#تهامی

MOST RECENT

قالارسیز قاداز آلیخ
گدرسیز یولا سالیخ.

نمیدانم ازکجا شروع کنم
ازمحمد ایرانپوریان جوان بیتجربه ای شروع کنم که اولایل پاهایش هم بند نمی آمد توپ را استوپ کند .و با هراشتباهی که انجام میداد بجای هووو کردن و ناسزا گفتن مثل هواداران پایتخت کلمه عیبی یوخ میگفتیم تا احساس نا امیدی نکند.
کسی منکر توانایی های شما نیست و هیچگاه زحماتت را فراموش نمیکنیم.
ولی ای کاش این چنین غزل خدا حافظی،را نمیخواندین.
هواداری که ازپول کارگری اش از نان و آب زنو بچه اش میگذرد درسوزان سرما برای تشویق تیم وشخص شما استادیوم می آید جوابش بستن کامنت ها و بیمعرفت خواندن هوادارنیست.
شعار هایی که شما به خود میگرفتین از طرف عده ای بود که آنها هم شاید بخاطر شکستن غرور چند سالیه شان بود .
کاش خودتان را جای هوادار میگذاشتیت و به فکر اشک های هوادار خرد سال و یاس ونا امیدی هوادار بودین.
کاش این یکسال را هم شما برای هوادارانی که عصبی بودند عیبی یوخ میگفتید .
کاش ماهم مثل هواداران پرسپولیس با هراشتباه به آقای گلمون فحش میدادیم تا محبوب میشدیم☺
دوست نداشتیم بروید و فکر میکردیم میمانید و کمک میکند.
کاش پست های حمایتیتان راهم میدیدی کاش کمی به فکر هوادارهم بودین.
ولی حالا که فیلتان یاد هندوستان کرده و میخواهید طلایی پوش شوید جلویتان رانمیگیریم شماهم میتوانید بروید ما راهی را که شروع کرده ایم ادامه میدهیم باقدرت تر وقوی تر از همیشه💪🚜 ممنون بابت زحماتت محمد دنی آلوز
@mohamadiranpourian
#تراختور
#تورک
#ترک
#تیراختور
#تراکتور
#تراکتور_سازی
#آجرلو
#ارطغرل_ساغلام
#مهدی_کیانی
#محمد_ابراهیمی
#محمد_ایرانپوریان
#سینا_عشوری
#فرزاد_حاتمی
#محمد_نادری
#جوردی_مارتینز
#آزادی
#تهامی
#امیر_نصر
#ارسلان_مطهری
#تبریز
#اورمیه
#زنگان
#آذربایجان
#tractor
#traxtor
#tiraxtor
#turk
#tiraxtur_twitter

قالارسیز قاداز آلیخ
گدرسیز یولا سالیخ.

نمیدانم ازکجا شروع کنم
ازمحمد ایرانپوریان جوان بیتجربه ای که با هراشتباهی که انجام میداد بجای هووو کردن و ناسزا گفتن مثل هواداران پایتخت کلمه عیبی یوخ میگفتیم تا احساس نا امیدی نکند.
کسی منکر توانایی های شما نیست و هیچگاه زحماتت را فراموش نمیکنیم.
ولی ای کاش این چنین غزل خدا حافظی،را نمیخواندین.
هواداری که ازپول کارگری اش از نان و آب زنو بچه اش میگذرد درسوزان سرما برای تشویق تیم وشخص شما استادیوم می آید جوابش بستن کامنت ها نبود.
شعار هایی که شما به خود میگرفتین از طرف عده ای بود که آنها هم شاید بخاطر شکستن غرور چند سالیه شان بود .
کاش خودتان را جای هوادار میگذاشتیت و به فکر اشک های هوادار خرد سال و یاس ونا امیدی هوادار بودین.
کاش این یکسال را هم شما برای هوادارانی که عصبی بودند عیبی یوخ میگفتید .
کاش ماهم مثل هواداران پرسپولیس با هراشتباه به آقای گلمون فحش میدادیم تا محبوب میشدیم☺
دوست نداشتیم بروید و فکر میکردیم میمانید و کمک میکند.
کاش پست های حمایتیتان راهم میدیدی کاش کمی به فکر هوادارهم بودین.
ولی حالا که فیلتان یاد هندوستان کرده و میخواهید طلایی پوش شوید جلویتان رانمیگیریم شماهم میتوانید بروید ما راهی را که شروع کرده ایم ادامه میدهیم باقدرت تر وقوی تر از همیشه💪🚜 ممنون بابت زحماتت محمد دنی آلوز
@mohamadiranpourian
#تراختور
#تورک
#ترک
#تیراختور
#تراکتور
#تراکتور_سازی
#آجرلو
#ارطغرل_ساغلام
#مهدی_کیانی
#محمد_ابراهیمی
#محمد_ایرانپوریان
#سینا_عشوری
#فرزاد_حاتمی
#محمد_نادری
#جوردی_مارتینز
#آزادی
#تهامی
#امیر_نصر
#ارسلان_مطهری
#تبریز
#اورمیه
#زنگان
#آذربایجان
#tractor
#traxtor
#tiraxtor
#turk
#tiraxtur_twitter

کسی که حرف از عدالت علی میزند سرلجبازی ودشمنی باتراکتور اخباری را گرفت
وباتوجه به علاقه قارتال به تراکتور سرلجبازی نیمکت نشینش کرد تا تیم ملی و جام جهانی را نیز ازدست بدهد.

@mohammadreza_akhbari توهنوزم واسه ما همون قارتالی منتظر بازگشتت به خونه هستیم دوباره همه چیو از نو باهم میسازیم❤🚜 #tiraxtur_twitter
@tiraxtur_twittet

#تراختور
#تورک
#ترک
#تیراختور
#تراکتور
#تراکتور_سازی
#آجرلو
#ارطغرل_ساغلام
#مهدی_کیانی
#محمد_ابراهیمی
#محمد_ایرانپوریان
#سینا_عشوری
#فرزاد_حاتمی
#محمد_نادری
#جوردی_مارتینز
#آزادی
#تهامی
#امیر_نصر
#ارسلان_مطهری
#تبریز
#اورمیه
#زنگان
#آذربایجان
#tractor
#traxtor
#tiraxtor
#turk
#tiraxtur_twitter

Most Popular Instagram Hashtags