#تیکه_سنگین

1023 posts

TOP POSTS

. ️tag Your friends✔️
‎تگ و فالو فراموش نشه ‎مرسی از حمایتتون ❤
✔️join to channel link in bio✔️
‎پست و عکس های بیشتر در کانال👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/faz_sangin
‎کپی با ذکر منبع آزاد ✌
‎با ما همراه باشید😍
#Faz_sangin10
#faz #sangin #faz_sangin #fazsangin#فازسنگین
#تيكه_سنگین #فاز #سنگين #تكست #آس #خاص
#text #text_sangin # #dis #love #dis_love
#فازسنگین
#تیکه_سنگین #تکست_گرافی
#عکس_نوشته #دردنوشته #تنهایی #خسته #دلتنگی #سیگار #فازخاص

MOST RECENT

. ️tag Your friends✔️
‎تگ و فالو فراموش نشه ‎مرسی از حمایتتون ❤
✔️join to channel link in bio✔️
‎پست و عکس های بیشتر در کانال👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/faz_sangin
‎کپی با ذکر منبع آزاد ✌
‎با ما همراه باشید😍
#Faz_sangin10
#faz #sangin #faz_sangin #fazsangin#فازسنگین
#تيكه_سنگین #فاز #سنگين #تكست #آس #خاص
#text #text_sangin # #dis #love #dis_love
#فازسنگین
#تیکه_سنگین #تکست_گرافی
#عکس_نوشته #دردنوشته #تنهایی #خسته #دلتنگی #سیگار #فازخاص

. ️tag Your friends✔️
‎تگ و فالو فراموش نشه ‎مرسی از حمایتتون ❤
✔️join to channel link in bio✔️
‎پست و عکس های بیشتر در کانال👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/faz_sangin
‎کپی با ذکر منبع آزاد ✌
‎با ما همراه باشید😍
#Faz_sangin10
#faz #sangin #faz_sangin #fazsangin#فازسنگین
#تيكه_سنگین #فاز #سنگين #تكست #آس #خاص
#text #text_sangin # #dis #love #dis_love
#فازسنگین
#تیکه_سنگین #تکست_گرافی
#عکس_نوشته #دردنوشته #تنهایی #خسته #دلتنگی #سیگار #فازخاص

تا شمــا رلـ میزنیــد و کاتـ میکنیــد

مـن بـرمـ
دَرِ قوطیـ مُربـــا رو باز کنـمـ بیــامـ 😊😏 #تیکه_ناب #تلنگر #تکست #تکست_لش #لفظ_باز #فاز_دپ #فاز_لش #فاز_غم #فاز_سنگین #متن_خاص #تیکه_سنگین #تیکه_کلفت

😏 #تیکه_سنگین
#هه
آشناهاتون رو با پیج آشنا کنید 😉

سنگین بود واقعا...
الفِ قامتم "دال" گردید...😑😓😦
#سنگین
#تیکه_سنگین

. ️tag Your friends✔️
‎تگ و فالو فراموش نشه ‎مرسی از حمایتتون ❤
✔️join to channel link in bio✔️
‎پست و عکس های بیشتر در کانال👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/faz_sangin
‎کپی با ذکر منبع آزاد ✌
‎با ما همراه باشید😍
#Faz_sangin10
#faz #sangin #faz_sangin #fazsangin#فازسنگین
#تيكه_سنگین #فاز #سنگين #تكست #آس #خاص
#text #text_sangin # #dis #love #dis_love
#فازسنگین
#تیکه_سنگین #تکست_گرافی
#عکس_نوشته #دردنوشته #تنهایی #خسته #دلتنگی #سیگار #فازخاص

. ️tag Your friends✔️
‎تگ و فالو فراموش نشه ‎مرسی از حمایتتون ❤
✔️join to channel link in bio✔️
‎پست و عکس های بیشتر در کانال👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/faz_sangin
‎کپی با ذکر منبع آزاد ✌
‎با ما همراه باشید😍
#Faz_sangin10
#faz #sangin #faz_sangin #fazsangin#فازسنگین
#تيكه_سنگین #فاز #سنگين #تكست #آس #خاص
#text #text_sangin # #dis #love #dis_love
#فازسنگین
#تیکه_سنگین #تکست_گرافی
#عکس_نوشته #دردنوشته #تنهایی #خسته #دلتنگی #سیگار #فازخاص

Most Popular Instagram Hashtags