچون پتکی اعصاب و روان خانواده را له می کند.

بياييد اينقدر از هم سوال نپرسيم , حرف اضافه نزنيم , توصيه های شخصی نکنيم
نپرسيم همسرت کو؟
چرا تنها آمده ايی؟
اين مانتو را چند سال قبل خريدی؟
شوهرت چقدر حقوق می گيرد؟
دستپخت همسرت خوب است يا نه؟
پدر زنت چند ميليون جهيزيه داد؟
خانه تان چند متر است؟

حرف اضافه , زندگی ديگران را خراب می کند.
پس حواسمان را جمع کنيم که کم ، درست و به موقع حرف بزنيم
واقعا خیلی چیزها به ما مربوط نیست. #حرف_اضافه #زندگی #حریم_شخصی #فرهنگ_سازی

حمایت چهره ی سرشناس قم در فضای مجازی (داوود خطر) از خواننده و بازیگر محبوب قمی و کشوری سعید سلیمانیان
چه باحال
@saeid.soleymanian
@david_qom_16
#سعید سلیمانیان #حمایت#لوتی_گری_مشتی_گری#خواننده#بازیگر#داوود_خطر#داوود_خطر_قم#لوتی#حرف_اضافه#فن_سعیدم#

برگرفته شده از پیج استادعزیز
دکتر حلت نازنین @drahmadhellat
خيلی وقت ها ديگران می توانند خوب و صميمی زندگی کنند اگر ما #حرف_اضافه نزنيم! سه سال از زندگی زوج جوان ميگذرد عمه ميگويد: چطور قابلمه هايت اينقدر زود خش برداشته؟!
شوهر بعدا زنش را توبيخ می کند که چرا مادرت برایت #جهيزيه جنس خوب نخريده؟!
يکی به شوهر می گويد: چطور اينهمه مدت با #اخلاق_تند همسرت ساخته ای؟!
شوهر پس از شنيدن اين سوال زنش را تحمل نمی کند و کارش با او به دعوا و مرافعه می کشد. به زن می گويند چقدر شوهرت شب ها دير به خانه می آيد؟!
زن پاپيچ شوهر می شود و شکاکانه می پرسد اين وقت شب کجا بودی؟!
و اين شکاکيت کاذب همچون پتکی اعصاب و روان خانواده را له می کند. بياييد اينقدر از هم سوال نپرسيم، حرف اضافه نزنيم، توصيه های شخصی نکنيم
نپرسيم همسرت کو؟
چرا تنها آمدی؟
اين مانتو را چند سال قبل خريدی؟
شوهرت چقدر #حقوق می گيرد؟
دستپخت همسرت خوب است يا نه؟
پدر زنت چند ميليون جهيزيه داد؟
خانه تان چند متر است؟ حرف اضافه، زندگی ديگران را خراب می کند. پس #حواسمان_را_جمع_کنيم که کم، درست و به موقع حرف بزنيم! واقعا خیلی چیزها به ما مربوط نیست... این عبارت، چه قدر عبارت بی رحمانه‌ای است و بی‌رحمانه‌تر اینکه از زبان یک #دوست شنیده شود: چه قدر شکسته شده‌ای!! این یعنی چه؟! یعنی اتفاقی ناگوار، #خستگی‌هایی بی‌شمار بر پشت و شانه‌های دوستمان، آشنایمان یا عزیزمان وارد شده و حالا که ما بعد مدت‌ها او را دیده‌ایم با گفتن این عبارت باید حتما به او بفهمانیم که تو شکسته شده‌ای و من این را از پوستت، از صورتت، از لاغری‌ات و از گودی پای چشمانت فهمیده‌ام!! و من #پتک محکم‌تری بر سرت فرو خواهم آورد تا تو خراب‌تر از این که هستی شوی!قطعا چیزهایی از زندگی‌اش کاسته شده است که حالا سعی می‌کند با ارتباط، با #سلام‌های دوباره آنها را التیام دهد. از کسی سراغ متعلقات غایبش را نگیریم که اگر باشد، اگر هنوز در محدوده زندگی‌اش حاضر باشد، خودش یا نامش به میان خواهد آمد.

