#تدریس_آیلتس

MOST RECENT

_
🔶آموزش #آیلتس با 110%تضمین بازگشت مبلغ🔶
در #آکادمی_زبان_vip
#مشاوره_و_تعیین_سطح_رایگان

How's the weather these days?⛆⛆⛆🌾🌾🌾 It's raining cat's and dogs.😻🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐈🐈🐈🐈🐈 #esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree #indiaielts #chinalearning #آیلتس #learningawesome #کلاس_زبان

Seems Fall has started officially 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 But still summertime is memorable❤❤❤
خب حالا که پاییز رسما داره شروع میشه روزمونو با اهنگ summertime بسازیم.
از#ellafitzgerald اسطوره ای با جز زیباش تا #janisjoplin دختر استثنایی با حنجره ی فوق العاده ش که خودش یه سازه

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

Seems Fall has started officially 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 But still summertime is memirable❤❤❤
خب حالا که پاییز رسما داره شروع میشه روزمونو با اهنگ summertime بسازیم.
از#ellafitzgerald اسطوره ای با جز زیباش تا #janisjoplin دختر استثنایی با حنجره ی فوق العاده ش که خودش یه سازه

And here is the song:
Summertime, and the livin' is easy
Fish are jumpin' and the cotton is high
Oh, your daddy's rich and your ma is good-lookin'
So hush, little baby, don't you cry
One of these mornings you're gonna rise up singing
And you'll spread your wings and you'll take to the sky
But till that morning, there ain't nothin' can harm you
With daddy and mammy standin' by
One of these mornings you're gonna rise up singing
And you'll spread your wings and you'll take to the sky
But till that morning, there ain't nothin' can harm you
With daddy and mammy standin' by
Summertime, and the livin' is easy
Fish are jumpin' and the cotton is high
Oh, your daddy's rich and your ma is good-lookin'
So hush, little baby, don't you cry

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

نمونه های دیگه ای extreme adjectives ببینیم با هم؟💃💃💃💯
#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

نمونه های دیگه ای extreme adjectives ببینیم با هم؟💃💃💃💯
#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

Confused و puzzled و baffled
این سه رو خیلی جاها میتونید به جای هم استفاده کنید اما فرقشونو کی میدونه؟؟؟🤔🤔🤔
Buffled =completely preplex or puzzled
وقتی دیگه کامل همه چی رو قاطی میکنید و شیر تو شیر میشه شما buffled شدید
تاکید روی قاطی کردن کامله ! یعنی از دو حالت قبل شدیدتره

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

🤗🤗🤗 با ثبت نام تا قبل از شروع مهر میتونید از تخفیف ده درصدی دوره بهره مند بشید

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

🤗🤗🤗 با ثبت نام تا قبل از شروع مهر میتونید از تخفیف ده درصدی دوره بهره مند بشید

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

🤗🤗🤗 با ثبت نام تا قبل از شروع مهر میتونید از تخفیف ده درصدی دوره بهره مند بشید

#esl #learnenglish #tutor #english #آموزش_زبان #معلم #englishidioms #idiom #experssion #lovelylearning #تدریس_آیلتس #vocabforielts #vocabtree

Most Popular Instagram Hashtags