#ترسیدیم

MOST RECENT

.
#تصمیم
قصه مردم اینجا زیاد پیچیده نیست، همه کم و بیش باهاش آشناییم.
سال‌های سال تو سطح جامعه، تصمیم‌هایی گرفتیم و اجرا کردیم. هیچوقت برنگشتیم ببینیم تصمیممون چه تاثیری رو زندگی باقی داشته، شایدم #ترسیدیم ازینکه حقیقتو به مردم بگیم.
‌.
.
اینکه این‌همه سال این‌همه خیریه و موسسه چیکار کردن و چرا هنوز مشکلات هست، فقر هست، اعتیاد هست، حاشیه نشینی هست، سوال ذهن هممونه!
اما جواب تنها یک چیزه..
کاش فقط یک مرجع بود، #فقط یک مرجع
که جلوی این حجم تولید و بازتولید
حماقت و آسیب و اتلاف نیروی انسانی
و سرمایه رو می‌گرفت و
جای درست هرچیزی رو نشون میداد..
.
که اگ همچین جایی رو ایجاد کنیم
میتونیم به آینده این مملکت امیدوارم باشیم،
امیدوار باشیم که یه روز عدالت‌اجتماعی
فقط شعار و لقلقه زبان نااهلش نیستش!
.
پ.ن ۱: روز پنجشنبه بیست اردیبهشت، جشن و بازی داشتیم کنار بچه‌های کوره آجرپزی شاه‌غلام.. دم معرفت و سادگی و صفاشون گرم❤
.
.
پ.ن ۲ : تصمیم‌ها خط نیستن، چرخه‌ان..پیامد هر تصمیمی یه روز به خودمون برمیگرده.
.
.
#کوره_آجرپزی
#شاه_غلام
#نذر_شادی
#صفا #صمیمیت #حاشیه_نشینی
#دور_باطل

عوامل تبلیغاتی فیلم #به_وقت_شام وقت_شام، لباس #داعش و  تنشون کردن و تو یه پاساژ راه رفتن، 
یه عده #گلابی شاکی شدن که چرااااااا این کار و کردید!!!
چرا لباس داعش و پوشیدید، ما #ترسیدیم!
خیلی حرفه ها!
طرف داد و بیداد #عربده کشی که شما بیخود کردید این کار رو  کردید!
ما ترسیدیم! 
خب #به_جهنم که ترسیدی مردک!
انگار داعش وجود نداره، یا یه چیز خیالی هست که اینا ماکت شو ببینن بترسن!
.
اصلا شما که انقدر با دل و جرأتی،شما که ماکت داعش و میبینی قالب تهی میکنی
غلط میکنی، به ریش آبا و اجدادت میخندی امنیت ملی و مسخره میکنی و براش جک میسازی!
ترسیدی؟
مادر های #مدافعان_حرم که جوون های رعنا شون چهل روز پنجاه  روز، دو ماه میرن تو دل این درنده ها نمیترسن؟
که همیشه خدا باید از شما بی وجود ها زخم زبون هم بشنون.
تازه عروس های مدافعان حرم که سایه سرشون با اینا تن به تن میجنگن نمیترسن؟
دختر کوچولو های مدافعان حرم که یتیم میشن نمیترسن که تو نره خر ترسیدی؟
اون موقعی که داعش واقعی به چهل کیلومتری روستاهایی ایران رسیده بود #کدوم_گوری_بودی؟
ترسیدی؟
ببین تو رو خدا چجوری مست #امنیت شدن که شاخ و شونه  میکشن که شما غلط کردید ادای داعش و درآوردید ما بچه هامون ترسیدن!
به جای اینکه چونه بچشو بگیره بگه پسر جون اینا بازیگر اند اگر#سپاه و #بسیج و #ارتش نبود این وحشی ها واقعی شون تو  خیابونای ما راه میرفتن و آدم میکشتن!
شاکی شدن چرا ما رو ترسوندید! 
سیاه مست امنیت که میگن دقیقاً همینه!
اینه که من همیشه میگم این جماعت فکر میکنن تا آخر عمرشون اوضاع همینه که داعش و فقط تو فیلم ببینن، به خاطر اینه!
.
اصلاً این که یکسری به سبک بازیگران فیلم لباس بپوشن و تو خیابان راه برن یه چیز طبیعی تو دنیا هست!
.
عوامل فیلم #گیم_آف_ترونز هم مثل تو فیلم لباس میپوشیدن و  تو خیابان راه میرفتن!
.
ولی اونجا چون #آمریکا هست و غربه، لابد خوبه دیگه، همه خر  کیف میشن که به به ببین چقدر مردم با شعور و با جنبه اند! 
ولی اینجا چون فیلم در مورد مدافعان حرم بود و سپاه پشتش بود، آها یه چیزی پیدا کردیم بریم تخریب کنیم، #سلبریتی های بیسواد  هم شروع میکنن کرم های درونشونو بیرون ریختن! 
بنده خدا #حاتمی_کیا هم چون هنرمنده و محبوبیتش نباید از بین  بره عذرخواهی کرده!
ما که دنبال محبوبیت و شهرت نیستیم،ما سربازیم!
.
ولی خدایی خیلی زور داره،که از یه طرف امنیت و مسخره کنن و جک بسازن و بگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و بیخود کردید رفتید سوریه جنگیدید ما خودمون فقیر داریم،
هم طرف شاکی باشه که چرا لباس داعش پوشیدید ما ترسیدیم! 
@meysam_zlf

