#تفکر_آزاد

MOST RECENT

.
Follow🔜 @haghsabre

8.در ورودی های کاخها با عدم وجود #دروازه و #نعل_درگاهها روبرو هستیم که این مورد خود حائز اهمیت است.

9.عدم وجود #دیوار بکل وجود #پنجره و سیستم تهویه هوا را نیز رد می کند.

10.قوزهای سنگی بزرگ و کوچکی بر روی زمین وجود دارد که نشان می دهد هنوز کار به مرحله #کف_سازی نرسیده است.

و کل مجموعه تخت جمشید فاقد هرگونه کف سازی است. (کار کف سازی جزء اخرین مراحل اتمام یک بنا محسوب می شود ، که این مرحله هیچ گاه در #تخت_جمشید به اجرا نرسید.) بصورت مختصر و مفید به این 10 دلیل اکتفا می کنیم، هر چند که #دلایل_بیشمار دیگری می توان عنوان کرد برای عدم تکمیل حتی 1پنل از مجموعه تخت جمشید.

در واقع بصورت مطالب فنی و عینی که قابل مشاهده برای هر بازدید کننده ای است، #اعلام می کنیم #مجموعه_ابنیه_های_سنگی_تخت_جمشید نهایتا با #ارفاق فراوان به 30% از مراحل ساخت خود رسیده بوده و در همین مرحله بکل عملیات بنایی و حجاری و نقش اندازی متوقف شده است.

#پایان #تخت_جمشید_پرسپولیس #تفکر_آزاد #تفکر #تفکر_مستقل #تفکر_مثبت #هخامنش #مرمت
#مرمت_ابنیه_تاریخی #مرمت_بنا #مرمت_و_احیای_بناهای_تاریخی
Follow🔜 @haghsabre

#فرزانه_حسين_زاده #ترانه_سرا .
هزاران راهِ اشتباه
هزاران تصمیم اشتباه
هزاران اتفاقِ اشتباه
هزاران آدمِ آسیب رسان اشتباه
هزارانِ هدفِ اشتباه
هزاران هزار اشتباه باید رخ دهد تا روزی متوجه شویم "اشتباهی" وجود ندارد.
تا روزی متوجه شویم تمام این اتفاقات و تصمیم‌ها بخشی از پروسه‌ی رشد ما بوده است. رشدی که به ما کمک کرده است بتوانیم آسیب را شناسایی کنیم. تا بتوانیم مفهوم آسیب و محافظت را درک کنیم و بر اساس آن در تجربه‌های جدید‌تری قرار بگیریم.
اگر اشتباهات نباشند، رشدی وجود نخواهد داشت.
اگر رشدی وجود نداشته باشد ما هیچگاه متوجه نمیشویم چه چیزهایی آسیب است و چه بخش‌هایی در ما احتیاج به محافظت دارد.
اشتباهی وجود ندارد.
هر آنچه که آسیب‌ است و ما متوجه‌ حضورش نیستیم آنقدر خودش را در شکل‌ها و اتفاق‌های متفاوت تکرار میکند تا روزی بالاخره متوجه اش شویم و بتوانیم متوقفش کنیم.
و هر آنچه خودش را مدام تکرار میکند، اشتباه نیست! فرصتی جدید برای بازبینیِ دوباره‌ی ماست.
#تفکر_مثبت #تفکر_آزاد #آرامش_درون

