#جان_شیفته

483 posts

TOP POSTS

درسی ک دل ب بهای شادی و رنج خود مطالعه نکرده باشد درست فرا گرفته نمیشود ...
.
.
.
#جان_شیفته
#رومن_رولان
#iran
#fuck_normality

#جان_شیفته #رومن_رولان #نشر_دوستان
ترجمه#به_آذین
قهرمان اصلی کتاب، آنت ریوی یر به گروه پیشتازان نسلی از زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری با پنجه درافکندن با پیش داوریها و کارشکنی همراهان مرد خویش،راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند.از آن پس پیروزی به بهای کوششی جانانه به دست آمد.
آنت می گوید:هیچ چیز را فدا نکردم.تنها هستم. دست نخورده ام.زندگی را در آغوش می فشارم.ارزش آن را می دانم و می دانم چه بهایی برای آن پرداخته ام.زنده باد زندگی...

.
خوشبختانه درمیان آب های طغیانی این زندگی چند جزیره کوچک هست که بتوان بدان پناه برد:
کتاب های زیبای شاعران...
#جان_شیفته
#رومن_رولان
پ.ن:ای آرزوی جانم،از ما سلام بادت..😌💛

مرا با حقیقت بیازار، اما هرگز با دروغ آرامم نکن!

#جان_شیفته
#رومن_رولان
#م_آ_به_آذین

هیچ چیز از آن که چهره ات را بی پرده ببینم ترس ندارد.

از: #جان_شیفته
اثر:#رومن_رولان

بی خیال میشوم
منطق چشمهایت را
بیا و با فلسفه هایت
بباف گیسوانم را... تا در فضای باورِ
کوچه باغی ،
سرشار از عطر شکوفه های
بهار نارنج

پله پله
پر شوم از امنیت
سرانگشتانت.... #جان_شیفته

همیشه تاریخ حوادث یک زندگی را می نویسند. اشتباه می کنند. زندگی راستین زندگی درونی است.

بدین سان زندگی او در دو سطح موازی پیش می رود و دیگران جز زندگی رویی او را نمی شناسند. در آن زندگی دیگر او همیشه تنها می ماند.

#جان_شیفته
#رومن_رولان

.
ما زنان وقتی عاشق می شویم همه ی قلب و وجودمان را به مرد محبوبمان می سپاریم آنگونه همه زیبایی ها و لذات دیگر در رابطه با او معنا می یابند .. اما شما مردان وقتی عاشق می شوید تنها قسمتی از قلب و وجود خود را در اختیار زن محبوبتان می گذارید .. بقیه را برای موفقیتها و کسب قدرتها و خودخواهی خود نگه می دارید.

حرفی نیست شاید اگر ما هم مرد بودیم چنین می کردیم اما آنچه از شما می خواهیم این است که آن قسمتی از قلبتان را که به ما سپردید دیگر ملعبه هوسبازی هایتان نکنید، ما به همان سهم هر چند کوچک .. اگر زلال و اطمینان بخش باشد قانعیم ... #جان_شیفته
#رومن_رولان
.
پ.ن: چهار جلده جان شیفته‌ و نزدیک ۲۰۰۰ صفحه،یعنی حالش هست که بخونم؟!😁😁😁

MOST RECENT

درسی ک دل ب بهای شادی و رنج خود مطالعه نکرده باشد درست فرا گرفته نمیشود ...
.
.
.
#جان_شیفته
#رومن_رولان
#iran
#fuck_normality

پل می زند
کتف زخمی افق
بر زانوی دلواپسیِ
مضراب نور

اتجا که
ابعاد بی نهایت نگاهت
ارتفاع شهاب سنگهاست... #جان_شیفته

پی بنا باید دوام بیاورد. بلنتدترین ساختمانها با یک ستگ شروع می شود. سنگ منم... @doostaanbook
جانِ شیفته
رومن رولان
ترجمۀ م.ا.به آذین
#جان_شیفته #رومن_رولان #به_آذین #محمود_اعتمادزاده

هزار آسمان،خفته
در حصار تنگ حوصله ام... آتشی جاری ست
به دخیل بارانی،
از سخاوت ابر دلگیر پاییز... و من جانی شیفته ام.....
چنان که در
پرسه های روح دلواپسم..
پری های تن زخمی
دل به دریا می سپارند... #جان_شیفته
#آسمان#روح#دلواپس# دریا

جمعه شاید،،، زنی است
که تمام شب را آبستن درد است

و درابدیتی پر از باکره گی
سکوت را به چله نشسته
بیا و از حادثه برگرد
عشق سرزده می آید... #جان_شیفته

گاه آرزوهای سالم و ناسالم او را به هر سو می کشند و جانش را می خورند. و زمانی در چنان سستی و کرخی فرو می رود که قادر به هیچ کار و تمرکز روی هیچ اندیشه ای نیست. وقتِ خود را به هدر می دهد، و حال آن که بیش از اندازه شتاب دارد. از هم اکنون نگران آینده، نگران شغلی است که انتخاب خواهد کرد… زیرا می داند که ناگزیر خواهد بود زود تصمیم بگیرد و باز هیچ دلیلی برای گرفتنِ تصمیم ندارد. با علاقمندی و بی تفاوتیِ برابر. با کشش و بیزاریِ یکسان. میان همه ی احتمالات در نوسان است. می خواهد و نمی خواهد. حتی قادر به خواستن یا ناخواستن نیست.
#جان_شیفته
#رومن_رولان

م.خاطب...

دم زندگی را
به نوازش عشق گرم کنید
آغوش تشنگی هامان
منتظر باران
مهربانی ،،، دست به چانه نشسته است!!! #جان_شیفته. 🎀 @ghamkadehminaa 🎀

Most Popular Instagram Hashtags