.
عوامل تبلیغاتی فیلم #به_وقت_شام وقت_شام، لباس #داعش و تنشون کردن و تو یه پاساژ راه رفتن، 
یه عده #گلابی شاکی شدن که چرااااااا این کار و کردید!!!
چرا لباس داعش و پوشیدید، ما #ترسیدیم!
خیلی حرفه ها!
طرف داد و بیداد #عربده کشی که شما بیخود کردید این کار رو کردید!
ما ترسیدیم! 
خب #به_جهنم که ترسیدی !
انگار داعش وجود نداره، یا یه چیز خیالی هست که اینا ماکت شو ببینن بترسن!
.
اصلا شما که انقدر با دل و جرأتی،شما که ماکت داعش و میبینی قالب تهی میکنی
غلط میکنی، به ریش آبا و اجدادت میخندی امنیت ملی و مسخره میکنی و براش جک میسازی!
ترسیدی؟
مادر های #مدافعان_حرم که جوون های رعنا شون چهل روز پنجاه روز، دو ماه میرن تو دل این درنده ها نمیترسن؟
که همیشه خدا باید از شما بی وجود ها زخم زبون هم بشنون.
تازه عروس های مدافعان حرم که سایه سرشون با اینا تن به تن میجنگن نمیترسن؟
دختر کوچولو های مدافعان حرم که یتیم میشن نمیترسن که تو ترسیدی؟
اون موقعی که داعش واقعی به چهل کیلومتری روستاهایی ایران رسیده بود #کدوم_گوری_بودی؟
ترسیدی؟
ببین تو رو خدا چجوری مست #امنیت شدن که شاخ و شونه میکشن که شما غلط کردید ادای داعش و درآوردید ما بچه هامون ترسیدن!
به جای اینکه چونه بچشو بگیره بگه پسر جون اینا بازیگر اند اگر #سپاه و #بسیج و #ارتش نبود این وحشی ها واقعی شون تو خیابونای ما راه میرفتن و آدم میکشتن!
شاکی شدن چرا ما رو ترسوندید! 
سیاه مست امنیت که میگن دقیقاً همینه!
اینه که من همیشه میگم این جماعت فکر میکنن تا آخر عمرشون اوضاع همینه که داعش و فقط تو فیلم ببینن، به خاطر اینه!
.
اصلاً این که یکسری به سبک بازیگران فیلم لباس بپوشن و تو خیابان راه برن یه چیز طبیعی تو دنیا هست!
.
عوامل فیلم #گیم_آف_ترونز هم مثل تو فیلم لباس میپوشیدن و تو خیابان راه میرفتن!
.
ولی اونجا چون #آمریکا هست و غربه، لابد خوبه دیگه، همه خر کیف میشن که به به ببین چقدر مردم با شعور و با جنبه اند! 
ولی اینجا چون فیلم در مورد مدافعان حرم بود و سپاه پشتش بود، آها یه چیزی پیدا کردیم بریم تخریب کنیم، #سلبریتی های بیسواد هم شروع میکنن کرم های درونشونو بیرون ریختن! 
بنده خدا #حاتمی_کیا هم چون هنرمنده و محبوبیتش نباید از بین بره عذرخواهی کرده!
ما که دنبال محبوبیت و شهرت نیستیم،ما سربازیم!
.
ولی خدایی خیلی زور داره،که از یه طرف امنیت و مسخره کنن و جک بسازن و بگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و بیخود کردید رفتید سوریه جنگیدید ما خودمون فقیر داریم،
هم طرف شاکی باشه که چرا لباس داعش پوشیدید ما ترسیدیم! 
@meysam_zlf

