[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام

113 posts

TOP POSTS

از كتاب
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام "«کمترین چیزی که اِنیاگرام، ما را راهنمایی می کند این است که یاد بگیریم چگونه آگاهانه خود شخصیتی خود را به خود بزرگ تری تسلیم بکنیم تا این که بتوانیم در سفر مقدس زندگی، مسافری هوشمند و آگاه باشیم. در حقیقت، این متضمن ترک چیزی اندک – تیپ شخصیتی ما – برای به دست آوردن هدیه ای بزرگ است: زنده بودن جان و روان. اما اولین قدم در این راه مستلزم اشتیاق به مشاهده ی خودمان است تا بتوانیم دستورات تیپ شخصیتی خودمان را متوقف بکنیم."
---------------------------
The Enneagram guides us toward nothing less than learning how to consciously surrender the ego-self of personality to the greater Self so that we can become conscious participants in the sacred mystery of life. In reality, it entails the surrender of nothing - our personality - in order to receive the gift of everything - the life of the Spirit. But the first step on that path involves being willing to observe ourselves so that we can stop playing out the unconscious dictates of our
personality
--------------
#enneagram_transformations
#enneagram
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
##درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------
نمونه هاي شخصيت هاي تيپ ٣ انياگرام
#احسان_عليخاني
#مهران_مديري
#ويشكا_آسايش
#امين_حيايي
#كارلوس_كيروش
#هادي_ساعي
#سعيد_معروف
------------------
3
THE ACHIEVER
Enneagram Type Three
تيپ انياگرامي سه: موفقيت طلب
The Success-Oriented, Pragmatic Type:
Adaptable, Excelling, Driven, and Image-
Conscious
موفقيت محور
عمل گرا
سازگار
عالي طلب
به دنبال وجهه اجتماعي
نمايش گر

Type Three in Brief
خلاصه تيپ سه
Threes are self-assured, attractive, and charming.
آن ها با اعتماد به نفس، جذاب، و فريبنده هستند.

Ambitious, competent, and energetic, they can also be status-conscious and highly driven for advancement.
بلند پرواز، با صلاحيت، و با انگيزه هستند، آن ها مي توانند به دنبال موقعيت هاي اجتماعي باشند، و شديداً به دنبال پيشرفت هستند.
They are diplomatic and poised, but can also be overly concerned with their image and what others think of them.
آن ها با سياست، با وقار هستند، ولي مي توانند نمايشگر باشند و عقيده ديگران در مورد آن ها مهم است.

They typically have problems with workaholism and competitiveness.
آن ها معمولاً خوره ي كار هستند و دنبال رقابت هستند.

At their Best: self-accepting, authentic, everything they seem to be—role models who inspire others.
در بهترين حالت: خودشان را دوست دارند، با اصالت هستند، آن ها خودشان را مدل فرض مي كنند كه مي توانند الهام بخش ديگران باشند.
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

------------------
تيپ شناسي انياگرام
-------------------
نمونه هاي شخصيت هاي ايراني تيپ ٩ انياگرام:
#مجيد_اخشابي
#هانيه_توسلي
#شبنم_قلي_خاني
#گلاره_عباسي
#ترانه_عليدوستي
#امير_حسين_رستمي
#هومن_برق_نورد
#كورش_تهامي
#پريناز_ايزديار
--------------------
اسامی تیپ: صلح طلب (the peacemaker)، التیام دهنده (the healer)، خوش بین (the optimist)، توافق گر (the reconciler )، تسلی دهنده (the comforter)، آرمان گرا و تخیلی (the utopian)، هیچ کس ویژه (nobody special). ما تیپ نُه را به این دلیل صلح طلب می نامیم که هیچ تیپی به اندازه ی آن ها خود را فدای صلح درونی و بیرونی برای خود و دیگران نمی کند. آن ها جست و جو گرانی معنوی هستند که اشتیاق زیادی به اتحاد با هستی و همچنین با دیگر انسان ها دارند.
---------------------
ype Nine in Brief

Nines are accepting, trusting, and stable. They are usually creative, optimistic, and supportive, but can also be too willing to go along with others to keep the peace. They want everything to go smoothly and be without conflict, but they can also tend to be complacent, simplifying problems and minimizing anything upsetting. They typically have problems with inertia and stubbornness. At their Best: indomitable and all-embracing, they are able to bring people together and heal conflicts.
---------------------
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

------------------
"هم اکنون من تصدیق می کنم
که به سلامتی و انرژی تمام اجزای وجودم اهمیت بدهم."
—-------------------
I NOW AFFIRM the health and energy of every part of my body.
—--------------------
«این ایده برای اکثر مردم روشن است که رژیم غذایی مناسب و ورزش مرتب و منظم بنیان های اساسی برای یک زندگی سالم هستند. اما ما اغلب وقتی از رشد معنوی و روانی صحبت می کنیم، این حقیقت ساده را فراموش می کنیم. وقتی تغذیه ی ما مناسب باشد و به اندازه ی کافی ورزش بکنیم و خوب استراحت داشته باشیم، احساسات ما استوارتر و پایدارتر، و افکار ما روشن تر و شفاف تر هستند، و در نتیجه مراحل تغییر و تحول ما خیلی هموارتر و روان تر به پیش می روند.»
-------------------
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي
#enneagram_transformations
#enneagram
#jaafar_vaezi

-----------------
رنگ سمبوليك تيپ سه انياگرام، رنگ زرد روشن است، مثل رنگ زرد اتوبوس مدرسه. زرد رنگي است كه نمي شود ناديده گرفت، تحت هر شرايطي مي تواند ديده شود حتي در ميان مِه و يا در ميان تاريكي.
-----------------------
The symbolic color of THREES is BRIGHT YELLOW, the yellow of a school bus. It is a color that can not be ignored; it can be seen under all conditions, even fog or in the dark.
--------------------
متحول كننده هاي تيپ سه انياگرام -------------------------- ١. هم اکنون من تصدیق می کنم
که من حتّی بدون موفقیّت های خود نیز ارزشمند هستم.

