#تمیمی

MOST RECENT

حاج صالح دورقی مع شیخ رحمان عبدالخالق دورقی التمیمی مع شیخ لفته الحربی التمیمی مع منصور شیخ دماک غزلی التمیمی فی حرم امام رضا علیه السلام
#الکیاد
#بنی تمیم
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایر
#میلاد امام حسن
#شعرا
#مشهد
#رمضان
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#البناوده
#عماره بنی تمیم
#بیت حربی
#شریف #سعید #حربی
#قبیله بنی تمیم
#معشور #خرمشهر #الاماره #آل دارم
#عبادان #خلف آباد#شادگان #الدورقیه #آبادان

.
یکی از آسیب هایی که یه سرباز بالای برجک رو تهدید میکنه،خیال پردازی و توهمه.چیز عجیبی هم نیست،وقتی اون بنده خدا روزی هشت ساعت مجبوره مثل خیار وایسه اون بالا و هیچ کار دیگه ای هم نمیتونه بکنه،تنها کاری که از دستش برمیاد فکر و خیاله.
خود من به شخصه دیگه فکرهام تموم شد از بس ب آینده و گذشته و حال و زن و زندگی و دنیا و آخرتم فکر کردم.البته این فکرا از ماه دوم شروع شد،چون ماه اول رو فقط داشتم عبدولی وار ب زمین و زمان فحش میدادم.
القصه،ما که همینجوری شم رد داده بود مغزمون،وضعیت خیلی بغرنج تر هم شد؛در این حد که یه روز بالای برجک ب خودم اومدم دیدم تو ذهنم دارم با همسر آیندم😍سر انتخاب اسم پسر دومم دعوا میکنم.خداروشکر سر پسر اولیه از این مشکل ها نداشتیم،چون اونجا حق اظهار نظر ب کسی ندادم و خودم اسمشو گذاشتم امیرعلی.بابا قربونش بره الان کلاس اوله😜😜
اما سر این پسردومی،دیدم ک مقوله انتخاب اسم چ پروسه سخت و نفس گیریه؛در این زمینه کلی بحث دارم ک در این مقال نمیگنجد.اگه دلها آماده بود بعدا میگم.
یکی از محاسن خدمت همینه ک من واسه ده سال بعد ازدواجم هم برنامه ریزی کردم.
خلاصه اینکه یا نرید خدمت،یا اگه میرید تو همون عنفوان جوانی برید،واینستید مثل من با سن خر حسن گچی برید.
در ضمن اگه گواهینامه هم دارید سعی کنید کسی نفهمه،در غیر اینصورت روزهای اول خدمتتون با تمرین پارک دوبل با طی و جارو کف آسایشگاه میگذره.
.
#سربازی#خیلی#خر#است
#سربازی#لالاأنت
#سربازی#نذار#دهنمو#بازکنم
#تک#درختم#سوخت#بگذار#جنگل#بسوزد
#تمیمی#عبدولی

مشجره سادات المحیسن ملاحظه(سادات بیت سیدفیاض یکونون سادت المحیسن من عشایرالناجی) بیت سید فیاض ال ناجی الموسویه یسکنون مدینه المحمره دیره ساده(حی ام‌التلول)
#الساده#سادات#محيسن#المحیسن#بنی_کعب#چعب#طرفی#بنی_طرف#المحمره#عبادان#الاهواز#اهواز#خفاجیه#الفلاحیه#سادات#باوی#الباویه#بنی_لام#بنی _تمیم#تمیمی#كنانه#موسوی#بنی_هاشم#حسینی#هوسات#الهوسات#بنی_خالد#ربیعه

احتفال میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام فی مضیف عماره بنی تمیم الکیاد بیت حربی فی یوم 15 من شهر رمضان فی تاریخ 1397/03/10

#بنی تمیم
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایر
#میلاد امام حسن
#شعرا
#رمضان
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#البناوده
#عماره بنی تمیم
#بیت حربی
#شریف #سعید #حربی
#قبیله بنی تمیم
#معشور #خرمشهر #الاماره #آل دارم
#عبادان #خلف آباد#شادگان #الدورقیه #آبادان
#خیط الرواس
#شیبان
#آل مذحج #النیس