❌عوامل تبلیغاتی فیلم #به_وقت_شام، لباس #داعش و تنشون کردن و تو یه #پاساژ راه رفتن،
یه عده گلابی که اصلاً اونجا نبودن شاکی شدن که چرااااااا این کار و کردید!!!
چرا لباس داعش و پوشیدید، ما #ترسیدیم!
خیلی حرفه ها!
طرف داد و بیداد #عربده کشی که شما بیخود کردید این کار رو کردید!
مردم ترسیدن!
خب به #جهنم که ترسیدید برید یه جای گرم!
انگار داعش وجود نداره، یا یه چیز خیالی هست که اینا ماکت شو ببینن بترسن!

اصلا شما که انقدر با دل و جرأتی،شما که ماکت داعش و میبینی قالب تهی میکنی
#غلط میکنی، به ریش آبا و اجدادت میخندی #امنیت ملی و مسخره میکنی و براش #جک میسازی!
ترسیدی؟
مادر های #مدافعان #حرم که جوون های رعنا شون چهل روز پنجاه روز، دو ماه میرن تو دل این درنده ها نمیترسن؟
که همیشه #خدا باید از شما بی وجود ها زخم زبون هم بشنون.
تازه عروس های مدافعان حرم که سایه سرشون با اینا تن به تن میجنگن نمیترسن؟
دختر کوچولو های مدافعان حرم که یتیم میشن نمیترسن که تو ترسیدی؟
اون موقعی که داعش واقعی به چهل کیلومتری روستاهایی #ایران رسیده بود کجا بودید؟
ترسیدی؟
ببین تو رو خدا چجوری مست امنیت شدن که شاخ و شونه میکشن که شما غلط کردید ادای داعش و درآوردید ما بچه هامون ترسیدن! ❌به جای اینکه چونه بچشو بگیره بگه پسر جون اینا بازیگر اند اگر #سپاه و #بسیج و #ارتش نبود این #وحشی ها واقعی شون تو خیابونای ما راه میرفتن و آدم میکشتن!
شاکی شدن چرا ما رو ترسوندید!
سیاه مست امنیت که میگن دقیقاً همینه!
اینه که من همیشه میگم این جماعت فکر میکنن تا آخر عمرشون اوضاع همینه که داعش و فقط تو فیلم ببینن، به خاطر اینه!

اصلاً این که یکسری به سبک بازیگران فیلم لباس بپوشن و تو خیابان راه برن یه چیز طبیعی تو دنیا هست!

عوامل #فیلم گیم آف ترونز هم مثل تو فیلم لباس میپوشیدن و تو خیابان راه میرفتن!

