#جنیکا

MOST RECENT

میمون هرچی زشت تر اداش بیشتر
اخه اسکول تو گاد آف واری؟
اخه ان تو رو دو تا بزنن تو سرت گریه میکنی
اخه دو زاری جا نبود دیگه برو رو دکمه ت تتو بزن چرا صورت
اخه اوشکول پلشت تو میخوای الگو باشی
ان تو قیافت اخه
.
.
.

#شبنم_غزال #خزاینستا #مینیکا #وحیدخزائی #ندایاسی #عمو_مسعود #ترکیبی #افشاسازی #دیانا #داوودهزینه #جنیکا #خزوخیلا #شاخ #پرستش #خز #دنیا #جهانبخت #ردی #تتلو #سحرتبر #تبر #گولاخ #احمق

Most Popular Instagram Hashtags