اصلا چرا از هم سئوال می‌پرسیم #حقوقت_چقدره و الان چقدر دارین و #سرمایه ات چقدره؟

💠خيلی وقت ها ديگران می توانند خوب و صميمی زندگی کنند اگر ما #حرف_اضافه نزنيم! 🔸سه سال از زندگی زوج جوان ميگذرد عمه ميگويد: چطور قابلمه هايت اينقدر زود خش برداشته؟!
شوهر بعدا زنش را توبيخ می کند که چرا مادرت برایت جهيزيه جنس خوب نخريده؟!
يکی به شوهر می گويد: چطور اينهمه مدت با اخلاق تند همسرت ساخته ای؟!
شوهر پس از شنيدن اين سوال زنش را تحمل نمی کند و کارش با او به دعوا و مرافعه می کشد. 🔹به زن می گويند چقدر شوهرت شب ها دير به خانه می آيد؟!
زن پاپيچ شوهر می شود و شکاکانه می پرسد اين وقت شب کجا بودی؟!
و اين شکاکيت کاذب همچون پتکی اعصاب و روان خانواده را له می کند. 🔸بياييد اينقدر از هم سوال نپرسيم، حرف اضافه نزنيم، توصيه های شخصی نکنيم
نپرسيم همسرت کو؟
چرا تنها آمدی؟
اين مانتو را چند سال قبل خريدی؟
شوهرت چقدر حقوق می گيرد؟
دستپخت همسرت خوب است يا نه؟
پدر زنت چند ميليون جهيزيه داد؟
خانه تان چند متر است؟ 🔺حرف اضافه، زندگی ديگران را خراب می کند. پس حواسمان را جمع کنيم که کم، درست و به موقع حرف بزنيم! واقعا خیلی چیزها به ما مربوط نیست...
#فرهنگ_سازی
#تمدن_کهن_ایرانی
#زندگی
#عشق
#محبت
#دوستی
#وفاداری
#خانواده
#ایران_و_ایرانی
#نه_به_فرهنگ_و_تمدن_اعراب

💠خيلی وقت ها ديگران می توانند خوب و صميمی زندگی کنند اگر ما #حرف_اضافه نزنيم! 🔸سه سال از زندگی زوج جوان ميگذرد #عمه ميگويد: چطور قابلمه هايت اينقدر زود خش برداشته؟! شوهر بعدا زنش را توبيخ می کند که چرا مادرت برایت #جهیزیه جنس خوب نخريده؟! يکی به شوهر می گويد: چطور اينهمه مدت با #اخلاق_تند همسرت ساخته ای؟!
شوهر پس از شنيدن اين سوال زنش را تحمل نمی کند و کارش با او به #دعوا و مرافعه می کشد. 🔹به زن می گويند چقدر شوهرت #شب ها دير به خانه می آيد؟!
زن پاپيچ شوهر می شود و شکاکانه می پرسد اين وقت شب کجا بودی؟!
و اين شکاکيت کاذب همچون پتکی #اعصاب_و_روان #خانواده را له می کند. 🔸بياييد اينقدر از هم #سوال نپرسيم، حرف اضافه نزنيم، توصيه های شخصی نکنيم
#نپرسیم همسرت کو؟
چرا #تنها آمدی؟
اين مانتو را چند سال قبل خريدی؟
شوهرت چقدر حقوق می گيرد؟
#دستپخت همسرت خوب است يا نه؟
پدر زنت چند #میلیون جهيزيه داد؟
خانه تان چند متر است؟ 🔺حرف اضافه، #زندگی ديگران را خراب می کند. پس حواسمان را جمع کنيم که کم، درست و #به_موقع_حرف_بزنیم ! واقعا خیلی چیزها #به_ما_مربوط_نیست

❌❌ خيلی وقت ها ديگران می توانند خوب و صميمی زندگی کنند اگر ما حرف اضافه نزنيم.
سه سال از زندگي زوج جوان ميگذرد عمه ميگويد:
چطور قابلمه هايت اينقدر زود خش برداشته؟!
شوهر بعدا زنش را توبيخ می کند که چرا مادرت برایت جهيزيه جنس خوب نخريده ؟! يکی به شوهر می گويد:
چطور اينهمه مدت با اخلاق تند همسرت ساخته ای؟!
شوهر پس از شنيدن اين سوال زنش را تحمل نمی کند و کارش با او به دعوا و مرافعه می کشد.

به زن می گويندچقدر شوهرت شب ها دير به خانه می آيد؟!
زن پاپيچ شوهر می شود و شکاکانه می پرسد اين وقت شب کجا بودي؟! و اين شکاکيت کاذب همچون پتکی اعصاب و روان خانواده را له می کند.

بياييد اينقدر از هم سوال نپرسيم , حرف اضافه نزنيم , توصيه های شخصی نکنيم
نپرسيم همسرت کو؟
چرا تنها آمده ايی؟
اين مانتو را چند سال قبل خريدی؟
شوهرت چقدر حقوق می گيرد؟
دستپخت همسرت خوب است يا نه؟
پدر زنت چند ميليون جهيزيه داد؟
خانه تان چند متر است؟

حرف اضافه , زندگی ديگران را خراب می کند.
پس حواسمان را جمع کنيم که کم ، درست و به موقع حرف بزنيم
واقعا خیلی چیزها به ما مربوط نیست. #حرف_اضافه #زندگی #حریم_شخصی #فرهنگ_سازی

