[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#تلخیست

20 posts

TOP POSTS

#زندگی قصه ی #تلخیست که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم...
🎻#بانوهایده

فلک در دفتر عشقم قلم زد
چه اوقات خوشی داشتم بهم زد
الهی ای فلک چرخت نگردد
که چرخت آرزوهایم بهم زد
قمار#تلخیست#زندگی#

عکاس:رادمان
|عاشقی رسم تلخیست|
برای تو چه فرقی داشت
تو که رفتی و ندیدی
چگونه مردم
در زیر کام به کام های سیگارم
تو که رفتی و ندیدی
چگونه شکستم
زیر تک تک شعرهایم
روزی جسدم را میابند
کنار همان دیواری که
کنارش تکیه دادیم
و تو به من گفتی عاشقم
بی تو در زندگی معنی ندارم
مرا دارند دفن میکنند
و من منتظر امدنت مینشینم
و تو باز هم نمی آیی
و من تازه میفهمم
چقدر عاشقم نبودی
|رادمان|
#عاشقی #رسم #تلخیست

چه #رسم#تلخیست#
تو#بی#خبر# از# من#
و_تمام_من#
درگیر#تو#دلتنگی# دلتنگم#

هیچکس به یادم نیست همین که از دنیا برم همه زیر عکسم مینویسن همیشه بیادتیم رفیق
#رفاقت#قصه#تلخیست#که#از#نامش#گریزانم#

هیچکس به یادم نیست همین که از دنیا برم همه زیر عکسم مینویسن همیشه بیادتیم رفیق
#رفاقت#قصه#تلخیست#که#از#نامش#گریزانم#
#مهران#آقامحمدی#

υɳႦҽʅιҽʋҽɾ:

عدد و رقم مهم نیست

تو بگو چندتا رفیق داری که حواسشون به حالت هست؟

#رفیق#رفاقت#قصه#تلخیست

#چه قصه ے #تلخیست وقتے دݪ براےدیدنت خوڔا ب ڋردیؤار#سینه میزنداما #عقݪ میگوید تودیڱرماݪ نیستے......
#خاطرات گرمے دستے که سرماے تواورا#جاݧ داد همه رابایدفراموݜ،کنــــــــــــــــم
تا بکے باید نبودهاراب دݪو زندگے تحمیل کنم
#لعنت ب تمام ویترین هاولعنت برچراۼ #عابـــــــــــــــرپیاده
خداوندا ب بزرگے عظمتت تمام شیشه هاے ویتیرین روزگارا یابشکن یاماااااات کن سختـــــ است دیدن قشنگے هایی که روزی ارزوے من بودحاݪ من فقط تماشاچین آن هستم و دستان دیگڔے آن رالمس میکنڋ
اینبارمکث رامعکوســــــــــــ میکنم
وقتے #چراۼ عابرقرمز شد حرکت من اۼاز میشودیکـــــ بارمُردن خیلے بهتراز هروزمُردن استـــــــــ
#دڪݪݥه از#فرشاداللهوردی
#لینک در #بیو
#tehran#malayer#

MOST RECENT

چه #رسم#تلخیست#
تو#بی#خبر# از# من#
و_تمام_من#
درگیر#تو#دلتنگی# دلتنگم#

فلک در دفتر عشقم قلم زد
چه اوقات خوشی داشتم بهم زد
الهی ای فلک چرخت نگردد
که چرخت آرزوهایم بهم زد
قمار#تلخیست#زندگی#

υɳႦҽʅιҽʋҽɾ:

عدد و رقم مهم نیست

تو بگو چندتا رفیق داری که حواسشون به حالت هست؟

#رفیق#رفاقت#قصه#تلخیست

#زندگی#قصه#تلخیست#که از اغازش#بس که#ازرده شدم#چشم به پایان دارم

#زندگی قصه ی #تلخیست که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم...
🎻#بانوهایده

#چه قصه ے #تلخیست وقتے دݪ براےدیدنت خوڔا ب ڋردیؤار#سینه میزنداما #عقݪ میگوید تودیڱرماݪ نیستے......
#خاطرات گرمے دستے که سرماے تواورا#جاݧ داد همه رابایدفراموݜ،کنــــــــــــــــم
تا بکے باید نبودهاراب دݪو زندگے تحمیل کنم
#لعنت ب تمام ویترین هاولعنت برچراۼ #عابـــــــــــــــرپیاده
خداوندا ب بزرگے عظمتت تمام شیشه هاے ویتیرین روزگارا یابشکن یاماااااات کن سختـــــ است دیدن قشنگے هایی که روزی ارزوے من بودحاݪ من فقط تماشاچین آن هستم و دستان دیگڔے آن رالمس میکنڋ
اینبارمکث رامعکوســــــــــــ میکنم
وقتے #چراۼ عابرقرمز شد حرکت من اۼاز میشودیکـــــ بارمُردن خیلے بهتراز هروزمُردن استـــــــــ
#دڪݪݥه از#فرشاداللهوردی
#لینک در #بیو
#tehran#malayer#

هیچکس به یادم نیست همین که از دنیا برم همه زیر عکسم مینویسن همیشه بیادتیم رفیق
#رفاقت#قصه#تلخیست#که#از#نامش#گریزانم#
#مهران#آقامحمدی#

#حکایت #تلخیست
مانده ام برای #تو
#رفته ای با#دیگری 💔 --------------------
••••●❥ⓟⓞⓡⓘⓐ❤️🍃

عکاس:رادمان
|عاشقی رسم تلخیست|
برای تو چه فرقی داشت
تو که رفتی و ندیدی
چگونه مردم
در زیر کام به کام های سیگارم
تو که رفتی و ندیدی
چگونه شکستم
زیر تک تک شعرهایم
روزی جسدم را میابند
کنار همان دیواری که
کنارش تکیه دادیم
و تو به من گفتی عاشقم
بی تو در زندگی معنی ندارم
مرا دارند دفن میکنند
و من منتظر امدنت مینشینم
و تو باز هم نمی آیی
و من تازه میفهمم
چقدر عاشقم نبودی
|رادمان|
#عاشقی #رسم #تلخیست

Most Popular Instagram Hashtags