#تولده🙈

MOST RECENT

وای ببین #تولده 🎁کیه!؟
#تولد کسیه که من از ته #قلبـ❤️ـم عاشقشم😁
تولد #کسیه که دلیل #زنده #بودنه منه👍
#تولده کسیه که من #حاضرم #جونمم براش بدم🙈
کسی که #نفسم به #نفسش بنده🙊
کسی که #وقتی اومد تو #زندگیم زندگیم عوض شد🌏❤️
کسی که #باهاش یه #حسی به اسم عشق و تجربه کردم😍
من #خوشحالم😊خوشحال از #این که تورو توی زندگیم پیدا #کردم❤️
امیدوارم #هزار تا #تولده🙈 دیگه هم #منــو #تــــو 👫کنار هم #باشیم😍

تولدتـ مبارکـ عشقهـ دلمـ👫😘🙊
با ارزوی های زیبا ،کنار هم تا ابد😊
#ali_z👽👀

Most Popular Instagram Hashtags