...
.
هدف هامو دزدیدن...
توی مغزم دستگاه گذاشتن...
قلبم را فروختن و گفتن چقدر بی احساسی!...
توی قبرم زندانیم کردن گفتن به بهشت میروی...
آنقدر ظلم کردن تسلیم دروغ شدیم...
همه حرفیم عمل را به بازیگر دادیم...
هم درد خودمان را به گلوله میبندیم...که برای چند دقیقه ای بی درد زندگی کنیم...
دستمان به جلاد نرسید قربانی را تنبیه کردیم...دشمن به ما پول داد و با خودی جنگیدیم...
حوادث را دنبال میکنیم که سرگرم بشیم...تا زمانی که ما در امانیم دیگری مهم نیست...
گمراهی را مقدس خواندیم...هر جا هر کَس گیج بود آویزانش شدیم...
قتل را کار غیر انسانی میدانیم...ولی مجرم باید اعدام بشه...
راه زندگیمان به سمت چاه بود...چون هیچ کس به آن ها توجه نکرد، بچه آوردن به سمت چاه هولشان دادن...
آینده را موزه کردیم و به گذشته سفر کردیم...و تا انسان اولیه خیال بازگشت نداریم...
خاص را برای عام کشتن...برای موافقت بی چون چرا به همه قرص جاودانگی خوراندن...
دنیا را فیلم اکشن دیدیم...هر کی بیشتر کشت و دزدی کرد بیشتر کیف کردیم...
کلید قفلمان را از گرسنگی قورت دادیم...و دنبال کلید دیگرانی هستیم که هنوز روح داشتن!...
در نوک قله روی شهر بنزین ریختیم...و برای زندگی پادشاهی فندک زدیم...
گوسفند با چاقوی گرگ سر گوسفند را برید...گرگ با شرم از گوسفند فاصله گرفت...
بی فکر بودیم با هر چیزی خود را پر کردیم...همگی از اطلاعات غلط و تکراری سیل شدیم...
فریاد زدم اما...صدام به گوش نمیرسه...
زیر بارون گریه کردم...از همه عذرخواهی کردم...
گفتم شما درست میگید...ما کلا بی خاصیتیم...
گفتم ما رو جدا کنید...که شما رو کافر نکنیم...
گفتم اشتباه دیدم...دست های شما تمیزه...
هر چی بگید قبوله....فقط مارو آزاد کنید...آزاد کنید
هیچ نتیجه ای نداد...هیچ چیزی حل نشد...همه چیز به گند کشیده شده...هیچی درست نمیشه...
گفتم فقط یک راه داره...شورش...گفت:دلت خوشه؟
شورش بر علیه کی؟وقتی دوستت همان دشمنه...
حرف ناامید کننده نزن...به هر چی که داری قانع باش...بشین رو به رو تلوزیون...خود ارضایی کن و شادی کن...که زندگی همین است...هیچ ارزشی ندارد!!!....روز کور باش...شب را به آن ها بده تا بلکه یک لقمه نون گیرت بیاد...
.
#امیر_فربد_خلعتی_ثانی
.
.
#انسان_اسب_اهلی #هیچ #پوچ #استفراغ_مغزی #بیگانه #تفکر_آزاد

.
ایران (کور،کَر،لال)

هر روز صبح صورت را،با خون تو میشوریم
از اعتراضو بدبختیِ تو،چالش و مُد میسازیم
اگر از ما بیشتر بفهمی،برایت جوک میسازیم
وقتی داشتی جون میدادی،ما از تو فیلم ساختیم
از تموم فداکاریت،فقط چند تا خبر ساختیم
با عزاداری هایت،زنده را خاک کردیم
برای مفت خوری و پول،به...اعتقاد داریم!...
برای نجات زندانی،پُست گذاشتیمو لایک کردیم
خیال آزادی داشتیم،و به قفس عادت کردیم
اعدامی ها را ندیدیم،و خود اعدام شدیم
همه گوشتیم،برای اسکلت کار کردیم
از دیگران متنفریمُ،راه همگانُ میرویم
برای قدرت خواهی،دست جهان را میبوسیم
قرآن را نخواندیم،به کافر حکم مرگ دادیم
عاشق سیاهپوستانیمُ،از افغان ها متنفریم!
جانمان فدای ایرانُ،عقلمان را به خارجی ها دادیم
با زبانمان تحمیلُ،با اسلحه خوبی کردیم
خودکامه بودیمُ،با دولت مخالف بودیم
انسان را فروختند،و ما قیمت را پرسیدیم!... .
.
.
وقتی چشمات ندید،قاتل تو آینه پنهون شد
وقتی گوشات نشنید،گرگا برای کمک اومدن
و با سکوت مدام تو،مظلوم..ظالم شد...
.
#امیر_فربد_خلعتی_ثانی .
.
#ایران #ایرانی #من #iran #کور_کر_لال #بیتفاوت #بیتفاوتی #بی_تفاوت_نباشیم #ما_به_همه_چیز_عادت_کردیم #ظلم_برای_ما_عادی_است #ما_خودی_را_برای_دشمن_میکشیم #تفکر_انتقادی #تفکر_آزاد #سرهای_خاموش

(ورق بزنید)