ولی اونجا چون #آمریکا هست و غربه، لابد خوبه دیگه، همه خر کیف میشن که به به ببین چقدر مردم با شعور و با جنبه اند!
ولی اینجا چون فیلم در مورد مدافعان حرم بود و سپاه پشتش بود، آها یه چیزی پیدا کردیم بریم تخریب کنیم، سلبریتی های بیسواد هم شروع میکنن کرم های درونش نو بیرون ریختن!
بنده خدا #حاتمی_کیا هم چون هنرمنده و محبوبیتش نباید از بین بره عذرخواهی کرده!
ما که دنبال محبوبیت و شهرت نیستیم،ما سربازیم! ❌ولی خدایی خیلی زور داره،که از یه طرف امنیت و مسخره کنن و جک بسازن و بگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و بیخود کردید رفتید سوریه جنگیدید ما خودمون فقیر داریم،
هم طرف شاکی باشه که چرا لباس داعش پوشیدید ما ترسیدیم!

👩🏻
ما #زن ها با خود چه کردیم که صبح ها بجایِ تحسینِ خودمان در آینه،#چروکِ صورتمان را ، لکه ی جدید روی #گونه هایمان را ، سیاهی دور چشم هایمان را دیدیم و خیلی وقت ها از خودمان بدمان آمد!
از خودمان #خسته شدیم و از مورد توجه قرار نگرفتن ترسیدیم ، آنقدر #ترسیدیم که باورمان شد باید برای دوستْ داشته شدن ، صورتمان #چروک نداشته باشد ، لکه های گونه هایمان از بین بروند ، #ابروهایمان همیشه تمیزو قرینه باشد ، صبح ها به محض بیدار شدن از خواب #آرایش داشته باشیم ، #زیبا شویم ، #عمل کنیم ، خودمان نباشیم ، آنقدر از دوستْ داشته نشدن ترسیدیم که یادمان رفت زن ها هم حق دارند بعضی روزها خودشان باشند ، با صورتی رنگْ پریده و #خسته ، با چشم هایی بدون #آرایش و ریز ، با ابروهای پُر و #لب هایی بی رنگ، با شكمي بيرون زده به نشانه ي #مقام_مادري! با هرچیزی که برای خودشان است اما زیبای زیبا👌
یادمان رفت برای خودمان زندگی کنیم ، تصویرمان را در #آینه #ببوسیم ، #عاشق خودمان باشیم حتی با خال نا به جایِ روی پیشانی و لکه های کهنه ی مانده بر پوست!
غم انگیز است که #آینه ها میتوانند #کابوس خیلی از زن ها باشند ، زن هایی که فکر میکنند خود واقعیشان زیبا و دوست داشتنی نیست و نباید از خودشان #عکس بگیرند ، نباید با دقت به چشم ها و لب ها و ابروهایشان نگاه کنند چون میتوانند ایرادهای عجیب و غریب از خودشان بگیرند و به بدعکسی خود ایمان بیاورند !
بلأخره یک جاي کار باید این کابوس به پایان برسد،کم کم باید صبح که بیدار شدیم ، به صورت بدونِ آرایش و تمیزمان در آینه #لبخند بزنیم ، موهایمان را صاف و ساده شانه کنیم، از خودمان عکس بگیریم و به لبخندهای عمیقمان افتخار کنیم، حتی اگر خسته بودیم بازهم مطمئن باشیم
دوست داشتنی ترین موجود دنیا
زني ست که زیبایی اش را باور دارد❤️
...... #ناشناش

