#جقیا

MOST RECENT

💋🍓گروه داغه تلگرامی زدیم😍💓
👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👆👆👆👆👆👆👆
ادامه فيلم سوپر تو كانال😍💦لينك كانال تو بيو(پيج)
بدو بيا كلي فيلم توشه
👇👇👇👇👇👇👇
👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 👉 @minoo_hozoori2 .
.
.
.

#کص #کونی #کون_کن #جقیا #سکسی #فیلم_سکسی #کانال_سکسی #شهوتسرا #جنده #سکسی_ایرانی #کtوس #کون #کیر #برده #ممه #وحید_خرازی #سکس #داف #سوتین #گی
#دختر #شورت #سکس #جق #باحال #جوک
Vjcjcjff

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#خود_ارضایی #لواط
#جلق_زدن
#جق_زدن
#درمان_گی#بردگی #جلقی #جقی
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#جقیا #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#خود_ارضایی #لواط
#جلق_زدن
#جق_زدن
#درمان_گی#بردگی #جلقی #جقی
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#جقیا #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#خود_ارضایی #لواط
#جلق_زدن
#جق_زدن
#درمان_گی#بردگی #جلقی #جقی
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#جقیا #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

الان فهمیدین روزه ام؟؟؟ یا یه طور دیگه بگم

#جوک #جوکها #خنده_دار #خنده # #خنده😂 #خنده😂#باحال #باحالترين#
#فالو_کن#جر_خوردم میخوری#جق #جقیا

#جقیا خوب میفهمن معنی این جمله رو😂😂😂

#just_for_fun
درسته #جقی هستیم ولی بی اعتقاد نیسیم‌😒😂
سخت بود ولی یه هفته #جق نزدم که نکنه خدا تلافیشو تو #الکلاسیکو سرم در بیاره 😂
بسی سختی کشیدم 😁
تازه نذر کرده بودم که اگه با اختلاف یه گل بردیم یه هفته دیگه هم نزم اگه با اختلاف دوتا بردیم دو‌هفته اگه #مسی #هتریک کنه یه ماه نزنم 😂
حالا که اینجور شد از لجه #خدا امشب #هتریک میکنم تو‌ جق سه بار میزنم 😒
.
.
سلامتی همه #جقیا معتقد 🍻😂 👐
.
.
پ‌ن:جاست فور فان 😂‌

#جقیا تگ بشن .
.
پست قبلی رو از دست ندی که نصف زندگیت به فناســــــت

مخصوص#جقیا

F_22 & Lamborghin Huracan.
One God and one God of heaven roads.

اف_22 رپتور و خودروی لامبورگینی هوراکان.
یکی خدای آسمون ها یکی خدای جاده ها.
(دوستان میدونم بوگاتی سرعتش بیشتره)
البته لامبورگینی رو هم مواد با مواد جاذب رادار بپوشونن کاملا رادارگریز میشه 😂😒✌
.
.
.
.
.
.
.
#f_22 #airforce #airmilitarypower #us
#lamborghin #cars #militaryaircraft
#god #armystrong #army #sky #militarytoday #jet #jang_afzarr #needforspeed #speed
#ماشین #جنگنده #اف #اف_22_رپتور #اف_22 #ارتشبان #میلیتاری #جقیا #ژوون
#سرعت #خدای #نیروی_هوایی .

Most Popular Instagram Hashtags