جهان در هم و بر هم

زندگی زندانی دردهای بی پایان
لذت و شادی از غم های دیگران
تلاش ناموفق برای غلاده دور گردن
طلوع پوچی ها و غروب معنی ها
آزادی، طعمه قلاب شکارچی
انسان ها بن بست دور برگردان
شهر،در آتش خشم فروخورده و نفرت
تجارت همه چیز به قیمت فروخت خود
موقعیت،تعیین گناه و پاکی
عشق در وقت مرگ و بیماری
طوفان به دنبال خوشبختی
آرامش از تجاوز به کودکان
خودکشی دسته جمعی با تلوزیون
تخریب دنیا برای جاودانگی
عاقل،اسب اهلی احمق
ظاهر زیبا یعنی شخصیت
صلح بعد کشتار خودی
اعتیاد به عادت های تکراری
دعوا در حد مرگ تفریح
خودپرستی یعنی ایمان به خدا
جواب کمک فقط فیلمبرداری
خواب در مناطق انفجاری
استفراغ عُقده ها رو فرزند
قاتل بی گناه تسبیح به دست
دین یونجه گاوهای شکمی
انقلاب برای زنجیرهای طلایی
تقلید عقاید یعنی روشنفکری
زن مثل دستمال کاغذی
انسان،حیوان لالایی خوان
.
فربد خلعتی ثانی
.
#درهم_برهم #ضد_اجتماعی #نهیلیسم #هزیان_روشن #دلنوشته #استفراغ_مغزی #امیر_فربد_خلعتی_ثانی #پوچی #هیچ #بیگانه_با_همه #بیگانگی #تماشاچی #همه_رو_بکش #فاجعه_فرهنگی #مردم_تا_ابد_بی_چهره #تفکر_آزاد #تفکر_انتقادی

🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷 📝آفرینش جهان هستی(خلقت کائنات) 📗قسمت دوم: 🖋ابتدا آیه ای از قرآن که آفرینش را بیان فرموده است.
(آفرینش=ماده،انرژی،زمان،قوانین طبیعت)

#سورة البقرة(۱۱۷) 🌷بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (الله)پديد آورنده آسمانها و زمين است و چون خواهد كارى را انجام دهد تنها به آن مى گويد: موجود شو پس [بى درنگ ] موجود مى شود🌷 🔘نکته بسیار مهم
کلمه #بدیع به معنی ➖پدیدآورنده چیزی از هیچ➖بدون نمونه قبلی.

و چنانچه میدانیم کائنات نیز در ابتدا موجود نبوده و سپس به وجود آمده است
و دانشمندان نیز این گفته را قبول دارند که جهان از هیچ و #حدود ۱۵ میلیارد سال(کمتر یا بیشتر) قبل بوجود آمده است. 🖋آیه بعدی که چگونگی بوجود آمدن جهان هستی را شرح میدهد.

#سورة الأنبیاء(۳۰) 🌷أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز خلقت به صورت توده‌ی عظیمی در گستره‌ی فضا، یکپارچه) به هم متّصل بوده و سپس (بر اثر انفجار درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم (و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده‌ایم. آیا (درباره‌ی آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) ایمان نمی‌آورند؟🌷 🔘نکته مهم:
الله متعال می فرماید(آیا #کافران نمی بینند)...چرا در این آیه آنها مورد خطاب واقع شده اند؟
چون همانطور که میدانیم آنها(کسانی که به اسلام کافر هستند)#کاشف این حقیقت علمی بودند.(#اعجاز قرآنی).
➖و کلمه(کانتا رتقا)#یکپارچه و #متصل به هم➖ و کلمه آسمانها و زمین(#ماده،#انرژی،#زمان،#قوانین طبیعت)➖و کلمه(ففتقناهما)#جدا ساختیم(#انفجار بزرگ،#بیگ بنگ)➖نیز سایر #اعجاز علمی این آیه مبارکه میباشند. ❓اکنون چطور ممکن است که #فردی بی سواد در قلب #بیابانهای عربستان در ۱۴۰۰سال پیش چنین اطلاعاتی را دانسته و آن را بیان کرده است؟

آیا عقل سلیم چنین چیزی را می پذیرد؟

الله متعال چه زیبا دشمنان قرآن را خطاب قرار داده است
(وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
و بی گمان قرآن، مایه ی حسرت کافران است) 🌺فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
و همه ی حمد و ستایش از آنِ الله، پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار جهانیان است.#اهلسنت #ازادی #اتئیست #انسانیت #ایرانی #اسلامی #پهلوی #ترامپ#تفکر_آزاد #تفکر

⚠️فیلم بالا انقدر پر مفهومه که میشود گفت تمام این پیج در همین یک دقیقه خلاصه میشود.