٢. هم اکنون من تصدیق می کنم
که تمرکز و آرامش داشته و به لحاظ عاطفی نیز حضور داشته باشم.

٣. هم اکنون من تصدیق می کنم
که کمک و یاور دیگران باشم و قلب مهربانی داشته باشم.

٤. هم اکنون من تصدیق می کنم
که در عشق و دوستی دیگران نسبت به من، من نیز سهیم باشم.

٥. هم اکنون من تصدیق می کنم
که من نسبت به کسانی که از من مواظبت می کنند، مسئولیّت دارم.

٦. هم اکنون من تصدیق می کنم
که خوشحال هستم از این که به خاطر دیگران کار می کنم.

٧. هم اکنون من تصدیق می کنم
که استعدادهای راستین خود را توسعه و رشد دهم در عین حال این که واقعیّت وجودی خود را قبول می کنم.

٨. هم اکنون من تصدیق می کنم
که از عملکرد و موفقیّت دیگران نیز لذّت می برم.

٩. هم اکنون من تصدیق می کنم
که من می توانم بدون هیچ ترسی، خود واقعی خود باشم.
------------------
Affirmations for Enneagram personality type threes ------------------
I now affirm... 1. that I have value regardless of my achievements.

2. that I am centered and emotionally available.

3. that I am caring and have a good heart.

4. that I take in the love others give me.

5. that I am responsible to those who look up to me.

6. that I am happy to work for the good of others.

7. that I develop my true talents by accepting who I am.

8. that I delight in the accomplishments and successes of others.

9. that I can reveal my real self without being afraid.
-------------------
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#enneagram
#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
رنگ سمبوليك تيپ دو انياگرام، رنگ قرمز است، قرمز رنگ قلب، رنگ گرمي و محبت، احساس و كثرت است. --------------------
The symbolic color of Enneagram type TWO is RED. red is the heart color, the color of warmth, feeling and intensity.
---------------------
متحول كننده هاي تيپ دو انياگرام
------------------
١. من اکنون تصدیق می کنم
که خودم تمام احساساتم را بدون ترس می پذیرم.

٢. من اکنون تصدیق می کنم
که من درباره انگیزه های خودم روشن و آگاه هستم.

٣.من اکنون تصدیق می کنم
که من برای آن چه که هستم، دوست داشتنی هستم.

٤. من اکنون تصدیق می کنم
شادی من به خشنودی دیگران وابسته نیست.

٥. من اکنون تصدیق می کنم
که من می توانم اجازه رفتن به عزیزانم را بدهم.

٦. من اکنون تصدیق می کنم
که من مسئول رشد و توسعه خودم هستم.

٧. من اکنون تصدیق می کنم
من دیگران را دوست دارم بدون این که انتظار هیچ رفتار متقابل از آن ها داشته باشم.
٨. من اکنون تصدیق می کنم
شادی و گرمایی را که قلب مرا پر می کند.

٩. من اکنون تصدیق می کنم
که قدردان هستم برای همه چیزهایی که دیگران به من داده اند. ----------------
Affirmations for Enneagram type TWO
------------------
I now affirm... 1. that I own all of my feelings without fear.

2. that I am clear and conscious of my motives.

3. that I am lovable for who I am.

4. that my happiness does not depend on pleasing others.

5. that I can let go of loved ones.

6. that I nurture my own growth and development.

7. that I love others without expecting anything in return.

8. that the joy and warmth that fills my heart.