.
.
نکته ی بسیار جالبی که در مورد معبد طلایی وجود داره آشپزخونه ی معروفش هس که بهش میگن "لانگر یا لنگر". روزانه بین پنجاه تا صد هزار نفر در لانگر به صورت رایگان پذیرایی میشن... هدف لانگر اینه که تمام مردم جهان از زن و مرد و فقیر و غنی و سیاه و سفید سر یه سفره بشینن و باهم ، در کنار هم از یه غذا بخورن... دم در محل غذاخوری به شما سینی و قاشق و کاسه ی تمیز میدن ، توی غذا خوری با روتی(یه نوع نونِ هندی) و دال (عدس) و سبزی (مخلوط سبزیجات) و کیر (شیربرنج) پذیرایی میشه... بعد هم طرف کثیفتونو ازتون تحویل میگیرن ومیفرستن برای شسته شدن... یه پیرمرد بانمکِ سیک خیلی به ما لطف داشت و ما رو قسمت داخلی آشپزخونه هم برد و کلی برامون توضیح داد راجع به نحوه ی گردوندنِ آشپزخونه.خیلی از کسایی که توی فیلما میبینید برای ادای نذر توی معبد دارن خدمت میکنن... سیک ها نسبت به اکثر مردم هندوستان در ارتباط با غیرهندیها باز تر هستن و پذیرش بهتری دارن... من توی یه گروه عضو هستم که همگی خانمای خارجی ای هستیم که با مردای هندی ازدواج کردیم... تقریبن هشتاد درصد خانمای گروه شوهرِ سیک پنجابی دارن... این نشون دهنده ی راحت تر کنار اومدنشونه با غیر هندیا یا به قول خودشون "سفیدها"... برای ادای نذر یا حتا مشارکت در پخت و پز غذای لانگر نیاز نبود حتمن سیک باشی یا هندی... خیلی راحت و با روی باز ازتون استقبال میشد... تموم غذاهایی که پخته میشه از کمک های مردمی به معبد و پولی که مردم برای ادای نذر به معبد هدیه میدن هست... .
.
#آقاپیره‌ولمون‌نمیکرد #بردمون‌پشت‌مشتا #ترسیدیم #هی‌‌عه‌ترس‌میخندیدیم‌اونم‌میخندید #وختی‌میخندیدبیشترمیترسیدیم‌حتا #مامانم‌همیشه‌میگف‌باغریبه‌هاحرف‌نزنم #گوش‌نکردم #گوش‌ندی‌حرف‌مادرت‌هزاربلامیادسرت 🤣

❄️⛄️⛄️❄️
زمستان هم رو به #پایان است و آنچه تمامی ندارد به #انتظار نشستن برای چیزی دیگر است.
#فصلی دیگر،
#روزی دیگر،
فرقی نمیکند ما #همیشه از پایان هرچیز #ترسیدیم و همین #ترس از پایان مارا زودتر به #انتها رسانید.
هرکجا که بودیم این #دل،
جایِ دیگری #نفس کِشید هوای دیگری در سر داشت.
زمستان هم رو به پایان است #بهار دوباره می آید و بازهم پایانش مارا آزرده خواهد کرد.
باور کن ما #آغاز هرچیز را نفهمیدیم بس که به پایان آن اندیشیدیم. . .
#حاتمه_ابراهیم_زاده
❄️
پ ن:برف بهمن ماه سال۹۵
#زمستان #شمال #گیلان #طبیعت #طبیعت_زیبا #طبیعت_گیلان #طبیعت_برفی #برف #درخت #جاده #عکس #عکاسی #عکس_با_موبایل #موبایلگرافی #بهمن_ماه

ما که از هر چیز #ترسیدیم
سرمان آمد...!
بیا #تمرین کنیم کمی
از "#خوشبختی "بترسیم!
جای #دوستان خالی رینه لاریجان

ما که

از هر چیز #ترسیدیم
سرمان آمد ،
بیا #تمرین کنیم
کمی از #خوشبختی بترسیم ...! #حسین_پناهی

خوبه توی این حال و هوای پر تنش یه کم روحیمون عوض بشه😂😂
#تظاهرات_سراسری #طنز #روحانی #چه_غلطا #نه_بابا #خندیدیم #خنده_دار #تظاهرات_ايران #اتحادملی #ترسیدیم

