#تكنيك

MOST RECENT

هر از گاهی
خودت را هَرَس کن،

شاخه های اضافیت را بزن
تمام سختی هایت، تمام دردهایت

باغبانی کن خودت را،
سَبُک کن فکرت را،
از هر چه آزارت میدهد

ریاضیدان باش،
حساب و کتاب کن

خوبیهای زندگیت را جمع کن،
آدمهای بدِ زندگیت را کم کن و آنگاه همه چیز خوب میشود ----------------------------------------------------------
صبــح همــگي بخـير و شــادي 🌈🌸💟👒☘️😊🙋🏻‍♀️🌞🌈
---------------------------------------------------------- #هنر#هنرمند#گرافيك#عكاسي#عكس #تكشاخ#تك_شاخ#روباه#عشق_روباه#شازده_كوچولو#صورتي#رنگي_رنگي#آرتيست#تكنيك#جغد#گربه#نقاشي#كتاب#معرفي_كتاب#پالت#سفالي#ديواركوب#موسيقي#هنرمند#آبرنگ#illustration#illustrator#پاريس#فرانسه#دخترونه
----------------------------------------------------------
🌈🌸✂️🦊🦋🌸🎨🦄🌿📷💈🌺❣️🌼🌈

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

_____________________________________________ 🎨مرورى بر گذشته هاى دور 🎨

#طبيعت#تركيب بندى#حس#نقاشى#رئال #سبك#تصوير#طبيعت#رنگ#
هنر#هنرمند#گل#لاله#كتاب#چهارفصل#آب رنگ#تكنيك 🖍🎨🖌 👩🏼‍🎨📚🖇 ----------------------------------------------------------------------------------------
🎨Continuing the distant past🎨
‏# Nature # Combination # Sense # Painting # Real # Style # Image # Nature # Color #
‏Art # Artist # Flower # Tulip # Book # Fourth part # Water Color # Technique
#art #photo #mariehkarimi #
🖍🎨🖌👩🏼‍🎨📚🖇 _____________________________________________

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

اموزش حرفه اي شدن
كالرملتينگ اموزش حرفه اي
ميكايلي ادرس اروميه آزادگان دو روبروي سه راه حداد سالن نيكادل ‭33659376‬ ☎️شماره تماس☎️
09145504698
🔱مديريت 🔱ميكايلي 🛑🛑خدمات ما با تيم حرفه اي شامل ✅اصلاح ابرو حرفه اي و عروس vip 🔱قرينه سازي وكس صور 🔱
كوتاهي✂️ حرفه اي ✅سشوار بابلس هاليودي 🔱خدمات تراپي مو اولاپلكس بوتاكس 🔱خدمات پوست 🔱ناخن✅ميكروبليد و هاشور سايه ابرو ولب خط چشم✅وتخصصي ترين اتاق رنگ ومش ولايت كالرميلتينگ را با نيكادل تجربه كنيد تكنيسين رنگ تركيبي تخصصي لايت🔱 Room🔱 #اموزش تخصصي لايت پتينه در شهر خود #نمونه باشيد❌برند ارتگا برند ولا بلاندور
#تخصصي رنگ
09145504698
❌پتينه لايت امبره سامبره
#بي بي لايت
#لايت تركيب پودر ها و رنگهاي #لايترينگ هاي ژله اي
#متدfa11❌i
❌توسط تكنيسين رنگ با سابقه 24اسال
تخصصي رنگ اموزش و كوپ ❌
⭕️ بدون نياز به
#حمام رنگ #پوشينگ هاي #مورب #كامپكت هاي بدون 👈🏻#رد
⭕️#بالياژ #لايت هاي هندسي ⭕️#كرپه مو

#خواندن اناتومي #رنگ قوانين #سابدو #ونترالايزر
#بالانس كردن رنگ ⭕️
⭕️#تكنيك هاي #توزين رنگ ⭕️
⭐️#آمبره
⭐️#سامبره
⭐️#تکنیک نقاشی مو به سبک #رنسانس✅
وایبرنس فشن
رنگ کردن مو به روش باستیل بلاشینگ✅
⭐️تکنیک رنگ کردن مو به روش کالر ملتینگ✅ ❌تريتمنت / مو /ريفورمينگ كردن/ با معرفي بهترين برند 09145504698☎️