9. that my gratitude for all that others have given me.
-------------------
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#enneagram
#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------
نُه تیپ شخصیّتی انياگرام و کیفّیات ذاتی آن ها
----------------
ما از نقطه ی هشت، قدرت و نیرومندی ذاتی را تجربه می کنیم. قدرت و نیرومندی یک انرژی بسیار وسیعی است که هنگام شکوفایی و بروز آن، ما احساس می کنیم بزرگ و با عظمت، استوار و قوی، لایق و توانا، و سرزنده و فعال هستیم. تعجبی ندارد که قدرت و نیرومندی ذاتی به دفاع از روح و روان ما بر می خیزد – آن فرایند زندگی ما و یکپارچگی آن را حمایت می کند. آن شالوده و بستری را فراهم می کند که ما توان تمیز و تشخیص لحظه ی حال را پیدا می کنیم، و از تجربه واقعی فراافکنی ها و بازتاب های گذشته آگاه می شویم، و همچنین می توانیم موقعیت های رنج آور، حساس و ظریف، تهی و منفی را تحمل کنیم. بدون این کیفیّت، ممکن است که ما تجربه های ژرف و عمیقی داشته باشیم، امّا قادر نخواهیم بود که آن ها را به طور معنی دار درک بکنیم و محفوظ بداریم.
--------------------
- The Nine Types on Enneagram and their Essential Qualities
------------------
From point Eight, we experience Essential Strength is an expansive energy, and when it is manifesting we feel large, solid, capable, and alive. Not surprisingly, essential strength arises in defense of our souls—it protects our process and its integrity. It provides a foundation and ground that gives us the ability to discriminate present, real experience from projections and reactions from the past, as well as to tolerate more painful, subtle, or empty states. Without this quality, we may have profound experiences, but we will not be able to embody or sustain them in any meaningful way.
-------------------
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
تأكيدها و تصديق ها براي تمام تيپ هاي شخصيّتي
------------------
General affirmations for all personality types -------------------
هم اکنون من تصدیق می کنم
که به خودم توجه کنم و از جسم و بدن خود محافظت بکنم.
—--------------------
I NOW AFFIRM that I respect myself and care properly for my body.
—-------------------
«بهترین شیوه ی سالم زیستن آن است که به گونه ای با جسم خود برخورد کنید که پنداری قصد دارید صد سال زندگی کنید.» #برایان_تریسی
#Brian_Tracy
—------------------
هم اکنون من تصدیق می کنم
که به سلامتی و انرژی تمام اجزای وجودم اهمیت بدهم.
—--------------------
I NOW AFFIRM the health and energy of every part of my body.
—--------------------
«این ایده برای اکثر مردم روشن است که رژیم غذایی مناسب و ورزش مرتب و منظم بنیان های اساسی برای یک زندگی سالم هستند. اما ما اغلب وقتی از رشد معنوی و روانی صحبت می کنیم، این حقیقت ساده را فراموش می کنیم. وقتی تغذیه ی ما مناسب باشد و به اندازه ی کافی ورزش بکنیم و خوب استراحت داشته باشیم، احساسات ما استوارتر و پایدارتر، و افکار ما روشن تر و شفاف تر هستند، و در نتیجه مراحل تغییر و تحول ما خیلی هموارتر و روان تر به پیش می روند.» #دان_ریچارد_ریزو و #راس_هادسون، از کتاب: #حکمت_انیاگرام
—--------------------
Most people have been exposed to the idea that a good diet and frequent, regular exercise are essential to a healthy life, yet we often forget these simple truths when we talk about psychological or spiritual growth. When we eat sensibly and get sufficient exercise and rest, our emotions are steadier and our minds are clear, and our transformative processes go much more smoothly.
From:
#the_wisdom_of_the_enneagram --------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
تصديق ها و تاكيد ها براي تمام تيپ هاي شخصيّتي
------- -----------------
‏General affirmations for all personality types ----------------
هم اکنون من تصدیق می کنم
که از مشکلات زندگی برای رشد استفاده کنم.
—-------------------
‏I NOW AFFIRM that I use the difficulties life brings to grow.
—-----------------------
«پرفایده ترین شکست ها آن هایی هستند که فرصت یادگیری ارزان قیمت و سریع را برای ما فراهم می کنند.» #مايكل_روبرتو

از كتاب:
#مساله_یابی: مهارتی بایسته برای
مدیران ‏#Michael_Roberto
#The_Art_of_Critical_Decision_Making
-----------------
من شکست نخورده ام بلکه تاکنون 1000 روشی را که کار نمی کنند، پیدا کرده ام.»
#توماس_ادیسون
—-------------------
‏I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
#edison #Thomas_Edis
—-------------------
«مهم نیست چه قدر سقوط می کنید، مهم این است که دوباره چقدر جهش می کنید.» #چارلي_جونز —--------------------
‏“God never breaks a man down with problems except to build him up.” ‏
#Charlie_Jones
------------------
#understanding_of_the_enneagram#enneagram_transformations#enneagram#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

MOST RECENT

از كتاب
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام "«کمترین چیزی که اِنیاگرام، ما را راهنمایی می کند این است که یاد بگیریم چگونه آگاهانه خود شخصیتی خود را به خود بزرگ تری تسلیم بکنیم تا این که بتوانیم در سفر مقدس زندگی، مسافری هوشمند و آگاه باشیم. در حقیقت، این متضمن ترک چیزی اندک – تیپ شخصیتی ما – برای به دست آوردن هدیه ای بزرگ است: زنده بودن جان و روان. اما اولین قدم در این راه مستلزم اشتیاق به مشاهده ی خودمان است تا بتوانیم دستورات تیپ شخصیتی خودمان را متوقف بکنیم."
---------------------------
The Enneagram guides us toward nothing less than learning how to consciously surrender the ego-self of personality to the greater Self so that we can become conscious participants in the sacred mystery of life. In reality, it entails the surrender of nothing - our personality - in order to receive the gift of everything - the life of the Spirit. But the first step on that path involves being willing to observe ourselves so that we can stop playing out the unconscious dictates of our
personality
--------------
#enneagram_transformations
#enneagram
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
##درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------------
نقل از كتاب
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام ص ١٣٠
نوشته: #دان_ريچارد_ريزو
#don_richard_riso
تحقيق و ترجمه: #جعفر_واعظي
--------------------
هم اکنون من تصدیق می کنم
که هر روز مراقبه و مکاشفه و نیایش بکنم تا تمرکز پیدا کرده و ارزش های والای زندگی را به خودم یادآور شوم. ---------------------
I NOW AFFIRM that I will meditate or pray daily to center myself and remind myself of deeper values.
-------------------------
«دعا، باطن را پالایش می کند، ذکر و نیایش، صفای قلب می آورد و اندوه های مزاحم را می زداید. "ذکرِ حق، پاک است چون پاکی رسید / رخت بربندد، برون آید پلید / می گریزد ضدها از ضدها / شب گریزد چون برافروزد ضیا / چون درآید نامِ پاک اندر دهان / نی پلیدی ماند و، نی اندُهان" (#جلال_الدین_محمد_بلخی مولوي)
-----------------------
«مراقبه به هیچ وجه یک راهی برای روشن شدن و یا متدی برای رسیدن به چیزی نیست. مراقبه خودش آرامش و مبارکاست.» #دوگن_زنجی
#DOGEN_ZENJI
------------------------------
"رهایی معنوی یک عقب نشینی به دنیای خیال و غار امن نیست. آن کنار کشیدن نیست، بلکه لمس خردمندانه ی تمام تجربه های زندگی با قلبی آکنده از مهربانی، و بدون دوری گزیدن از آن است.» (#جک_کورن_فیلد)

