#توتشامی

MOST RECENT

من یک یارسانیم ..
این جمله را زیاد شنیده ایم .
.
.
ولی آیا ما به تمامی آنچه به آن ادعا میکنیم اشراف و آگاهی داریم ؟؟
.
تحقیق و تفحص در این موضوع را باید از داشته های خود آغاز کنیم .
داشته های ما به استناد اصالت و صداقت و به گواهی تاریخ روایی ما میتواند اولین دستاویز ما برای رسیدن به آگاهی باشد .
برای تحقق این امر نیاز داریم تا به عمق مناطق یارسانی سفر کنیم .
بدون تردید منطقه دالاهو به استناد حضور شخصیت ویژه بابایادگار میتواند اصلی ترین حوزه تحقیقاتی ما باشد .
و این تازه شروع کار است .
بسیاری از مناسک و مراسم و سر فصلهای تفکری یارسان را میتوان در داشته های تاریخی ما از زمان ورود آریایی ها تا اوایل دوره اسلامی مشاهده نمود .
این بدان میماند که یارسان را ویترین تمام قدی از تاریخ دینی _ سیاسی_ اجتماعی فلات ایران بدانیم .
پرستش مصادیق طبیعت مانند آب و خاک و باد و آتش تا تمامی مشهودات تاریخی در دوره اشکانی تا دوره اسلامی و مفاهیم شاهنامه ای همه و همه سر فصل های تحقیقاتی در این مسیر است .
در ادامه همه عزیزان را به تحقیق و تفحص در این باب جلب میکنیم .
.

من یارسانیم .. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@yarsan_album

در مورد دفتر نوروز چه میدانید؟؟
.
.
نوروز سورانی به گواهی تاریخ روایی معاصر در کرمانشاه، منطقه گوران و روستای سوران در بخش سنجابی متولد شده است .
با توجه به آنچه امروز در منطقه گوران کرمانشاه از آن به عنوان دین یارسان _ اهل حق یاد میگردد ، نوروز را میتوان یکی بعنوان یکی از برجسته ترین شخصیتهای تاریخ ادبیات دینی یارسان بر شمرد . ادبیاتی که برپایه اشعار مذهبی ، مشهور به کلام استوار است .
کلام های یارسانیان در قالبهای هجایی شعری و با تکیه بر خاطرات و الهامات و پندها و تنذیر های ذات داران بعنوان افرادی خاکی _ دارای روحی خداوندی در مجموعه های متعددی گرد آمده اند ، لذا آنچه برخی از این کلامات را از نظر وزن شعری _ غلظت مفهومی _ بار معنایی و دلالتهای تاریخی مذهبی اجتماعی برجسته تر میکند ، همانا اتصال آنها به عمق تاریخ یارسان و به طبع آن عمق تاریخ مردمانیست که در حوزه جغرافیای یارسانیان تا امروز رشد و نمو داشته اند .بیشک دفتر کلامات نوروز سورانی را میتوان برجسته ترین اًر آیینی_ادبی در حوزه دین یارسان دانست .
صور خیال _ تلمیحات و اشارات _ گواهی های تاریخی و ادبی _ اشارات مستقیم به مخاطب _ استفاده از مفاهیم ادیان کهن دیگر _ توجه به ساختار و چهار چوب دینی خود و وفاداری به اصالت دین یاری _ شکل مناسب ادبی و وزنی و در نهایت ادعایی بر ذات داری خویش و برخی از یاران و حرکت در بستری مناسب در راه اثبات آن ، همه و همه از برجسته ترین ویژگی های دفتر نوروز است .
آنچه که امروز بعنوان دفتر نوروز سورانی در دست است را میتوان برجسته ترین اثر ادبی مذهبی به زبان کوردی دانست .
با تمام این ویژگی ها خاکساری و خاکبازی و افتادگی نوروز در پای پیر و مرشد و مقتدای خویش _ مردی از دیار راستبازان حقیقت ، آسید حیدر ، ملقب به آسید براکه گوران ، خود از ویژگی های منحصر به فرد شخصیت نوروز است که شرح آن در جایجای دفتر نوروز قابل مشاهده و لمس است .
دفتر نوروز با یک صعود عاشقانه شروع و در نیمه راه به اوج خود میرسد و در انتهای آن میتوان عمق عشق و ارادت او را به دین یاری در ماجرای طلب کردن دیدار حق و سیر عاشقانه او تا وصال آسید حیدر در روستای توتشامی به خوبی مشاهده کرد.
. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@yarsan_album

