#تيبا٢

148 posts

TOP POSTS

دوست خوبم به همراه ماشينش در كوير #تيبا #تيبا٢ #تيباسواران

ماشين خودم😍😍😍 #تيبا #تيبا٢ #تيباسواران

MOST RECENT

چراغ تيبا مدل مك
سفارش كالا:٠٩٣٥٥٣٢١٥١٨
٠٩١٢٩٤٧٧٨٩٣
#تيبا #تيبا٢ #تيبا_٢ #تيبازا #تيبا

آدرس:ابتداي جاده محمدشهر جنب ورودي ميدان تره بار نمايندگي سايپا كاظمي فروز #كرج #كاظمي_فروز #تحويل_فوري #تيبا٢ #ساينا #سراتو٢٠٠٠ #سراتو١٦٠٠ #شرايطي # آريو

فروش نقدي و اعتباري تحويل فوري تيبا ٢ همراه با تسهيلات ويژه
در نمايندگي سايپا چيني كار
#سايپا_چيني_كار
#سايپا
#تيبا٢

بلوري تيبا مدل نيو كدنزا
سفارش:٠٩٣٥٥٣٢١٥١٨
٠٩١٢٩٤٧٧٨٩٣
#تيبا#تيبا٢

بلوري تيبا مدلnew cadenzaهمراه با راهنما
سفارش:٠٩٣٥٥٣٢١٥١٨
٠٩١٢٩٤٧٧٨٩٣
#تيبا#تيبا٢ #كدنزا

بلوري تيبا مدلnew cadenzaهمراه با راهنما
سفارش:٠٩٣٥٥٣٢١٥١٨
٠٩١٢٩٤٧٧٨٩٣
#تيبا#تيبا٢ #كدنزا

جشنواره فروش ماه مبارك رمضان محصولات سايپا #ساينا #تيبا٢ #آريو #چانگان #سراتو

دوتا از تيبا سواراي خوب شهرمون❤️#اسپرت #تيبا٢ #كفخاب #سيستم_باز

تلفن تماس:٢-٣٦٧٠٦٧٠٠-٠٢٦
آدرس:ابتداي جاده محمدشهر جنب ورودي ميدان تره بار نمايندگي سايپا كاظمي فروز #تيبا٢ #كاظميفروز #تيبا٢_شرايطي #تحويل_فوري #اقساطي #كرج #محمدشهر #ماشين

تيباي اقاممدكماني دوباره وارد دورشد#تيبا٢ #چراغ_اسپرت #اسپرت

تيبا سوارايه خوب بوشهر بهترين دوستايه من#تيبا٢ #اسپرت

فروش فورى محصولات سايپا ويژه كاركنان و بازنشستگان نيروهاى مسلح

#پرايد #١٣١
پيش پرداخت : ١٠٧/٩٢٠/٠٠٠ ريال
#پرايد #١٣٢
پيش پرداخت: ١٠٦/٩٢٠/٠٠٠ ريال
#پرايد #١١١
پيش پرداخت:١١٠/٢٢٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ١٠٠ ميليون ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ٥/١٣٨/٥٦٥ ريال
مبلغ اقساط ٣٦ماهه: ٣/٧٦٧/٥٠٧ ريال

#تيباSX
پيش پرداخت: ١٢٩/٦٨٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ١٢٠ ميليون ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ٦/١٦٦/٢٧٨ ريال
مبلغ اقساط ٣٦ماهه: ٤/٥٢١/٠٠٨ ريال

#تيبا٢
پيش پرداخت: ١٢٤/٥٨٠/٠٠٠ ريال
#ساينا
پيش پرداخت: ١٢٨/٨٨٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ١٥٠ ميليون ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ٧/٧٠٧/٨٤٨ ريال
مبلغ اقساط ٣٦ماهه: ٥/٦٥١/٢٦٠ ريال

#آريو_١٦٠٠_اتومات
پيش پرداخت: ٤٩٠/٩١٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ٥٠٠ ميليون ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ٢٥/٦٩٢/٨٢٥ ريال
مبلغ اقساط ٣٦ماهه: ١٨/٨٣٧/٥٣٤ ريال

#چانگان #cs35_اتومات
پيش پرداخت: ٣٠٩/٩٠٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ٣٥٠ ميليون ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ١٧/٩٨٤/٩٧٨ ريال
مبلغ اقساط ٣٦ماهه: ١٣/١٨٦/٢٧٤ ريال

#برليانس #H330_اتومات
پيش پرداخت: ٢٧١/٧٣٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ٢٧١/٧٣٠/٠٠٠ ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ١٣/٨٢٩/٩١٦ ريال

#برليانس #H320_اتومات
پيش پرداخت: ٣١٠/٠٠٠ ريال
تسهيلات: ٢٥٩/٣١٠/٠٠٠ ريال
مبلغ اقساط ٢٤ماهه: ١٣/١٩٧/٧٩١ ريال

تمامى مدلهاى برليانس شامل شرايط فوق با اقساط ١٢ ماهه و ٢٤ ماهه و ٣٦ ماهه ميباشند.

@saipa_karimpoor آدرس تلگرام نمایندگی

@saipa_karimpourآدرس اینستاگرام نمایندگی

ماشين اقا پيمان بهترن دوستم مباركش باشه❤️#تيبا٢ #نو #مشكي

سيستم ماشين اقا محمد كماني#سيستم #كفخاب #تيبا٢

Most Popular Instagram Hashtags