#jack_kornfield -------------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#انياگرام

------------------------
شخصيت هاي ايراني، تيپ ٦ انياگرام:
#ميترا_حجار
#شهاب_حسيني
#حامد_بهداد
#امير_محمد_زند
#طناز_طباطبايي
#آندرانيك_تيموريان
--------------------------- Type Six in Brief
تيپ شش انياگرام به صورت خلاصه

The committed, security-oriented type. Sixes are reliable, hard-working, responsible, and trustworthy.
تيپ متعهد و امنيت محور. شش ها قابل اعتماد، سخت كوش، مسئوليت پذير، و امين هستند.
Excellent "troubleshooters," they foresee problems and foster cooperation, but can also become defensive, evasive, and anxious—running on stress while complaining about it.
عيب ياب هاي عالي، آن ها مشكلات را خوب مي بينند و اهل تشريك مساعي هستند، ولي مي توانند تدافعي، گريزان، و مضطرب باشند. با استرس عمل مي كنند و در عين حال از آن شكايت مي كنند.
They can be cautious and indecisive, but also reactive, defiant and rebellious.
آن ها مي توانند محتاط و دو دل باشند، ولي همچنين مي توانند واكنشي، مدافع، و شورشگر باشند.
They typically have problems with self-doubt and suspicion.
آن ها معمولاً با عدم اعتماد به نفس و مظنون بودن مشكل دارند،
At their Best: internally stable and self-reliant, courageously championing themselves and
others
در بهترين حالت: به لحاظ دروني با ثبات و با اعتماد به نفس هستند، و شجاعانه از خودشان و ديگران دفاع مي كنند.
---------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#the_wisdom_of_the_enneagram
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------------
No matter what type you are, be aware of the transformational process: When we are lost in personality, it is not surprising that we often feel powerless, confused, and unsafe because we are basing our identity on an artificial construct.
When we are functioning in essence, we are grounded, present, and receptive to the moment. We are capable, substantial, and real.
-------------------------
مهم نيست چه تيپ شخصيتي هستيد، از فرايندهاي تغيير و تحوّل آگاه باشيد: وقتي كه ما در شخصيت گم مي شويم، تعجب آور نيست كه ما اغلب احساس ناتواني، آشفتگي، و عدم امنيت مي كنيم چون هويت خودمان را بر يك ساختار مصنوعي پايه گذاري كرده ايم.
وقتي كه ما در جوهر و ذات عمل مي كنيم، آرام، حاضر، و شنا كننده و دريافت كننده لحظات هستيم. در اين صورت، ما توانمند و لايق، محكم و با وقار، و اصيل و طبيعي هستيم.
---------------
براي توضيح بيشتر كتاب "#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام را مطالعه فرماييد
-----------------------
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------------
دنیای پیرامون، و به خصوص مردم، منبع بی پایان برای موضوعات کتاب های اِنیاگرام هستند – – البته وقتی ما یاد بگیریم که تیپ های شخصیّی را درست مشاهده کنیم. مقدار خیلی زیادی از دانش با مشاهده ی آن چه "درست جلو چشمان ما" قرار دارد، به دست می آید. البته قسمت مشکل کار این است که احساس خود را کنار بگذاریم و مردم واقعی را در دنیای واقعی مشاهده کنیم. اگر کسی موفق شود به این صورت عمل بکند، به نظر می رسد موضوعات خودشان را به نمایش می گذارند. از این جا به بعد، تمام کاری که یک نفر باید انجام دهد این است که آن ها را یادداشت بکند.

نقل از كتاب
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام ---------------------------
The world and especially people, are endless sources of material for enneagram books - once one learn to see the types correctly. An extraordinary amount of knowledge can be had by noticing what is "right under your nose." The hardest part is, of course, to put one's perceptions aside to observer real people in the real world. But if one does so, the materials seems to present itself. Is one has to do is right it down.
From
#enneagram_transformations
صبح روز جمعه ١٣٩٦/٠٨/٠٥ مهمان گروه #ياشيل_ميشو #شبستر بوديم، جناب آقاي عادلي، لطف و محبت بيش از حد فرمودند و من از ايشان ياد گرفتم كه عشق بدون قيد و شرط به ديگران و حتي طبيعت را تجربه بكنم.
Experience of unconventional love for people and nature in #Shabestar #yashil_mishow
----------------------
#انياگرام
#enneagram
#jaafar_vaezi
#جعفر_واعظي

