#تربیت_اصولی

7 posts

MOST RECENT

یک دقیقه مطالعه حتما بخوانید

ﭘﺴﺮ "ﮔﺎﻧﺪﯼ" در خاطرات خود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ و ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻡ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ۵:۳۰ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻡ!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ ۶:۰۰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!!
ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﯼ؟!
ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ!
ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ:
"ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ "ﺭﺍﺳﺖ" ﺑﮕﻮﯾﯽ!!"
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻧﻘﺺ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺍﯾﻦ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ باره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ!!
ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺗﻮمبیل ﻣﯽﺭﺍﻧﺪﻡ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ!!
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﯾﻢ...
ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ۸۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻢ!! #یک_دقیقه_مطالعه
#تربیتی
#اخلاقی
#فرهنگی
#تربیت_اصولی
#گاندی
#تفکر_انتقادی

.
فیلم معرفی کتاب "از حال بد به حال خوب"

نام کتاب: از حال بد به حال خوب
نویسنده: دکتر دیوید برنز
مترجم: مهدی قراچه داغی
انتشارات: نشر آسیم

تماشای فیلم معرفی این کتاب رو به هر کسی که احساس میکنه حالش بده و یا فکر میکنه حالش خوبه اما رضایت کافی از خودش و شرایطش نداره پیشنهاد میکنم.

آگاهانه کتاب ببینیم
آگاهانه کتاب بخریم
آگاهانه کتاب بخوانیم
آگاهانه زندگی کنیم

جهت ترویج فرهنگ مطالعه ما را به دوستان خود معرفی کنید. #بیماری_اجتماعی #تغییر #تغییر_فرهنگ #فرزندان #تربیت #تربیت_فرزندان #اصول_تربیتی #آینده_فرزندان #فرزند_پروری #فرزند #کتابدوستان #فرهنگ_مطالعه #مطالعه #کتاب #کتابخوانی #اشتباهات_رفتاری #تربیت_اصولی #والدین #والدین_هوشیار #اشتباه_والدین #اشتباهات_والدین #کتابخوانی #حال_بد #حال_خوب #نشر_آسیم #دیوید_برنز #مهدی_قراچه_داغی #انتشارات #آسیم #نشر_آسیم

.
بزودی فیلم معرفی کتاب "از حال بد به حال خوب" در صفحه اینستا و نسخه کامل آن در کانال تلگرام((ketabbebinim)) قرار خواهد گرفت.
نام کتاب: از حال بد به حال خوب
نویسنده: دکتر دیوید برنز
مترجم: مهدی قراچه داغی
انتشارات: نشر آسیم

تماشای فیلم معرفی این کتاب رو به هر کسی که احساس میکنه حالش بده و یا فکر میکنه حالش خوبه اما رضایت کافی از خودش و شرایطش نداره پیشنهاد میکنم.

آگاهانه کتاب ببینیم
آگاهانه کتاب بخریم
آگاهانه کتاب بخوانیم
آگاهانه زندگی کنیم

جهت ترویج فرهنگ مطالعه ما را به دوستان خود معرفی کنید. #بیماری_اجتماعی #تغییر #تغییر_فرهنگ #فرزندان #تربیت #تربیت_فرزندان #اصول_تربیتی #آینده_فرزندان #فرزند_پروری #فرزند #کتابدوستان #فرهنگ_مطالعه #مطالعه #کتاب #کتابخوانی #اشتباهات_رفتاری #تربیت_اصولی #والدین #والدین_هوشیار #اشتباه_والدین #اشتباهات_والدین #کتابخوانی #حال_بد #حال_خوب #نشر_آسیم #دیوید_برنز #مهدی_قراچه_داغی #انتشارات

.
قابل توجه پدران و مادران عزیز؛ فرزندانتان آن چیزی نمی‌شوند که شما می‌خواهید، بلکه همان چیزی می‌شوند که خود شما هستید.
پس الگوی رفتاری مناسبی برای فرزندانمان باشیم
#تربیت_فرزندان #الگو_رفتاری #کتابدوستان #کتاب_ببینیم #تربیت_اصولی #مطالعه #فرزند #آینده_فرزندان #کلیدهای_رفتاری #جامعه #خانواده #رفتار_صحیح

