[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#تلخیست

22 posts

TOP POSTS

این صبح های قشنگ ...
این طلوع های روشن! 
آغاز #تلخیست برای خوردن #زخمهایی 
که شبها برای خواب باید شمرد ....

#زندگی قصه ی #تلخیست که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم...
🎻#بانوهایده

پَنجشنبه است و دِلم برای آنهایی که دیگر نَدارمشان تَنگ😭
#زندگی #قصه #تلخیست

عکاس:رادمان
|عاشقی رسم تلخیست|
برای تو چه فرقی داشت
تو که رفتی و ندیدی
چگونه مردم
در زیر کام به کام های سیگارم
تو که رفتی و ندیدی
چگونه شکستم
زیر تک تک شعرهایم
روزی جسدم را میابند
کنار همان دیواری که
کنارش تکیه دادیم
و تو به من گفتی عاشقم
بی تو در زندگی معنی ندارم
مرا دارند دفن میکنند
و من منتظر امدنت مینشینم
و تو باز هم نمی آیی
و من تازه میفهمم
چقدر عاشقم نبودی
|رادمان|
#عاشقی #رسم #تلخیست

من به جای #خالیش
بیشترازخودش
#عادت کردم
#اعتراف #تلخیست
👉💔👈 96/2/16
#انتظار
#textEntezar

هیچکس به یادم نیست همین که از دنیا برم همه زیر عکسم مینویسن همیشه بیادتیم رفیق
#رفاقت#قصه#تلخیست#که#از#نامش#گریزانم#
#مهران#آقامحمدی#

#چه قصه ے #تلخیست وقتے دݪ براےدیدنت خوڔا ب ڋردیؤار#سینه میزنداما #عقݪ میگوید تودیڱرماݪ نیستے......
#خاطرات گرمے دستے که سرماے تواورا#جاݧ داد همه رابایدفراموݜ،کنــــــــــــــــم
تا بکے باید نبودهاراب دݪو زندگے تحمیل کنم
#لعنت ب تمام ویترین هاولعنت برچراۼ #عابـــــــــــــــرپیاده
خداوندا ب بزرگے عظمتت تمام شیشه هاے ویتیرین روزگارا یابشکن یاماااااات کن سختـــــ است دیدن قشنگے هایی که روزی ارزوے من بودحاݪ من فقط تماشاچین آن هستم و دستان دیگڔے آن رالمس میکنڋ
اینبارمکث رامعکوســــــــــــ میکنم
وقتے #چراۼ عابرقرمز شد حرکت من اۼاز میشودیکـــــ بارمُردن خیلے بهتراز هروزمُردن استـــــــــ
#دڪݪݥه از#فرشاداللهوردی
#لینک در #بیو
#tehran#malayer#

لحظه ها می گذرد.

آنچه بگذشت، نمی آید باز.

قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز...
#waitingfor #waiting #my_story #story #bird #trees #photography #life #beautiful #iran #hormozgan #bandar_abbas #زندگی#قصه#تلخیست#از#آغازش

MOST RECENT

#زندگی قصه ی #تلخیست که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم...
🎻#بانوهایده

#چه قصه ے #تلخیست وقتے دݪ براےدیدنت خوڔا ب ڋردیؤار#سینه میزنداما #عقݪ میگوید تودیڱرماݪ نیستے......
#خاطرات گرمے دستے که سرماے تواورا#جاݧ داد همه رابایدفراموݜ،کنــــــــــــــــم
تا بکے باید نبودهاراب دݪو زندگے تحمیل کنم
#لعنت ب تمام ویترین هاولعنت برچراۼ #عابـــــــــــــــرپیاده
خداوندا ب بزرگے عظمتت تمام شیشه هاے ویتیرین روزگارا یابشکن یاماااااات کن سختـــــ است دیدن قشنگے هایی که روزی ارزوے من بودحاݪ من فقط تماشاچین آن هستم و دستان دیگڔے آن رالمس میکنڋ
اینبارمکث رامعکوســــــــــــ میکنم
وقتے #چراۼ عابرقرمز شد حرکت من اۼاز میشودیکـــــ بارمُردن خیلے بهتراز هروزمُردن استـــــــــ
#دڪݪݥه از#فرشاداللهوردی
#لینک در #بیو
#tehran#malayer#

#سگی را #خون #دل دادم که با من #آشنا #گردد،،،نمی دانستم که #سگ خون #میخورد،خون #خوار میگردد
سگم را بر روی #نادانی با #رفیقم #آشنا کردم
اکنون آن #دو #یارند و من #مثل #سگ #پشیمانم
#خیانت #واژه #تلخیست که از #یادم نخواهد رفت...

من به جای #خالیش
بیشترازخودش
#عادت کردم
#اعتراف #تلخیست
👉💔👈 96/2/16
#انتظار
#textEntezar

این صبح های قشنگ ...
این طلوع های روشن! 
آغاز #تلخیست برای خوردن #زخمهایی 
که شبها برای خواب باید شمرد ....

هیچکس به یادم نیست همین که از دنیا برم همه زیر عکسم مینویسن همیشه بیادتیم رفیق
#رفاقت#قصه#تلخیست#که#از#نامش#گریزانم#
#مهران#آقامحمدی#

#حکایت #تلخیست
مانده ام برای #تو
#رفته ای با#دیگری 💔 --------------------
••••●❥ⓟⓞⓡⓘⓐ❤️🍃

#رفاقت
#قصه#تلخیست
که از #نامش#گریزانم... آره داداش
رفیق تا وقتی که رفیق جدید پیدا نکرده رفیقه بعد اون باید ساعت نه شب گذاشتش دم در... میرسه روزیکه نیستم...خیلی دیرنیست...فقط چند روزه دیگه...
شمارش معکوس شروع شد....😏 مثل همیشه میگم
#رفیق فقط #پوله توی #جیبت😏
#وسلام✋

عکاس:رادمان
|عاشقی رسم تلخیست|
برای تو چه فرقی داشت
تو که رفتی و ندیدی
چگونه مردم
در زیر کام به کام های سیگارم
تو که رفتی و ندیدی
چگونه شکستم
زیر تک تک شعرهایم
روزی جسدم را میابند
کنار همان دیواری که
کنارش تکیه دادیم
و تو به من گفتی عاشقم
بی تو در زندگی معنی ندارم
مرا دارند دفن میکنند
و من منتظر امدنت مینشینم
و تو باز هم نمی آیی
و من تازه میفهمم
چقدر عاشقم نبودی
|رادمان|
#عاشقی #رسم #تلخیست

Most Popular Instagram Hashtags