#تفکر #آزاد #تفکر_آزاد #تغییر #نفس #جنگ_درونی #شیطان
#قرآن #اتحاد #ظهور #بیدارشو
#allah #killuminati #killuminatiran
#fuckthesystem #weakup #lie #illuminatimindcontrol

🌺بسم الله الرحمن الرحیم🌺 📝از آنجا که الله متعال در قرآن بعد از سوره فاتحه در همان ابتدا بیان میدارد که کتابش هیچ گونه شک و تردیدی(کژی و کاستی و عیب و نقص)ندارد

ما هم از همان آیه مبارکه شروع میکنیم تا از همین ابتدا برای #اسلام ستیزان و دشمنان قرآن ثابت شود که قرآن کلام و سخن الله متعال میباشد.

الله متعال می فرماید:
(ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛفِيهِ ۛهُدًى لِّلْمُتَّقِين)َ {اين كتاب است كه شكّى در آن [روا] نيست(عیب و نقص). براى پرهيزگاران رهنماست.}
📖 #سورة البقرة(۲) 👌🏻نکته؛
🖋آیا کسی میتواند کتابی بنویسد و در همان ابتدای کتابش بگوید که از هرگونه عیب و نقص مبراست و مایه هدایت انسانها میباشد؟

با اینکه تا کنون احدی توانایی چنین جراتی را به خود نداده و مطمئن باشید تا پایان دنیا نیز احدی نمی تواند همچین سخنی بگوید.

فراموش نشود که این کتاب(قرآن)در ۱۴۰۰ سال پیش در بیابان های عربستان(که مردمانش سراسر در خرافات و اوهام زندگی میکردند چنانچه در تاریخ ثبت است)نازل شده است. 🖋حال چند آیه جلوتر در همین سوره الله متعال همگان(انسانها)را به مبارزه و تحدی فرا میخواند... الله متعال می فرماید:
(وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.) {و اگر در مورد آیاتی که بر بنده ی خویش نازل کرده ایم، شک و تردید دارید، پس اگر راست می گویید، یک سوره همانند قرآن بیاورید و بدین منظور هر که جز الله را می خواهید، فرابخوانید.}
📖 #سورة البقرة(۲۳) 🔘دقت کردید!
آیا انسانی میتواند کتابی بنویسد و بگوید کتاب من نمونه و مثل ندارد و حتی دیگران را به مبارزه بطلبد به آوردن مانند کتابش و یا قسمتی از کتابش و یا چند سطر از کتابش؟ 🔘ادامه آیه بعد؛ و نکته جالبتر و عجیبتر... (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين)َ {و اگر نمی توانید چنین کاری انجام دهید که➖هرگز هم نخواهید توانست➖، پس از آتشی بترسید که هیزمش مردم و سنگها هستند و برای کافران آماده شده است.}
#سوره البقرة(۲۴)

میبینید الله متعال می فرماید که شما هرگز نمی توانید #مانند قرآن را بیاورید و حتی کوچکتر از آن را چنانچه در دیگر آیات بیان داشته!
#اهلسنت #ازادی #اتئیست #انسانیت #ایرانی #اسلامی #پهلوی #ترامپ#تفکر_آزاد #تفکر_صحیح #رهبر #عشق #عاشقانه #ارامش #مسلم #مشاهير #اقبال_لاهوری #سعدی #حافظ #مولانا #حجاب#آمدنیوز #متمدن #عزت #غیرت

وجود روح در کالبد انسان و اطراف ما یا عدم وجود روح...؟
لطفا بخوانید و ورق بزنید و در صورت تمایل با رعایت ادب نظر خودتونو بیان کنید...مطالب دیگری نیز گردآوری شده که در صورت تمایل می توانم جداگانه برایتان ارسال کنم...
#تفکر_آزاد #بحث_آزاد

Most Popular Instagram Hashtags