#تفنگ

MOST RECENT

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد...
✏بعد از مدت ها دست به قلم شدم و خلق شد این تصویر زیبا ،
🌳 میگن هر جا که زندگی کنی خلق و خوی اونجا رو میگیری عشایر محکمی و استواری رو از کوه ها و هنر و عاشقانه هایش رو از گل و بوته های دشت میگیره...
🌳طبیعت زیبا روح را صیقل میدهد و هوای معطرش جان را صفا...
🌳شادی دل مردم ایلم از این طبیعت سرسبز و هوای مطبوع آن است ، خدایا هوای دل این مردم رو ازش نگیر...
#زنده_باد_ایل#ایلم_باصری#طبیعت#سرحد#زیبایی#عشایر#دشت#کوه#نقاشی#قلم#کوچ#کوهستان#اسب#تفنگ#چشمه#کبک

#فاتح /٩۵
#تفنگ صد در صد ایرانی
#تکاور انقلابی 2040
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان
#ضد انگلیس
#نابودی اسرائیل نزدیک ست....

#فاتح /٩۵
#تفنگ صد در صد ایرانی
#تکاور انقلابی 2040
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان
#ضد انگلیس
#نابودی اسرائیل نزدیک ست....

#فاتح /٩۵
#تفنگ صد در صد ایرانی
#تکاور انقلابی 2040
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان
#ضد انگلیس
#نابودی اسرائیل نزدیک ست....

#فاتح
#تفنگ ایرانی
@takavarenghlabi2040 #
#تکاور انقلابی
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان

#فاتح
#تفنگ ایرانی
@takavarenghlabi2040 #
#تکاور انقلابی
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان

#فاتح
#تفنگ ایرانی
@takavarenghlabi2040 #
#تکاور انقلابی
2040#
#ضد اسرائیل
#ضد آمریکا
#ضد عربستان

#فاتح
#تفنگ ایرانی
#تکاور
#تکاور انقلابی
2040#

#فاتح
#تفنگ ایرانی
#تکاور انقلابی 2040

گله بزرگ گور ایرانی
_______________________________________
طبیعت#حیات وحش ایران#محیط زیست#
محیطبان#شکار#تفنگ#انقراض#بیابان#
کوهنوردی#ماهیگیری#کوهستان#جنگل#
کویر#دریا#گردشگری#پستانداران ایران#
پرندگان شکاری#پرنده نگری#نذر طبیعت#
عکاس حیات وحش#فیلم#کلیپ#ویدیو#
عکاس طبیعت#تهران#جهان#حفاظت#
گلستان#اصفهان#یزد#شیراز#

قسمتی از مراحل ساخت فشنگ

#تفنگ#

Most Popular Instagram Hashtags