بر سر راه قلعه یزدگرد که از آثار برجسته دوره ساسانی در منطقه کرمانشاه است ، زیارتگاه مقدسی از پیروان دین یارسان یا اهل حق قرار گرفته که آنرا زیارتگاه بابایادگار مینامند .
.
با توجه به اعتقاد یارسانیان به مفهومی به نام جامه به جامه شدن یا دونادون که دارای مشترکاتی با معانی تناسخی و حلولی دارد ، میتوان در بطن حضور این زیارتگاه در این جایگاه ، همپوشانیهای فراوانی را با دوره ساسانی مشاهده نمود ، بدین معنا که ساسانیان دارای ذات داران و شخصیتهای مقدس بسیاری در دین یاری هستند.
.
برخی از مقامات کهن موسیقی یارسان را به این ذات داران دوره ساسانی نسبت میدهند.
نهایتا مهاجرت بابایادگار به منطقه سرانه در دالاهو را نمیتوان فارغ از آگاهی ایشان از پیشینه تاریخی این منطقه دانست .
تاثیر سیاسی اجتماعی بابایادگار و به تبع آن سید خیال و سید وصال بعنوان جانشینان ایشان در این حوزه در سند بینظیر قباله انزله مشهود است .
سندی که در کاوشهای انجام گرفته منطقه انزله در سرپل ذهاب منجر به کشف این سند معتبر و اشاره آن به بابایادگار شد.

#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@yarsan_album

در راستای معرفی مقامات اصیل تنبور یارسانی .
مقام مجنونی 🌟مقام مجنونی🌟
این مقام بر دو نوع می باشد:

1- مجنونی دواله
2- مجنونی لنگ (لاو ای لاو)
🌟در قدیم این دو مقام یکی بوده؛ یعنی خواندن به سبک مقام مجنونی لاو ای لاو بوده و نواختن به سبکی مشابه نواختن مجنونی دواله کنونی . اما در عصر جدید، این دو مقام را از یکدیگر متمایز می دانند و هر کدام شیوه خواندن و نواختن متفاوتی دارند. این مقام بر روی پرده های پنج و شش و دو و سه و هشت زده می شود و دارای دو نوع وَچ است:
🌟1- وَچ اول که بر روی پرده های هشت و نه و پنج و شش نواخته شده و عبارت معروف « یه لاوه و یه لاوه و یه لاوه و لیل» با آن خوانده می شود . این وَچ در مجنونی دواله کاربرد دارد.
🌟2- وَچ دوم که بر روی پرده های هشت و پنج و شش نواخته شده و عبارت معروف « لیلی آ لیلی ای لیلی» با آن خوانده می شود. این وَچ در مجنونی لاو ای لاو (لنگ) کاربرد دارد. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@dalahoo_yar

یاهو

بدمی گواه
ندون خیال بدمی گواه (به دون و ذات مقدس سید خیال گواهی میدهیم .) وصال مصطفا خیال سلطانن
فرزند رشید قدرت نیشانن (سید وصال ذات مصطفی و سید خیال ذات سلطانی را در باطن دارند .) فرزند رشید خیال وصال
آمای وست او تخت بابایادگار (سید خیال و سید وصال در جایگاه تخت بابایادگار ماوا گزیدند.) ماوا نه سوله خیال وصال
بی ونیشانهٔ بابایادگار (سید خیال و سید وصال از منطقه سوله بعنوان نشانه بابایادگار ظهور کردند .) آما او حضور یادگار یار
مدرا و پاوه سرش وست نوار (و در حضور بابایادگار حاضر شدند و ایستاده ارادت خود را اظهار نمودند .) اول و آخر یار ... من یارسانیم .. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@dalahoo_yar