هوالحق ...
⁦✌️⁩🙃⁦✌️⁩(لطفا حتما مطالعه شود)
سلام،اینجا،یه بزرگراه که یجاش حالت امن داشت و من که با غمگین ترین حالت ممکن هم نوشتنم گرفت :
بیشوخی اصلا نترسیدم و نمیترسم اما #نگرانم ...
چون،امشب #تهران_لرزید ...
خیلیامون #ترسیدیم و زدیم بیرون ...
خیلیامون قبل ترس،نگران #مادر #پدر #همسر #فرزند شدیم و فقط پیگیر شدیم که زنده باشن و سالم ...
یه عده گفتن بگیر بخواب،همه چی دست خداس ...
اما یه عده مث من خواستن فک کنن ...
به #کرمانشاه ...
به #زلزله ...
به اینکه چ خوفه خاصی داره تلاطم و معلوم نبودن زنده بودن برا لحظه بعد ...
#رادیو_پیام هر پانزده دقیقه یه خبر میده از زلزله و چندتا توصیه برا #بقاء ، این ینی تلاش برای #زنده_موندن ...
امشب ، تهران ، #بحق_روضه_هایش به سلامت میمونه ان شاءالله ولی #دردمند باشیم ...
.
.
میم حاء نوشت۱:
💔حضرت عباسی یکم بیشتر خیره بشید به #مادر_پدر امشب ...
💔بخندونیدشون،بزارید ترسشون برا شما بمونه و حتی یه لحظه بخندن از #دل ...
.
میم حاء نوشت۲:
😭علت اصلی زلزله ، زیاد شدن #زنا هست 😭
😭حرام کردن،گناه آلود کردن حلال های خدا ...
😭جالبه مناطق زلزله هم به منطقه هایی اختصاص داره مثل غرب تهران و کرج که #فساد_جنسی کم نیست ...
کاش این لرزش،ماهارو به خودمون بیاره ...
.
میم حاء نوشت۳:
⁦❣️⁩امشب یه دختر خانوم کوچیک داشت گریه میکرد ، طفلی ترسیده بود ...
بهش گفتم عزیزم آروم باش،الان پیش خانوادتی و خطری تهدیدت نمیکنه ...
همه ماهم مراقبتیم ، #مادر_پدر هم مراقبتن،ینی هممون مراقب همیم،حالا بخند ...
دستاشو مشت کرد رو دهنش گرفت،معصومانه گفت آخه تقصیر من چیه،میگن زلزله ممکنه همه رو بکشه،من #مامان_بابام رو دوست دارم و میخوام زندگی کنم ...
یکم آرومش کردم و تموم ...
چون ولله قسم دهنمو بست،آره بست،چون گفت تقصیرش چیه ...
اون کوچیکه،هنوز نمیدونه دنیا،نامردی های عجیبی داره ...
اما ماها بزرگیم،بیایم کاری نکنیم که ترس بیفته به دل یه #دختر_بچه ...
.
میم حاء نوشت۴:
فرصت خوبیه برا خلوت با خدا ...
.
.
خدایا ببخش و ببخش و ببخش ...
.
.
#زلزله
#تهران
#کرمانشاه
#مرگ
#خدا
#آخرت
#غرب_تهران
#کرج
#زنا
#گناه
#الهی_العفو

اگر از #خدا و #قیامت می #ترسیدیم

نه زمان...
نه فاصله...
هیچ چیز را عوض نمیکند...
تنها ماییم که به خودمان و سوم شخص مفرد زندگیمان بدهکار و بدهکار تر میشویم...
بابت تموم لحظاتی که مقابل تمام باید ها ایستادیم...
بابت تمام روز هایی که سکوت کردیم...
بابت تمام روز هایی که گذشت و #نفهمیدیم ...
بابت تمام لحظاتی که #ترسیدیم و
زندگی نکردیم...
و بابت تمام روز هایی که عشق را ته دلمان حبس کردیم تا اصطلاحا به وقتش...!
حالا...
شما ها که تصمیم بر روشن فکری دارید
بروید و #بیشعوری تان را ورق بزنید...
یا عاشقانه های آنا گاوالدا را صفحه صفحه نوت بردارید و
همینطور خودتان را گول بزنید
که زندگی جاریست... (:
. #عین_شین
.
23:00
#4496

