#تكست_رپ

MOST RECENT

رو به ساختنى سفت بگير تا باخت ندى
تو ميشى با درد حريف زخماتو مرحم ببين
#hiphop #rap #persian_rap #rap_text #تكست_رپ

توكوچه پس كوچه ي تاريك روزات يه فانوس دستته. مي خواي دنيا روزاي خوبتو بت اسون پس بده #اپيكور #جمعه_شب #instagood #تكست_رپ

سلام اگه ميخواي يه اهنگ رپ بدي بيرون ارزان ترين تكست را از من خريداري كن 🎤🎧🎼🎹🎻🎸🎺🎷📋#تكست_رپ #رپ

سلام اگه ميخواي يه اهنگ رپ بدي بيرون ارزان ترين تكست را از من خريداري كن 🎤🎧🎼🎹🎻🎸🎺🎷📋

سلام اگه ميخواي يه اهنگ رپ بدي بيرون ارزان ترين تكست را از من خريداري كن 🎤🎧🎼🎹🎻🎸🎺🎷📋#تكست_رپ #رپ

سلام اگه ميخواي يه اهنگ رپ بدي بيرون ارزان ترين تكست را از من خريداري كن 🎤🎧🎼🎹🎻🎸🎺🎷📋#رپ #تكست_رپ

سلام اگه ميخواي يه اهنگ رپ بدي بيرون ارزان ترين تكست را از من خريداري كن 🎤🎧🎼🎹🎻🎸🎺🎷📋#تكست_رپ #رپ

فروش انواع تكست رپ#رپ #تكست_رپ

فروش انواع تكست رپ#تكست_رپ #رپ

ميخوام مردونه گوش بدي پا به پام باشي!
ببين مادري رو تختِ آسايشگاس... #نيما #تكست #شعر #رپفارس #رپ_فارس #رپفارسی #رپ_فارسی #هيپ_هاپ #تكست_رپ #رپفا
#n33ma #textrap #lyrics #rapfa #rapfarsi #rapfars

با لحن رپ بخونين لطفا؛
آدم بيخود

آدم بيخوديم من ، اما خودمم / حال ميكنم با اينجور بودنم / واي نميسم از هر كس و ناكس حرف بخورم ... رُك و راست با نون و ماست / سٓر كردم زندگيمو نه اونجور كه ميل شماست /
صورتمو با سيلي سرخ نگه داشتم / وايسادم رو پاهاي خودمو ، فقط كاشتم / اين وسط يه سِري علفاي هرزم بودند / كه فكر ميكردند باعثه ترس و لرزم بودند!! 😜/ با دستاي خودم هرسشون كردم / گرفتم كنج دلم حبسشون كردم ... مي دوني ؟
من از هيشكي حساب نميبرم / ياغي و سركشم ، سر توو كتاب نميبرم / حاضرم يه عمله باشم با بيل و كلنگ / يه پاي زندگيم همش بزنه لنگ / ولي ذهنمو نميدم به چار تا الدنگ ...!
آدم بيخوديم ولي خودمم / به يه چيزايي به شدت اعتقاد دارم / از خيليا هم سخت انتقاد دارم / شديداً حساسيت رو حزب باد دارم ... تو زندگيم بيشتر با دشمنايي حال كردم / كه اومدن تو رووم وايسادن داد و قال كردند / نه مثه اون رفيقاي نارفيقي كه رفتند / پشت سرم نشستن ك...ِ موش چال كردند!!! ديگه ادامه شو ننويسم بهتره / فازم داره جاهاي بدي ميره ... هه هه 😁
آ..د..م بيخوديم ، اما خودمم
حال ميكنم با اينجور بودنم 😜😜 مهدي ميرزاباقريان - بامداد ٩٤/٣/٢٤
#مهدي_ميرزاباقريان #مهدي_باقريان #آدم_بيخود#تكست_رپ #رپ
#mehdimirzabagherian #mehdi_bagherian #rap#fans #all

Most Popular Instagram Hashtags