😅 يقال انه يوجد ٤٠،٠٠٠ نوعا من الارز حول العالم ولكن اغلب هذه الاصناف تقسم حسب طولها وشكلها🍚 .. في الخليج الرز السائد هو البسمتي الطويل ويتربع عرش المائده يوميا في منازلنا🍚🍲 ... سؤال اليوم☝🏽 .... ايهما افضل... الارز الابيض او الارز الاسمر؟! 🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️ ولماذا؟ البوست القادم راح احطلكم الجواب مع المقارنات كاملة ورونا معلوماتكم العامة ✅👍🏽 ..#تدرب_بذكاء #خلك_صحي
#الكويت #عمان #البحرين #الامارات #دبي #السعوديه #كمال_الاجسام #مقاومه #تمارين #تدريب #رياضه #قوه #تحمل #تكنيك#رز #رز_اسمر

كارگاه " عكاسي تبليغاتي از محصولات "
✨در حال ثبت نام
روزهاي برگزاري : سه شنبه ها
ساعت:۱۷.۳۰
شروع دوره از ۱۹ تیرماه
عكس از "امير آذري" مدرس دوره
آكادمي عكاسي
مدرسه هنرهاي معاصر

#photo #photography #productshooting #digitalart #foodphotography #light #studio #art #fineartphotography #advertising #عكاسي #نور #نورپردازي #هنر #دوربين #عكاسي
#هنر#سينما#استوديوپلاس#آموزشگاه #عكس#دوربين #هنرهاي_معاصر#عكاسي#پايه#تكنيك#تبليغات#نورپردازي#ويرايش#عكس#آكادمي

كارگاه " عكاسي تبليغاتي از محصولات "
✨در حال ثبت نام
روزهاي برگزاري : سه شنبه ها
ساعت:۱۷.۳۰
شروع دوره از ۱۹ تیرماه
عكس از "امير آذري" مدرس دوره
آكادمي عكاسي
مدرسه هنرهاي معاصر

#photo #photography #productshooting #digitalart #foodphotography #light #studio #art #fineartphotography #advertising #عكاسي #نور #نورپردازي #هنر #دوربين #عكاسي
#هنر#سينما#استوديوپلاس#آموزشگاه #عكس#دوربين #هنرهاي_معاصر#عكاسي#پايه#تكنيك#تبليغات#نورپردازي#ويرايش#عكس#آكادمي

#letsplaytennis
در #والي بايد حركت رو به جلو باشد. اگر #توپ جمع كني توپي براي شما پرتاب كند ، اولين واكنش شما براي گرفتن توپ، حركتي رو به جلو با تنه خواهد بود . شما اول دست خود را عقب نمي بريد ، اگر اول شانه تان را بچرخانيد آن موقع اولين حركت شما عقب بردن راكت خواهد بود نه جلو بردن آن.
مفهوم اصلي والي اين است كه صفحه راكت را كاملا پشت توپ قرار دهيم و بعد مستقيما به سمت توپ حركت دهيم . اين موقعيت به شما سرعت و كنترل لازم را مي دهد .
اغلب بازيكنان باشگاهي در زدن والي #راكت هايشان حركات اضافي دارد . همچنين اغلب اين عقيده غلط را دارند كه بايد حركت والي از بالا به پائين باشد . اما اين حركت توپ را بصورت كات و ضعيف زده كه به آرامي به حريف رسيده تا او يك ضربه روي تور خوبي ( #پسينگ_شات ) بزند . از لحاظ تكنيكي بهترين روش سرعت دادن به توپ اين است كه سه انگشت پائين #گريپ را محكم فشرده و لحظه تماس حركت رو به جلو داشته باشد. در اين صورت راكت شما محكم و ثابت باقي مانده و از سرعت ضربه حريف استفاده كرده تا يك والي نفوذي زده شود.
همچنين لازم نيست موقع تماس راکت با توپ مچ تان را بچرخانيد زيرا چنانچه صفحه راكت در تماس پائين برود يا حركت عرضي داشته باشد ، مانند برف پاك كن ماشين ، مقدار زيادي از سرعت توپ را مي گيرد . همچنين لازم نيست حركت راكت بالا به پائين براي كات دادن به توپ داشته باشد . براي زدن كات زير در والي ، بخاطر اينكه توپ كوتاه از #تور بگذرد تنها لازم است كه صفحه راكت را بيشتر باز كنيد . اما اينجا نيز ضربه مستقيم ( بدون #كات ) به توپ مي زنيد .
چنانچه #تكنيك صحيحي داشته باشيد ( #فالوترو و چرخش ) زيادي هم نمي خواهيد ، آنچه لازم است : يك مچ محكم و اينكه صفحه راكت جلو باشد .

Most Popular Instagram Hashtags