پ:ن
منم دلم خیلی چیزا میخواد اما فعلا فقط میشه نوشت...هوم؟!☺

ما که از هر چیز ترسیدیم ،
سرِمان آمد ...! بیا تمرین کنیم ،
کمی از خوشبختی بترسیم ! #حسین_پناهی #ما #ترسیدیم #تمرین #کمی #خوشبختی

#ما که
از هر چیز #ترسیدیم
سرمان آمد،

بیا #تمرین کنیم
کمی از #خوشبختی بترسیم!

#حسین_پناهی

.
و خیلی هامون با اراده اومدیم که جلو #مشکلات رو بگیریم... زیاد بودن ! #ترسیدیم
.
Photographer : @ihadiphoto

#ترقه_بازی
#داعشی نیا! نیا در خونه ما #ترقه_بازی کن
اگه بیای نمیگیم وای وای #ترسیدیم
چقدر #خطرناکی ما اگه از تو میترسیدیم
که #پنج_سال ازاین سوراخ به اون #سوراخ
#دنبالت نمی‌افتادیم!
#مدافعان_اسلام_حرم_وطن

.
.
.

من اهل پیگیری در #رفاقت م
#لذت ش رو هم میبرم
مثلا وقتی میدونم ساعت تعطیلیه طرف هشت شبِ ، بهش #خسته نباشید بگم
یا
اگر روزهای #فرد میره باشگاه ، ازش سوال کنم
یا
اگر داره بر میگرده برم #دنبال ش
شاید کسی باورش نشه
وقتی حضرت محمود و میرحسین داشتن مناظره میکردن
من تو مسیر ِ رشت بودم به دنبال ِ #یار
دوازده ِ شب
اون هم نه با اعصاب خوردی و #شکایت
نه
با لذت و مشتاق
میخوام بگم
اغلب ماها خوبی کردن #بلد یم
فقط
بعد یه مدت میشه #مشکل و معضل
مثلا رفیقی بود که هشت شب تعطیل میشد و من سعی میکردم به عناوین مختلف بهش خسته نباشید بگم
بعد دو هفته گفت : تو منو #دوست داری ؟
گفتم خب دوستیم
پرسید : نه دوستم داری
آدم خب میمونه چی بگه
گفتم آدم رفیقش و دوست داره خو
گفت من یه عمل زیبایی دارم و سه تومن کم دارم
اونم بعد دو هفته
بعد زیبایی
بعد با یه #لحن ی
گفتم خب امیدوارم جور شه برات .
.

یا
.
.

یه بار با کلی مقدمات برای یکی از دوستام تولد گرفتم
از این جشن های دو نفره
خیلی #شیک
عین این خارجیا
تو #فیلما
خب رفاقت ها هم گاهی بعد یه مدت بهم میخوره
دو ماه بعد از کات شدن زنگ زد و ما رو فحش گرفت
حالا البت نه خیلی بد ، چون من #مخ ندارم 😅😅
گفتم دلیلش؟
گفت چرا برا من #تولد گرفتی
گفتم خب #رفیق بودیم
گفت اما الان کات کردیم
گفتم از اولشم قرار نبود که #عقد کنیم
گفت اما الان من کلی #خاطره خوب دارم ، چرا برام گذاشتی؟
خب راستش
منم
فقط میتونستم #عذر بخوام
میخوام بگم
ماها هم که الان از همه #فراری شدیم و ته یه مغازه ده متری
یا
تو یه اتاق تاریک
وقتمون میگذره
اغلب
#خوبی های زیادی کردیم و جوابش و اغلب چیزای دیگه گرفتیم
ماها
یکم #ترسیدیم
چون
اغلب #خیر ندیدیم
وگرنه
اونجور هم که نشون میده #وحشی نیستیم ... .
.
.
#ثحہ #😅
.
.
.
.

#۵شنبہ_شبہا

Most Popular Instagram Hashtags