---------------------------
كتاب
"تغيير و تحوّل بر اساس آموزه هاي انياگرام"
در مجله
"توسعه مهندسي بازار"
معرفي شده است.
امروزه، انياگرام يكي از شاخص ترين علوم شخصيت شناسي در جهان محسوب مي شود. كتاب حاضر، يكي از منابع ارزشمندي است كه پيرامون اين علم گردآوري و تهيه شده است، و به خوبي زواياي جديدي از انياگرام و كاربرد آن را پيش روي خوانندگان قرار مي دهد.
اگر مي خواهيد به يك خودشناسي و دگرشناسي دقيق دست يابيد و جواب چراهاي خود را در رابطه با عملكردتان به دست بياوريد، خواندن اين كتاب توصيه مي شود.
--------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------- #با_کتاب
📚کتاب جدید #انتشارات_بازاریابی📚 "تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام " 📖دان ریچارد ریزو (1946 - 2012 میلادی) اکنون به پیشرو ترین توسعه دهنده انیاگرام تبدیل شده است. " تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام " ، چهارمین کتاب پر فروش او در این موضوع است.
This new book makes a groundbreaking contribution to the self-help field. These moving Releases and Affirmations offer a profound psychological inventory of our inner pain and our personal strength. They will be useful in all forms of Recovery, such as Twelve Step programs and Inner Child and Codependency work. Anyone already using Riso's books will find these meditations an invaluable new took for their self-development.
این کتاب تازه، در زمینه ی اعتماد به نفس و خود یاوری یک
کار پیشگامانه است. این رهایی ها و تصدیقهای تطبیق پذیر و روان، یک فهرست روانشناسی ژرف و عمیق در مورد دردها و رنجهای درونی ما، و توانایی های شخصی ما به نمایش می گذارند. آنها در تمام برنامه های "بهبود" ، مثل برنامه های "دوازده قدم" و "کودک درون" و کارهای "وابستگی متقابل" مثمر ثمر خواهند بود. کسانی که قبلا کتابهای "ریزو" را استفاده کرده اند، این مراقبه ها و تفکرات را یک وسیله ی فوق العاده ارزشمند تازه در توسعه ی تواناییهای فردی خواهند یافت. 📚 #فروشگاه_انتشارات_بازاریابی ☎️ تلفن: 71 و 02166408251
🛍اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
http://marketingshop.ir/viewProduct/3264
yon.ir/fvqsC
---------------------------
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي
#enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi

----------------------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٥ انياگرام
#انوشه_انصاري
#سروش_صحت
#عادل_فردوسي_پور
#شهرام_ناظري
#سيامك_انصاري
-----------------
5
THE INVESTIGATOR
Enneagram Type Five
تيپ ٥ انياگرام
تيپ پژوهشگر
The Intense, Cerebral Type:
Perceptive, Innovative, Secretive, and Isolated.
تيپ فكري، متمركز، هوشمند، نو آور، مرموز، و كناره گير
Type Five in Brief
خلاصه تيپ پنج
Fives are alert, insightful, and curious.
پنج ها، هوشمند، روشن بين، و كنجكاو هستند.
They are able to concentrate and focus on developing complex ideas and skills.
آن ها، توانايي دارند در توسعه ايده ها و مهارت هاي پيچيده متمركز و دقيق شوند.
Independent, innovative, and inventive, they can also become preoccupied with their thoughts and imaginary constructs.
آن ها مستقل، نو آور، مبتكر هستند، و مي توانند با افكار خود، و ساختارهاي پنداري خود درگير شوند.
They become detached, yet high-strung and intense.
آن ها مي توانند منزوي، اما بسيار حساس، و مشتاق باشند.
They typically have problems with eccentricity, nihilism, and isolation.
آن ها معمولا با نابهنجاري، نهيليسم (پوچ گرايي)، و انزوا طلبي مشكل دارند.
At their Best: visionary pioneers, often ahead of their time, and able to see the world in an entirely new way.
در بهترين حالت: پيشگامان نظري، كه اغلب از زمان خود جلوتر هستند، و مي توانند دنيا را از چشم انداز كاملا جديدي مشاهده كنند.
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي

-------------------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٤ انياگرام