احتفال میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام فی مضیف عماره بنی تمیم الکیاد بیت حربی فی یوم 15 من شهر رمضان فی تاریخ 1397/03/10

#بنی تمیم
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایر
#میلاد امام حسن
#شعرا
#رمضان
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#البناوده
#عماره بنی تمیم
#بیت حربی
#شریف #سعید #حربی
#قبیله بنی تمیم
#معشور #خرمشهر #الاماره #آل دارم
#عبادان #خلف آباد#شادگان #الدورقیه #آبادان

احتفال میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام فی مضیف عماره بنی تمیم الکیاد بیت حربی فی یوم 15 من شهر رمضان فی تاریخ 1397/03/10

#بنی تمیم
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایر
#میلاد امام حسن
#شعرا
#رمضان
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#البناوده
#عماره بنی تمیم
#بیت حربی
#شریف #سعید #حربی
#قبیله بنی تمیم
#معشور #خرمشهر #الاماره #آل دارم
#عبادان #خلف آباد#شادگان #الدورقیه #آبادان

احتفال میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام فی مضیف عماره بنی تمیم الکیاد بیت حربی فی یوم 15 من شهر رمضان فی تاریخ 1397/03/10

#بنی تمیم
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایر
#میلاد امام حسن
#شعرا
#رمضان
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#البناوده
#عماره بنی تمیم
#بیت حربی
#شریف #سعید #حربی
#قبیله بنی تمیم
#معشور #خرمشهر #الاماره #آل دارم
#عبادان #خلف آباد#شادگان #الدورقیه #آبادان

تشرفنا بحضور عمامنه بنی تمیم البحرکانی(البناوده) و حضور عمامنه الدوارجه فی مضیف عماره بنی تمیم بیت حربی الکیاد فی الاهواز یوم ثامن من شهر رمضان
#بنی تمیم
#قبیله بنی تمیم
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#الدورقیه
#عبادان
#الفلاحیه
#البحرکان
#بحرکانی
#امیدیه
#هندیجان
#هندیجان😘
#تمیمیه
#کایدی
#تستر
#کاید
#کیاد
#الاهواز
#هوسات
#عراق #البصره
#خوزستان
#معشور
#آل دارم
#عشایر
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایرآل دارم

تشرفنا بحضور عمامنه بنی تمیم البحرکانی(البناوده) و حضور عمامنه الدوارجه فی مضیف عماره بنی تمیم بیت حربی الکیاد فی الاهواز یوم ثامن من شهر رمضان
#بنی تمیم
#قبیله بنی تمیم
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#تمیمی
#الدورقیه
#عبادان
#الفلاحیه
#البحرکان
#بحرکانی
#امیدیه
#هندیجان
#هندیجان😘
#تمیمیه
#کایدی
#تستر
#کاید
#کیاد
#الاهواز
#هوسات
#عراق #البصره
#خوزستان
#معشور
#آل دارم
#عشایر
#عشایرالعرب
#شیوخ
#عشایرآل دارم

حجی امیر الحربی المحمود تمیمی مع حجی قاسم الموزان الحمیدی مع شیخ عبدالرضا محمد المسلم الحمیداوی مع شیخ لفته الحربی المحمود التمیمی مع حجی کریم الحربی المحمود التمیمی
#بنی تمیم
#الحمید
#المرادسه
#بیت حربی
#الکیاد
#بندقیر
#بناوده
#قبائل
#عشایرالعرب
#شیوخ
#قبیله بنی تمیم
#ال کنعان
#آل دارم
#تستر
#معشور
#خرمشهر
#الاماره
#اهواز
#خوزستان
#مشایخ
#ملاثانی
#ندافیه
#شریف
#سعید
#حربی
#تمیمی
#ایرانی
#مجلس
#علی بلمچی

Most Popular Instagram Hashtags