✨✨✨✨✨✨✨✨✨
.
نزدیک#عید زمان#جوجه_رنگیه🐤🐤
وقتی بچه بودم حتما هرسال میخریدم.من و#خواهرم معصوم، برادرزاده ام محسن و بعدها بچه های دیگم اضافه شدن..
خونه مون بزرگ بود با یه#زیرزمین به همون بزرگی،که یه پنجره هایی داشت که کف حیاط بود وصل میشد به زیرزمین و همیشه#جوجه ها از اونجا میفتادن اون تو.یه بادل و جرأت دار مثل مامانم میخواست بره بیارتشون بیرون😊
.
توی راهروی خونمون یه در چوبی داشتیم که به سمت سرویس میرفت ولی چون خونه قدیمی بود یه فضای زیادی رو شامل میشد یه راهرو بود بعد یه فضای باز با سقف نورگیر که سالها جای پنجاه شصت تا#فنچ بود که با خونه های کوچولو و شاخه ی درخت شبیه سازی شده بود.و بعد میرفتیم دستشویی و حمام؛یه طرفشم آبگرمکن

خلاصه اینکه چون جوجه رنگی ها دنبال آدم میومدن و منم بچه بودم و خوشحال میشدم از این قضیه چندبار جوجه هام افتادن توی چاه دستشویی😫
توی عید عموهام که کرج زندگی میکردن میومدن خونمون؛یه بار با فداکاری تمام عموهاشمم پلاستیک دستش کرد و جوجه مو دراورد!😣😅
همه گفتن زیبا میمیره اصرار نکن ولی وقتی درش اوردن، اتفاقا دیرتر از بقیه مرد!
(البته فکرنکنین به همین راحتی اومد تو خونه!☺)
مامانم وسواسی بود و نمیذاشت بعد کل شستن وقتی خودم توی حیاط بودم توی حیاط و بعد اون کنار فنچ ها بود..
.
داداش علی،یه خونه با تخم مرغ درست کرده بود.یه خونه ی بزرگ و خوشگل که مناسب عروسک های کوچیک بود و خاله بازی...
سالها نگهش داشتم و خیلیم دوسش داشتم😌
جوجه مو میبردم اون تو و میگفتم خونه اش اونجاست
.
یه دفعه ام جوجمو کنارم خوابوندم(میدونین که خیلی تنبل و بی حالن )و افتاده بودم روش و وقتی بیدار شدم دیدم مرده.خیلی گریه کردما خیلی😞
توی تمام سالها فقط یک جوجه ماه ها زنده موند،واسه خواهرم بود خروس شده بود لاغر و بلند...
.
جوجه ها یعنی واقعا#بهار نزدیکه..همیشه تا خرابکاری میکردن بدون اینکه مامانم بفهمه با یه دستمال سریع جمع میکردیم بخصوص که تازه ام همه چی شسته شده بود😊
.
برای کودکانتون بخرین،انقدر بهانه ی کثیفی نگیرین بخدا هیچ اتفاقی نمی افته بذارین کثیف شه،#حیوان_خونگی تأثیر خوبی روی بچه ها داره...
یه روزی میرسه یه خونه ی تمیز دارین،مرتب! ساکت ولی بچه هاتون دیگه کوچیک نیستن
لذت ببرین از این کوچیکی و پاکی و نازی شون...
انقدر توی زندگی سرگرم تیپ و خونه و سفره و مهمونی و فیلم نشین(دیدم که میگما)
دیدم با بچه شون یه بازی هم نمیکنن...دیدم بچه داره واسه خودش بزرگ میشه بدون هیچ #تربیت_اصولی و نظارتی...
بگذریم😞
.
من هیچکار نکردم!😜
مگه همه باید#کدبانو باشن؟
والا#زن باید اخلاقش خوب باشه😆

.
روان آسا برگزار می کند: .
کارگاه فرزند پروری
.
✔ چگونه با پرخاشگری فرزندم برخورد کنم..
✔ چگونه رفتار های مثبت در فرزندم ایجاد کنم..
.
با ما تماس بگیرید:
02122365935
09100016469
.

#کارگاه#کارگاه_آموزشی#روانشناس#روانشناسی#مشاوره#فرزند_پروری#تربیت#تربیت_اصولی#پرخاشگری#رفتارهای_مثبت#کودک#کودک_پرخاشگر#خانواده#والدین

Most Popular Instagram Hashtags