#تدریس_ششم

MOST RECENT

........................ادامه پست قبل‌..........................
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔴🔴🔴۳- حل مسأله📐🗒✏📝
در گام سوم، وفتی راهبرد مناسب برای حل مسأله مشخص شد ، به حل آن اقدام می کنیم، هنگام حل مسأله ممکن است به این نتیجه برسیم که راهبرد انتخاب شده مناسب نیست و به حل مسأله منجر نمی شود. بنابراین باید به گام دوم برگردیم و راهبرد تغییر دهیم. یا حتی مجبور شویم برای فهمیدن بخش های از مسأله به گام اول برگردیم.🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
حل مسأله صرفاً نوشتن عملیات و عبارت های ریاضی نیست، گاهی با انتخاب راهبرد، رسم شکل و کشیدن یک شکل مناسب مسأله به طور کامل حل می شود و دیگر نیازی به نوشتن عملیات نیست. با حدس زدن پاسخ مسأله و آزمایش آن، خواسته مسأله را مشخص می کند. در حالی که عملیات و راه حل مستقیمی برای رسیدن به جواب ننوشته ایم.
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🔴🔴🔴🔴۴- نگاه به عقب↩🔙◀♺🔁
گام چهارم را اغلب دانش آموزان و معلمان طی نمی کنند. به عبارت دیگر پیدا کردن پاسخ و حل ریاضی مسأله را پایان کار می دانند در حالی که در فرآیند حل مسأله گام نگاه به عقب اهمیت زیادی دارد. این مرحله جلوه ها و معنی های متفاوتی دارد. تفسیر و ترجمه جواب ریاضی مسأله در دنیای واقعی، بررسی منطقی بودن پاسخ و این که جواب به دست آمده همان خواسته مسأله است یا نه بررسی صحت عملیات انجام شده بررسی مجدد مراحل مسأله ،تطبیق شرایط مورد نظر مسأله با پاسخ به دست آمده، بررسی مسأله با یک راهبرد یا راه حل دیگر و در نظر گرفتن سایر حالت ها و شرایط برای مسأله ، نمونه هایی از کارهایی هستند که می توان در گام آخر انجام داد.
#مهندس_لطیفی #جورج_پولیا #راهبرد_حل_مسئله #مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان#تدریس_خصوصی #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی#مسئله #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #عدد #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مشاوره_تخصصی

💪💪💪💪💪💪شش نکته برای تقویت حافظه 👈
خواب کافی 😴🌒💫😪💤😴🌒😪💫💤😴🌒💫😪💤
روابط سالم 👥👬👤👭👥👬👤👭👥👬👤👭👥👬👤👭
ورزش 🕺🤽🤾🤸🤼🥅🤺🏀🏄🏋⛷⛹🏇🏂🚴🏌
رژیم غذایی 🍏🥛🍓🍜🍉🥘🥚🍗🍐🍌🍅🍲🍇🍖🥝🥗
مدیتیشن 🎎😑🙏🛐🎎😑🙏🛐🎎😑🙏🛐🎎😑🙏🛐🎎
شادی 😄😁😃😂😆🤣😅😂😊😃😀😅😆😁😊🤣😄😆
#مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی#فیثاغورس #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #عدد #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مهندس_لطیفی#مشاوره_تلفنی #مشاوره_تخصصی #مدیتیشن #شادی #ورزش #رژیم_غذایی #خواب_کافی

کنکور ۹۶ به روایت آماروارقام 😀😀😀😀😀😀😀ا
✔زبان های خارجی.....🙋
✔هنر.................‌‌‌..........🙋🙋🙋
✔علوم ریاضی و فنی 🙋🙋🙋🙋🙋🙋
✔علوم انسانی............🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
✔علوم تجربی .........🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
#مهندس_لطیفی #کنکور۹۶ #انتخاب_رشته #مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی#تدریس#تدریس_خصوصی #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #عدد #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مهندس_لطیفی#مشاوره_تلفنی

نمونه جدول تخصصی برنامه ی مطالعه هفتگی تابع زمان مهندس لطیفی😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀ا
👈هرگز شعار "خواستن توانستن است" را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم میرسیم
📖📚📑📙✏📚📃📒📑✒📚📓📄✏📗📑✏📖📘📚 #مهندس_لطیفی#برنامه_ریزی #برنامه_تخصصی #کلاسهای_آمادگی_نمونه_دولتی #مهندس_لطیفی#مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان#تدریس_خصوصی #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی

ده راهکار برای بهبود سطح دانش ریاضی دان های کوچک 🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓👈اگر مبحثی را نفهمیده اید ، قبل از رفتن به سراغ مبحث دیگر ، بر تسلط روی آن مبحث تمرکز کنید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ا
👈روی مسائل نمونه کار کنید و پاسخ هایتان راارزیابی کنید تا عملکردتان در هر یک از مباحث بهبود یابد ♦♦♦♦♦♦♦ 👈هنگام شروع به حل یک مسئله ریاضی،قبل از این که چیزی بنویسید،مسیر مسئله تا پاسخ را در ذهنتان ترسیم نکنید ♦♦♦ 👈سعی کنید برای مطالعه و انجام تکالیف،فضای آرام و بی سروصدایی بیابید♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
👈اگر کسی درخواست کمک درسی کرد،سعی کنید مطلب را به بهترین وجه ممکن برایش توضیح دهید♦♦♦♦♦♦
👈هرگز مسئله های ریاضی رابا خودکار حل نکنید♦♦♦
👈سعی کنید در صورت امکان از یک مداد نوکی و یک پاک کن جدا استفاده کنید♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
👈راه حل های خود را تمیزو سطر به سطربنویسید♦♦♦
👈شب هنگام تا دیروقت روی مسائل کار نکنید♦♦♦
👈در صورت امکان،بااستفاده از مفروضات مسئله شکل مناسبی رسم کنید♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#کلاسهای_آمادگی_نمونه_دولتی #مهندس_لطیفی#مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان#تدریس_خصوصی #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مهندس_لطیفی#مشاوره_تلفنی #مشاوره_تخصصی #دبیر_المپیاد

#آزمون بعد از اتمام تدریس تخصصی مهندس لطیفی در همایش تخصصی آمادگی آزمون نمونه دولتی مهندس لطیفی📚📖📑📒📓📃📙📔📑📘📄📖📗📒📔📙📚📓📕📄📙
👈هشتم تیرماه ۹۶ 💪
👈ارائه جزوات و خلاصه نکات تدریس شده در همایش مهندس لطیفی
🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓
#همایش_تخصصی_مهندس_لطیفی #گروه_آموزشی_مهندس_لطیفی #آزمون_نمونه_دولتی #همایش_تخصصی #هشتم_تیر #آزمون_ورودی #مهندس_لطیفی #ششم_دبستان #آزمون #همایش_بزرگ_استاد_لطیفی #تدریس_خصوصی #مشاوره #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تخصصی #انتخاب_رشته #تدریس_پنجم #تدریس_ششم #تدریس_هفتم #تدریس_نهم

اولین قانون ترقی ، نظم و ترتیب است
👈قدرت یادگیری در اول صبح بهتر است 😀😀😀😀😀😀😀👈در بازه های ۴۵ دقیقه مطالعه کنید و ۵ دقیقه بعد از این مدت استراحت کوتاهی کرده و دوباره مطالعه را ادامه دهید😀😀😀 . 👈راهکار اساسی در تحصیل موفق ، کسب انگیزه و تقویت نشاط شادابی درسی است. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 😀😀😀 ‌👈اشخاص منظم ، حتی برای کوچک ترین کارهای زندگی خود دارای برنامه هستند 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀. 👈👈👈موفقیت در هر کاری ، مرهون سه امر است : 👇👇👇. 🕪شناخت هدف 🕪برنامه ریزی 🕪همت و تلاش
#کلاسهای_آمادگی_نمونه_دولتی #مهندس_لطیفی#مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان#تدریس_خصوصی #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مهندس_لطیفی#مشاوره_تلفنی #مشاوره_تخصصی #دبیر_المپیاد

مهندس لطیفی جهت موفقیت تک تک دانش اموزان میهن عزیزمان در یک ایده خلاقانه از شما دانش اموزان و اولیا گرامی در خواست دارد تا در صورت هر گونه سوال در زمینه آموزشی سوال خود را واضح با ذکر نام و نام خانوادگی و پایه خود را به ادرس تلگرام (latifi_edu ) ارسال کرده و منتظر پاسخ خود باشید .
موفق و پیروز باشید
مهندس لطیفی
Tlgrm.me/latifi_edu
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
#مشاوره#ازمون#ازمون_تیزهوشان#تیزهوشان#تدریس_خصوصی #مشاور #برنامه_ریزی #مدرس #تست_زنی #افزایش_تمرکز #تدریس_تخصصی #کلاس_تقویتی#شیوه_صحیح_مطالعه #تدریس_پنجم#تدریس_ششم#دوره_اول_دبیرستان #تقویتی_نهم#تقویتی_درسی #تقویتی_هفتم#کنترل_ذهن#مطالعه_درسی #تسلط #تمرکز #دبیر_ریاضی #مهندس_لطیفی#مشاوره_تلفنی #مشاوره_تخصصی #دبیر_المپیاد #دبیر_ریاضیات#مدیریت زمان

Most Popular Instagram Hashtags