#یادی از مرحوم استاد لطیف منهویی(کاکه).... مقام مجلسی در وصف #یار... آقا آسید نصرالدین حیدری توسط مرحوم استاد لطیف منهویی ...
#اول_اخر_یار 🌷 #حیدری_آسید_نصرالدین_حیدری#حیدر#توتشامی#کاکه_سرومالم_وه_فدات

#یادی از مرحوم استاد لطیف منهویی(کاکه).... مقام مجلسی در وصف #یار... آقا آسید نصرالدین حیدری توسط مرحوم استاد لطیف منهویی ... باهم کاری وتنبور نوازی آقای برزو امیریان

کلیپ کامل در کانال یارسان قابل مشاهده میباشد ... #یارسان
@yarsannn1396
#یارسان#توشامی#کاکه#دروصف_یار#مرحوم_استاد_لطیف_منهویی#برزوامیریان#تنبور#تکیه حیدری#آسید_نصرالدین_حیدری#حیدر#توتشامی#کاکه

در سفر به شهرستان دالاهو و ملاقات با زلزله زدگان این دیار با هموطنان اقلیت پیرو #اهل_حق آشنا شدیم.
از کودکی پیروانی به نام #علی_اللهی زیاد شنیده بودم اما حالا با تحقیق مختصر اینترنتی میبینم به عنوان دین #یارسان از آن نام برده شده که جمعیتی دو میلیونی در #ایران دارد و در مناطق مختلف نام‌هایی مانند اهل حق، کاکه‌ای، صارلی، طایفه، طایفه‌سان، گوران، قلخانی، قزلباش، نیازی، اهل نیاز، اهل سر، سرطالبی، شاملو،‌ خواجه‌وند، غلات، علی‌الهی و ... بر روی آن‌ها گذاشته شده‌است.
توصیه میکنم برای آشنایی بیشتر ویکی پدیا را مطالعه کنید.
اما چه شد سر از روستای #توتشامی و منزل رهبر اهل حق ایران آقای سید نصرالدین حیدری درآوردیم؟
قطعاً وجه مشترک این دیدار چیزی جز مسأله محیط زیست نبود چون ایشان توجه خاصی به محیط زیست دارند و پیروان خود را به حفظ #جنگل و حیات وحش دعوت کرده‌اند و افرادی را به عنوان #محیط_بان مأمور کرده اند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از #شکار به کار بسته اند.
حکم ایشان با اطاعت محض اهل حق مواجه شده و بهبود وضعیت طبیعت و جنگل های منطقه خود گویا و مؤید این مطلب است.

پی نوشت؛
به علت کسالت آقای سیدنصرالدین حیدری با فرزند ایشان آقا سید جلال‌الدین دیدار و عکسی به یادگار گرفتیم. ‌
‌صفحه انجمن سرو سبز دالاهو که از این عزیزان شکل گرفته را نیز دنبال کنید:
@sowl.ir
@sowl.ir


#کرمانشاه #دالاهو #کرند #بخش_گهواره #سید_نصرالدین_حیدری #سید_جلال_الدین_حیدری

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست

برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم

که حمله بر من درویش یک قبا آورد

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند

که التجا به در دولت شما آورد
.
.
من یارسانیم .. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@dalahoo_yar

اینجا بابایادگار .
.
یادگار یار .
.
میر سرانه .
.
شاه دالاهو .
.
زیبایی این تصویر را با تمامی شما عزیزان به اشتراک میگذاریم .
.
در راه اعتلای یارسان بکوشیم .
کارگروه فرهنگی اجتماعی دالاهو .
.
من یارسانیم .. #امداد #زلزله #یارسان #یارسانیان #یارستان #اهل_حق #کاکه_ای
#yarsan #yarestan #ahl_hagh #kakeii

#یارسانی #یارسان #اهل_حق #بابایادگار #توتشامی #کرماشان #دالاهو#دالاهویار #کرند #ترکیه #بکتاش #‌حاجی_بکتاش #خاموش #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_گوران #کوردستان #کرد #کوردیش
@dalahoo_yar

Most Popular Instagram Hashtags