#مولانا_جلال_الدين محمد بلخي
#مهتاب_كرامتي
#بهرام_رادان
#مهدي_پاكدل
#نيما_رئيسي
#نيوشا_ضيغمي
#بهنوش_طباطبايي
#محمد_عليزاده
#ليلي_حاتمي
#حافظ_ناظري
---------------------
4
The individualist
فردگرا و هويت طلب
Enneagram Type Four
تيپ چهار انياگرام
The Sensitive
حساس
Introspective Type
تيپ درون نگر
Expressive
نمايان
Dramatic
دراماتيك
Self-Absorbed
خويشتن نگر
and
Temperamental
با خلق و خوي پُرنوسان
----------------------
تیپ شخصیّتی چهار: تیپ هنردوست
حساس، گوشه گیر
به خاطر داشته باشيد كه تيپ چهارها، از ترس عيب داشتن و پذيرفته نشدن، فرار مي كنند و به احساسات خود پناه مي برند. آن ها خودشان را داراي احساس و بينش ذاتي مي بينند، در صورتي كه ممكن است ديگران آن ها را خيلي زود رنج و نازك نارنجي ببينند كه غرق احساسات خود هستند. چهارها باور دارند كه مي توانند با به تصوير كشيدن مشكلات، يك راه حلي به اين آشفتگي عاطفي خود بيابند. هر چه زمان مي گذرد، با ايجاد جريان هاي مختلف عاطفي قوي، آن ها بيشتر غرق آن مي شوند تا آن جا كه آن ها تمام خوش بيني ها در مورد خود را از دست مي دهند و توانايي هاي خود براي مقابله با واقعيات زندگي را دست كم مي گيرند. در طول زمان، تنش ها و مشكلات عاطفي آن ها، شعله هاي ترديد و در نهايت نفرت از خود را شعله ور مي كند و آن ها به دنياي تيره و تار عذاب آور و نااميد كننده ي خود سقوط مي كنند.
تيپ چهارها مي توانند با تاييد و رها كردن پيوستگي افراطي خود به احساساتشان، از دام تيپ شخصيّتي خود فرار بكنند. در اين صورت تيپ چهارها مي فهمند علي رغم ترسي كه داشتند، احساسات آن ها نمي ميرند، بلكه توانايي ها و استعدادهاي ديگر آن ها فعال شده و به كار گرفته مي شوند. و هر چه قدر بيشتر با واقعيّت ها تعامل مي كنند، زندگي عاطفي آن ها پُربارتر مي شود. آن ها در مي يابند كه هر چه بيشتر از اسارت خلق و خوي قبلي خود، رهايي پيدا مي كنند، توانايي هاي عملي آن ها بيشتر رشد مي كند. بنابر اين تيپ چهارها كشف مي كنند كه نه تنها داراي بينش ذاتي و خلاقيّت هستند بلكه در زمينه هاي عملي هم توانا و قوي هستند.
------------------------
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------
نمونه هاي شخصيت هاي تيپ ٣ انياگرام
#احسان_عليخاني
#مهران_مديري
#ويشكا_آسايش
#امين_حيايي
#كارلوس_كيروش
#هادي_ساعي
#سعيد_معروف
------------------
3
THE ACHIEVER
Enneagram Type Three
تيپ انياگرامي سه: موفقيت طلب
The Success-Oriented, Pragmatic Type:
Adaptable, Excelling, Driven, and Image-
Conscious
موفقيت محور
عمل گرا
سازگار
عالي طلب
به دنبال وجهه اجتماعي
نمايش گر

Type Three in Brief
خلاصه تيپ سه
Threes are self-assured, attractive, and charming.
آن ها با اعتماد به نفس، جذاب، و فريبنده هستند.

Ambitious, competent, and energetic, they can also be status-conscious and highly driven for advancement.
بلند پرواز، با صلاحيت، و با انگيزه هستند، آن ها مي توانند به دنبال موقعيت هاي اجتماعي باشند، و شديداً به دنبال پيشرفت هستند.
They are diplomatic and poised, but can also be overly concerned with their image and what others think of them.
آن ها با سياست، با وقار هستند، ولي مي توانند نمايشگر باشند و عقيده ديگران در مورد آن ها مهم است.

They typically have problems with workaholism and competitiveness.
آن ها معمولاً خوره ي كار هستند و دنبال رقابت هستند.

At their Best: self-accepting, authentic, everything they seem to be—role models who inspire others.
در بهترين حالت: خودشان را دوست دارند، با اصالت هستند، آن ها خودشان را مدل فرض مي كنند كه مي توانند الهام بخش ديگران باشند.
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

----------------
2
THE HELPER
Enneagram Type Two

The Caring, Interpersonal Type:
Generous, Demonstrative, People-Pleasing, and Possessive
٢
ياري كننده
تيپ دو انياگرام
تيپ مراقب، مردم گرا، بخشنده، نمايشي، در فكر راضي كردن همه، و انحصار گر
-----------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٢ انياگرام:
نمونه هاي تيپ ٢
-------
#مريلا_زارعي
#شقايق_فراهاني
#شقايق_دهقان
#داريوش_فرضيايي (#عمو_پورنگ)
#رضا_صادقي
-------------------
Type Two in Brief
معرفي كوتاه تيپ دو

Twos are empathetic, sincere, and warm-hearted.
آن ها همدل، صادق، و خوش قلب هستند.

They are friendly, generous, and self-sacrificing, but can also be sentimental, flattering, and people-pleasing.
آن ها دوستانه، بخشنده، فداكار هستند، اما مي توانند احساساتي، چرب زبان باشند و بخواهند همه را راضي نگهدارند.

They are well-meaning and driven to be close to others, but can slip into doing things for others in order to be needed.
آن ها خوش نيت هستند و تمايل دارند به ديگران نزديك شوند، اما مي توانند به سمتي كشيده شوند كه كارها را براي ديگران به اين قصد انجام مي دهند كه مورد نياز باشند.

They typically have problems with possessiveness and with acknowledging their own needs.
آن ها معمولاً با تسلط به ديگران و تصديق نيازهاي خود مشكل دارند.

