[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل

14 posts

TOP POSTS

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #ترمیم_کاشت #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید

دور که می شوم صدای باران

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟

لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟ •

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم#آرایشگاه_عروس_آفرین
زندگی کن به شیوه خودت ... با قوانین خودت ...! مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی !

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم
46روز از ترمیم گذشته, بدون هوا گرفتگی کاشت, ترمیم این کاشت در پست بعدی

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #جهرم#کاشت_ناخن_جهرم #آرایشگاه_عروس_آفرین
کاشت بدون هوا گرفتگی و لیفت بعد از دوماه
عکس بعد از ترمیم در پست بعد

MOST RECENT

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم#آرایشگاه_عروس_آفرین
زندگی کن به شیوه خودت ... با قوانین خودت ...! مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی !

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #ترمیم_کاشت #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید

دور که می شوم صدای باران

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟

لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟ •

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #جهرم#کاشت_ناخن_جهرم #آرایشگاه_عروس_آفرین
کاشت بدون هوا گرفتگی و لیفت بعد از دوماه
عکس بعد از ترمیم در پست بعد

#کاشت_ناخن #ترمیم_کاشت_میکس_پودر_وژل #کاشت_ناخن_جهرم #جهرم
46روز از ترمیم گذشته, بدون هوا گرفتگی کاشت, ترمیم این کاشت در پست بعدی

Most Popular Instagram Hashtags