#تشریفات_رفتاری

2 posts

MOST RECENT

آداب معاشرت حرفه ای و تشریفات کاربردی📓📚:
#آداب_رفتاری
#آداب_میز

هنگام غذا خوردن، صاف روی سه چهارم قسمت جلوي صندلی تان بنشینید. به این طریق دیگر مجبور نیستید روی غذایتان خم شوید می توانید به راحتی قاشق یا چنگالتان را به طرف دهانتان ببرید.
http://telegram.me/etiquetteportal

لازم است رفتارتان را تحت کنترل و نظارت داشته باشید. زیرا دانستن آداب درست غذا خوردن به راحتی به شما اعتماد به نفس بیشتری در پذیرفتن تجربیات جدید غذا خوردن می دهد.
آموزش آداب معاشرت حرفه ای و تشریفات کاربردی 📚 📚 📚

#آداب_رفتاری
#اصول_رفتاری
#آداب_معاشرت
#تشریفات_کاربردی
#تشریفات_رفتاری
#زینب_سلیمانی💎
تلگرام :
👇 👇 👇 👇 👇 👇
@ etiquetteportal
@etiquetteportal
#zainab_solaimani

۱۳۹۶۰۴۱۳
#معذرت_خواهی
#آداب_رفتاري

معذرت خواهی، همیشه به این معنی نیست که شما اشتباه کرده آید. گاهی تنها به این مفهوم است که روابطتان بیشتر از غرورتان ارزش دارد.

#اداب_معاشرت
#آداب_رفتاری
#تشریفات_رفتاری
#کاریزمای_رفتاری
#کاریزمای_کلمات
#کاریزماتیک
#زینب_سلیمانی💎
تلگرام:
@etiquetteportal
www.etiquetteportal.com
#zainab_solaimani

Most Popular Instagram Hashtags