#جندقی

MOST RECENT

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی 》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
شعراء و هنرمندان گلها
عمریست سرکوی تومستانه نشستم

تصویر : هنرمندان نامی تاریخ موسیقی ایران استاد پرویز یاحقی و بانو حمیرا

این بیت زیبااز : عاشق اصفهانی
خوش بود به من کنج قفس کز در و بامش
یک رخنه نمی داشت که بیرون نگرد کس

این بیت زیبااز : حافظ شیرازی
خون شد دلم بیاد تو هر گه که در چمن
بند قبای غنچه ی گل می گشاد باد

این بیت زیبااز : صائب تبریزی
خون ما افتادگان را کی توان پامال کرد
خون بهای شبنم از خورشید می گیریم ما

آواز : بانو حمیرا
ویولن : استاد پرویز یاحقی
تار : فرهنگ شریف
سنتور : مجید نجاهی
ضرب : جهانگیر ملک
غزل آواز : عماد خراسانی
دستگاه : شور - ابوعطا
گوینده : روشنک

این بیت زیبااز : یغمای جندقی
خون من ریز و میندیش ز دیوان حساب
کانچه در هیچ حسابی نبود خون من است

این بیت زیبااز : واحد اصفهانی
خوش است سفله که با خاک ره شود یکسان
زیان به دیده رسد چون غبار بر خیزد

این بیت زیبااز : مولوی
خود زفلک برتریم وز ملک افزون تریم
زین دو چرا نگذریم ؟ منزل ما کبریاست
#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر
#شعراء#هنرمندان#موسیقی#گلها
#مولوی#واحد اصفهانی#یغمای # #جندقی#عماد خراسانی#صائب#
#تبریزی#حافظ شیرازی#عاشق#
#اصفهانی#بانو حمیرا#پرویز #
#یاحقی#فرهنگ شریف#مجید #
#نجاهی#جهانگیر ملک#ابوعطا#
#روشنک# ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻫﺎ. ❤️🌹😄 یک جشن در راهه👌😄بزودی اعلام میکنم 😄👌❤️ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺵ بگذﺭﻭنید ﻭ ﺣﺲ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺮﺍﻏﺘﻮﻥ بیاد. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﻭ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯾﺘﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ. خیلی دوستتون دارم دوستان خوبم...❤️
😉❤️ ﻻﺯﻡ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﻭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ. ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﮑﻨﻦ😉😳 ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ🙈! ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ !!!!! 🤔ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻫﺸﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ , ﻻﯾﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ‏(ﻣﺜﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ , ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺮﺍﺷﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ‏) ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮐﻨﺸﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭼﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻻﯾﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﯿﻢ...😜
#جندقی#تناسب اندام#سمینار#ورزش

«غوغای نفس»
خواننده : نگار مُهتدی
آهنگساز : مهدی سالاری
تنظیم : مازیار شاهی .
نوازندگان:
اردشیر کامکار: کمانچه
مازیار شاهی: تار،بم تار،عود،دف
علیرضا جواهری: سنتور،تمبک
هوشمند عبادی: نی .#شعر#موسیقی_سنتی#مکتب#تهران#اصفهان#آواز#سه_تار#پاپ#معتمدی#ریاحی#متولی#جندقی#آهنگ#زیبا#آرامش#فیلم#کلیپ#موزیک#گیتار#ویلن#beautiful#گلپا#ایرج#احسان_خواجه_امیری#avaz#show#gitar#art#video#music
@negarina_mohtadi

ديوانه و رند
آهنگ:استاد معصومه مهرعلى
تنظيم:ارژنگ سيفى زاده
آواز:هليا اعتماد مقدم @heliaetemadmoghadam
آواز:فيروزه شيخى @firoozesheikhi
آواز :مجيد آبرون @majid.abroun. تار:محمدرضا قيومى
سه تار:ريحانه روئين تن
عود:حسن رضايى
نى:سهيل قدمى
قانون:سحر يوسف
سنتور:الهه رستمى
كمانچه:مهرداد حامدى
تارباس:مصطفى حسينى
تمبك:شهاب علايى
دف:سهيل حبيبى
#شعر#موسیقی_سنتی#مکتب#تهران#اصفهان#آواز#سه_تار#پاپ#معتمدی#ریاحی#متولی#جندقی#آهنگ#زیبا#آرامش#فیلم#کلیپ#موزیک#گیتار#ویلن#beautiful#show#gitar#art#video#music

🌸🌸🌸🌸🌸
کنسرت گروه راستان
به سرپرستی آزاده امیری
وخوانندگی نسرین گلی
در تاریخ پانزدهم مردادماه هزاروسیصدو نود وهفت
ساعت 21
در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود
🔴فروش بلیط در تیوال
آموزشگاه موسیقی دادآفرین
44463803
گیشه فرهنگسرای نیاوران
و شماره
09125465376

@azadeh.amirii
#شعر#موسیقی_سنتی#مکتب#تهران#اصفهان#آواز#سه_تار#پاپ#معتمدی#ریاحی#متولی#جندقی#آهنگ#زیبا#آرامش#فیلم#کلیپ#موزیک#گیتار#ویلن#beautiful#گلپا#ایرج#احسان_خواجه_امیری#avaz#show#gitar#art#video#music

یک دقیقه چالش😉 (افزایش قدرت ذهنی)

سلام

امروز می خوام یک تجربه جدید و بسیار مفید رو مطرح کنم که با استفاده از اون می تونیم هم از حداکثر توانایی ذهنمون استفاده کنیم و هم اینکه از شر خیلی از افکار و زباله های ذهنی خودمون راحت بشیم.😉 مطمئناً شما از این مطلب استفاده زیادی خواهید کرد. مثلاً برای موارد زیر:

پاکسازی ذهن (مخصوصا وقتی که ذهن شما خیلی شلوغ هست)
آرامش دادن به خود در زمانهای پر استرس، انجام کارهای سخت و وحشتناک یا خوردنهای کاذب

آزاد سازی انرژی ذهن (مخصوصا زمانی که احساس خستگی شدید ذهنی میکنید)

حالا بریم سر اصل مطلب که برای من خیلی مفید بود و میدونم که برای شما هم خیلی مفید خواهد بود .👌 منتظر کامنتهای شما هستم .✋ شما اره شما ،چگونه ذهنت رو اروم میکنید ؟؟؟؟؟ #جندقی#ورزش#تناسب اندام#مبتکرBAM این روش چگونه کار میکند 🤔

Most Popular Instagram Hashtags