At their Best: unselfish and altruistic, they have unconditional love for others.
در بهترين حالت، بدون خودخواهي، و نوع دوست هستند، و عشق بدون شرط به ديگران را تجربه مي كنند.
-----------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي -------------

-------------------
نمونه شخصيّت هاي تيپ ١ انياگرام:
#امام_خميني
#علي_نصيريان
#دانيال_حكيمي
#لادن_طباطبايي
#فريبا_كوثري ---- --------------------
اسامی تیپ یک
اصلاح طلب (the reformer)، آموزگار (the teacher)، فعّال (the activist)، شرکت کننده (the crusader)، فیلسوف اخلاق (the moralist)، کمال طلب (the perfectionist)، سازمان دهنده (the organizer). --------------------
ما به این دلیل
تیپ شخصیّتی یک را اصلاح طلب نامیدیم که تیپ یکی ها احساس رسالت می کنند و این آن ها را هدایت می کند که بخواهند دنیا را از راه های مختلف بهبود ببخشند با تمام توانی که دارند. آن ها تلاش می کنند به فلاکت و بدبختی ها غلبه کنند، مخصوصاً در زمینه ی اخلاقی، تا این که روح بشریت کاملاً روشن شود و متفاوت باشد. آن ها برای کسب استانداردهای بالا، حتی به قیمت فدا کردن نیازهای شخصی خود، نهایت تلاش را می کنند.
--------------------- -----
THE REFORMER
Enneagram Type One

The Rational, Idealistic Type:
Principled, Purposeful, Self-Controlled, and
Perfectionist
-----------------------
Type One in Brief

Ones are conscientious and ethical, with a strong sense of right and wrong. They are teachers, crusaders, and advocates for change: always striving to improve things, but afraid of making a mistake. Well-organized, orderly, and fastidious, they try to maintain high standards, but can slip into being critical and perfectionistic. They typically have problems with resentment and impatience. At their Best: wise, discerning, realistic, and noble. Can be morally heroic.
----------------
#jaafar_vaezi
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram
#جعفر_واعظي
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام

------------------
تيپ شناسي انياگرام
-------------------
نمونه هاي شخصيت هاي ايراني تيپ ٩ انياگرام:
#مجيد_اخشابي
#هانيه_توسلي
#شبنم_قلي_خاني
#گلاره_عباسي
#ترانه_عليدوستي
#امير_حسين_رستمي
#هومن_برق_نورد
#كورش_تهامي
#پريناز_ايزديار
--------------------
اسامی تیپ: صلح طلب (the peacemaker)، التیام دهنده (the healer)، خوش بین (the optimist)، توافق گر (the reconciler )، تسلی دهنده (the comforter)، آرمان گرا و تخیلی (the utopian)، هیچ کس ویژه (nobody special). ما تیپ نُه را به این دلیل صلح طلب می نامیم که هیچ تیپی به اندازه ی آن ها خود را فدای صلح درونی و بیرونی برای خود و دیگران نمی کند. آن ها جست و جو گرانی معنوی هستند که اشتیاق زیادی به اتحاد با هستی و همچنین با دیگر انسان ها دارند.
---------------------
ype Nine in Brief

Nines are accepting, trusting, and stable. They are usually creative, optimistic, and supportive, but can also be too willing to go along with others to keep the peace. They want everything to go smoothly and be without conflict, but they can also tend to be complacent, simplifying problems and minimizing anything upsetting. They typically have problems with inertia and stubbornness. At their Best: indomitable and all-embracing, they are able to bring people together and heal conflicts.
---------------------
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
نمونه هاي تيپ ٨ انياگرام:
#داريوش_ارجمند
#نسرين_مقانلو
#محمد_علي_كشاورز
#پرويز_پرستويي
#امير_قلعه_نويي
#علي_دايي
#بهاره_رهنما
#آزاده_صمدي
----------------------- -----
اسامی تیپ هشت انياگرام:
چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock). ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از چالش گری و همچنین این فرصت را به دیگران می دهند که وارد چالش با آن ها شوند تا پیشرفت کنند. آن ها با جاذبه هستند و این توانایی فیزیکی و روحی را دارند که دیگران را وادار کنند که آن ها را در تمام زمینه ها تعقیب کنند، از شروع تاسیس یک شرکت، ساختن یک شهر، خراب کردن یک خانواده، شروع یک جنگ، یا شروع یک صلح.
------------------
Type Eight in Brief

Eights are self-confident, strong, and assertive. Protective, resourceful, straight-talking, and decisive, but can also be ego-centric and domineering. Eights feel they must control their environment, especially people, sometimes becoming confrontational and intimidating. Eights typically have problems with their tempers and with allowing themselves to be vulnerable. At their Best: self- mastering, they use their strength to improve others' lives, becoming heroic, magnanimous, and inspiring.
-----------------
#jaafar_vaezi
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram
#جعفر_واعظي
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام

---------------
ما انسان ها متفاوت هستيم و دنيا را با لنزهاي مختلفي مي بينيم، تئوري انياگرام، در حالت كلي انسان ها را به ٩ تيپ شخصيّتي تقسيم بندي مي كند.
طبق آموزه هاي انياگرام، براي هر كدام از تيپ هاي ٩ گانه انياگرام، فضيلت خاصي
اولويت دارد، به عنوان تيپ ٩ انياگرام ‏Enneagram
فضيلت اقدام (action )
را در آغوش بكشيم و پذيراي واقعيت ها باشيم!
در زمان حال (Now)
زندگي كنيم، همه چيز در واقعيت در حال تغيير و دگرگوني است، جان ما نيز نيازمند رقص تغيير است،
پس در هر لحظه زندگي خود به صورت كامل و پويا حضور داشته باشيم و عمل بكنيم.
--------------
‏Action: the virtue of Enneagram personality type 9: virtue of action gives us the capacity to live fully and dynamically in each moment of our life.
-----------------
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي#enneagram#enneagram_transformations#understanding_the_enneagram#jaafar_vaezi

----------------------
عيد قربان است:

