#تزئینات_سنگ

MOST RECENT

انواع ستون و پایه ستون های کلاسیک و رومی.
.
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

انواع جام ....
طرح اجرایی شده روی چوب میباشد که قابل اجرا بر روی سنگ هم میباشد.
.
.
.
.
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

هنر سنگ آتشکوه. .
.
.
میرداماد .
.
.
.
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

آبنمای دیوار
پروژه کاشان.
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید. .

سر ستون.......
پروژه پیله وران. .
.
. .
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

در حال اجرا...
الوند بتن .
مجری و طراح مهندس کریمی
هنر سنگ آتشکوه. .
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

ورودی پروژه ارومیه جاده بند
مهندس ستار نژاد و بقایی. .
.
.
.
.
.
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

کاری از گروه تولیدی هنر سنگ آتشکوه. .هتل و تالار پذیرایی ارومیه.
ممنون از اعتماد ایشون به گروه تولیدی هنر سنگ آتشکوه. .
. .طراح و مجری مهندس بقای
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

ابزار قوص و طنابی .
باربرداری توسط دست. .
.
.
..
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

طرح چرمی .
.
.
.
.
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

تراش انواع سرستون. .
.
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

پروژه در حال اجرا .
.
.
. .گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

پروژه خرم اباد .
مهندس فاضلی.
.
.
.
.
.
.
.
.گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

شروع پروژه .
اجرای کمربندی طبقه اول. .
.
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

نمای ترکیبی سنگ و آجر .
.
.
.
..گروه تولیدی هنرسنگ آتشکوه
تراش تخصصی
انواع ستون سرستون کتیبه ابزار
و اجسام سنگی
آتشکوه تجلی ذوق و هنر ایرانی
#سنگ _نما #ستون #نما_رومی  #آتشکوه #لوکس #سرستون #تزئینات_سنگ  #بندر_ عباس  #کیش #شمال #کرمان #شیراز #مشهد #تبریز #تهران #اهواز #بوشهر #قشم #نما_کلاسیک #براکت #مرمریت #پروژه #آرشیتکت #
Stone #travertine #design #marble #decoration #cnc
با سلام خدمت دوستان عزیز
جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره تلفن
09122513960
و یا ای دی تلگرام
@atashkoh1
و یا کانال تلگرام
@atashkoh
و یا پیج اینستاگرام ما
Atashkoh
در ارتباط باشید.

Most Popular Instagram Hashtags