.
#on یک #حرف_اضافه است که قبل از اسامی مرتبط به وسائل نقلیه (بجز خودرو)، ‎#سطوح ، #تاریخ و #روزهای_هفته بیان می شود. در مورد سطوح معنای (بالای یا روی یک سطح) را به خود می گیرد. در مورد زمان، پس از این حرف اضافه تاریخ دقیقی در تقویم بیان می شود.
تقدیم به شما 🌹از #آیلتس_استارت
The preposition #on is often used in #place phrases.
In general, on means "on the top of" or "on the surface of" the place. For streets, on refers to a location that is alongside the street.
——————————-
This preposition is often used in #time phrases,too.
When #on is used in this way, it is followed by noun
phrases that show a specific calendar time. ‏#english #grammar #englishgrammar #ieltstart #ielts #ieltsgrammar #writingtips #ieltswriting #ایلتس #آیلتس #دوره_آيلتس #آیلتس_خصوصی #آیلتس_جنرال #آیلتس_آنلاین #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #پرهام_ابوالقاسمی #گرامر_انگلیسی

تو درختِ خوب منظر
همه میوه‌ای ولیکن
چه کنم به #دست_کوته
که نمی‌رسد به سیبَت
#سعدی
پ.ن:
برای خیلی کار هایی که میخواستم انجام بدم قدم کوتاه بود.
دستی که به سوی من دراز شد و نتونستم بگیرمش...
هدفی که توی ذهنم ساختمش ولی تفنگشو نتونستم از زمین بردارم
خیلی وقتا نشد...
دویدم... نشد...
خیلی وقتا من به دنبال هدف و هدف از من فراری بود.
میدونی چیه؟
انگار جسمم از ذهنم جا مونده
همیشه بیش از توانم خواستم و البته به این مفتخرم که باعث پیشرفته.
ولی خب میترسم از روزی که عمرم کوتاه باشه برای بدست اوردن توان رسیدن به بعضی خواسته ها...
شوقی که در کودکی از خوردن سیب داری رو دیگه در جوانی نداری.
همیشه دیر میشه
گاهی هم اصلا نمیشه
ولی اگه بشه...
#حرف_دل_پریشان #پریشان_حالی #چرندیات_ذهن_مخشوش #حرف_اضافه
#slain
#likeforlike #like4likes #likeforfollow #f4f #l4l #followforfollow #follow4follow #f4f #text_post #sad_boy #GN

🔈 بخش اول.
#in یک #حرف_اضافه است که قبل از اسامی مرتبط به ‎#مکان و #زمان بیان می شود. مکان شامل محیط های بسته، کوچک مثل اتاق تا مکان هایی با مرزهای جغرافیایی مانند کشور ها می باشد. در مورد زمان، قبل از اسامی مانند فصل ها، سال ها و ماه ها و دوره هایی زمانی مشخص بیان می شود.
تقدیم به شما 🌹از #آیلتس_استارت
——————————
The preposition #in is often used in #place phrases.
When in is used in this way, it is followed by noun
phrases that showthe meaning "inside" or "within"
a place. The place can be a small, specific one or
a general geographic area.
——————————
When #in is used in #time phrases, it is followed by noun
phrases that show a general period of time.
The meaning of in + noun phrase is "at some point
during _ (the period of time)."
——————————
#english #grammar #englishgrammar #ieltstart #ielts #ieltsgrammar #writingtips #ieltswriting #ایلتس #آیلتس #دوره_آيلتس #آیلتس_خصوصی #آیلتس_جنرال #آیلتس_آنلاین #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #پرهام_ابوالقاسمی #گرامر_انگلیسی

از دور که به برج نگاه میکنی، حس میکنی بیخودی بزرگش کردن، اصلا هم انچنان نیس
از دور که به برج نگاه میکنی، حس میکنی بیخودی خوشگل و باوقار جلوش دادن، ظاهرش کاملا معمولیه
اما زمانی همه چی تغییر میکنه که از نزدیک ببینیش
آدما رو هم تا وقتی از نزدیک لمس نکنی، نبینی، تحلیل نکنی نمیتونی در موردشون قضاوت کنی(هرچند که در حد یه شعاره و تقریبا همه چنین قضاوتی رو انجام میدن)
به هم فرصت بدیم، انسانیت فراتر و با ارزش تر از هرچیزی دیگه هست. برای هم وقت بذاریم، از دیدن هم خوشحال بشیم، همه چیزو از نزدیک ببینیم بعد قضاوت کنیم.
گاهی وقتا میشه دلتو راضی کنی که یه قهوه باهاش بخوری.
ما آدما اصلا بلد نیستیم زندگی کنیم...
همه چی میشه فقط باید بخای زندگی کنی.
#حرف_اضافه #پشیمون_نشدم #خداروشکر🙏 #پرسه_در_مه #زندگی_زیباست_اگر_زیبا_زندگی_کنیم #بهم_اعتنا_کنیم #قدم_اول_مهم_نیست_مهم_اینه_دلی_رو_شاد_کنی
#پرواز_در_سکوت_افکار_یخ_زده

.
فهرست برخی از کلمات
به همراه حرف اضافۀ مناسب هریک (به ترتیب الفبا)
https://telegram.me/kanoonnevisandeganqom
.
‌.
.
#حرف_اضافه #کتاب
#ویرایش #درست_نویسی
#نگارش #نویسندگی
#راهنمای_ویراستاری_و_درست_نویسی
#مترجمی #فارسی #حسن_ذوالفقاری
#دکتر_ذوالفقاری

Most Popular Instagram Hashtags