غرور و مباهات را قرباني كنيم،
Pride
فروتني و تواضع را زنده كنيم.
Humility
دروغ و نيرنگ را سر ببريم،
Deceit
راست گويي و صداقت را در باغ وجود خود بكاريم.
Truthfulness
حسادت و غبطه را به قربانگاه ببريم،
Envy
تعادل و متانت فكري را زنده بداريم.
Equanimity
حرص و طمع را گردن بزنيم،
Avarice
عدم وابستگي و استقلال وجود خود را پاس بداريم.
Non-attachment
ترديد و اضطراب را قربان كنيم،
Fear
شجاعت و دليري را در كوه و دشت وجود خود پرورش بدهيم.
Courage
شكم بارگي و زياده طلبي را به مسلخ ببريم،
Gluttony
اعتدال و ميانه روي را چاق و فربه كنيم.
Sobriety
شهوت و آز را قربان كنيم،
Lust
معصوميت و سادگي را اجازه رشد بدهيم.
Innocence
تنبلي و رخوت را از دم تيغ بگذرانيم،
Sloth
عمل و اقدام را جايگزين كنيم.
Action

خشم و عصبانيت را به قربانگاه ببريم،
Anger
آرامش و بردباري را به خود و ديگران هديه بدهيم.
Serenity ----------------
عيد قربان از وجود شما مبارك باد!
---------------
Eide Gorban mobarak!
#jaafar_vaezi
#enneagram
#passions
#virtues
#enneagram_transformations
#undrestanding_of_the_enneagram
#جعفر_واعظي
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#هيجانات_عاطفي
#فضائل

---------------------
تاکید ها و تصدیق های عمومی برای تمام تیپ های شخصیتی
—-------------------
General affirmations for all personality types
—--------------------
هم اکنون من تصدیق می کنم
که یک زندگی سخاوتمندانه و مسرت آمیز حق طبیعی من است.
—-------------------
I NOW AFFIRM that a joyful and bountiful life is my birthright.
—--------------------
«بزرگ ترین نیاز ما این است که به زندگی از طریق وفاداری به یک واقعیت عمیق در درون خودمان متمرکز بشویم. در این صورت است که ما می توانیم ببینیم که نیاز ما به دست آوردن حق طبیعی ماست، هر چند که گم شده و مدت زیادی است فراموش شده است، البته نه به صورت کامل. زیرا هنوز عطری از آن به مشام می رسد و ما را می خواند و به ما یادآوری می کند.» #کریستوفر_فریمانتل
#CHRISTOPHER_FREEMANTLE
—------------------
Our greatest need is to consecrate life through being faithful to a deeper reality in ourselves. Can we see now that our prayer is for our birthright, lost and long forgotten, although not totally, for the memory of its taste is there, calling me, reminding me.
#Christopher_freemantle
-------------------
«احساس تو، میزانِ درستی راهی ست که در پیش گرفته ای. اگر کاری که می کنی مایه ی شادمانی تو نمی شود، آن را کنار بگذار. زندگی ضیافتی با شکوه است. در این ضیافت با شکوه، سهم تو شادمانی ست.» #جک_کانفیلد

#Jack_Canfield —-------------------
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#enneagram
#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي
(تصوير #ميدان_سرخ #مسكو)
(#Red_Square, #Moscow)

--------------
«رفتارهای بهبود بخش برای تیپ های مختلف شخصیتی: -----------------
برای تیپ 1: شاید دیگران درست می گویند. شاید دیگری عقیده ی بهتری دارد. شاید دیگران خودشان یاد بگیرند. شاید من تمام کاری که می توانستم انجام داده ام.
برای تیپ 2: شاید بهتر باشد اجازه دهم یکی دیگر این کار را انجام دهد. شاید این شخص عشق خود را نسبت به من به روش دلخواه خود انجام می دهد. شاید بهتر باشد کاری خوب برای خودم نیز انجام بدهم.
برای تیپ 3: شاید لازم نباشد من بهترین باشم. شاید دیگران مرا همان طور که هستم بپذیرند. شاید عقیده و قضاوت دیگران نسبت به من چندان هم مهم نباشد.
برای تیپ 4: شاید رفتار من هیچ اشکالی نداشته باشد. شاید دیگران مرا درک می کنند و مرا حمایت می کنند. شاید من تنها کسی نباشم که چنین احساسی دارم.
برای تیپ 5: شاید بهتر باشد بتوانم به دیگران اعتماد کنم و اجازه بدهم آن ها بدانند من چه نیازی دارم. شاید بتوانم در دنیا خوشحال تر زندگی کنم. شاید آینده ی من خوب است.
برای تیپ 6: شاید این چیز بهتر کار بکند. شاید بهتر باشد که من همه ی مشکلات ممکن را از قبل پیش بینی نکنم. شاید بهتر باشد به خودم و قضاوت های خودم اعتماد کنم.
برای تیپ 7: شاید چیزهایی که تا حالا دارم کافی باشد. شاید جایی نباشد که لازم باشد که من الآن آن جا باشم. شاید من چیزهای با ارزشی را از دست نمی دهم.
برای تیپ 8: شاید این شخص بیرون نیامده است که منافع مرا تصاحب کند. شاید بهتر باشد مقداری از گارد و سپر خود را به زمین بگذارم. شاید بهتر باشد اجازه بدهم قلب من عمیق تر و راحت تر لمس بشود.
برای تیپ 9: شاید بتوانم یک کمی متفاوت باشم. شاید لازم است یک مقداری به خود انرژی بدهم و درگیر کارها بشوم. شاید من قدرتمند تر از آن هستم که فکر می کنم. »
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi

Most Popular Instagram Hashtags