[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع

MOST RECENT

▪️سامرا روضه گودال مگر خوانده کسی
که حرم از سرش عمامه گنبد برداشت 🏴 ٢٣محرم، سالروز تخریب حرم عسکریین علیهماالسلام تسلیت باد
#سامراء

#سامرا
#امامین_عسکریین
#امامحسین
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع

#زيباست_حتما_بخوانيد 👌🏼 #تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#چند_خطى ✅ زبانحال یک زائر #بقیع ... مینویسم کمی از لحنِ گرفتارِ بقیع
کمی از حالِ خودم ، ساحتِ خونبارِ بقیع
زائری خسته و سَرگشته و بیمارِ بقیع
میگذارد سَرِ خود را ، سَرِ دیوارِ بقیع

لَعنتُ اللّه به اولادِ ابوسفیان ها
شِمرها ، حرمله ها ، در همه ی دوران ها

خواست آرام بگیرد دلِ بارانیِ او
رنگِ اِحرام بگیرد دلِ بارانیِ او
زِ لبش کام بگیرد دلِ بارانیِ او
ختمِ انعام بگیرد دلِ بارانیِ او

چوبِ نامرد رسید و به سَرَش خورد ولی...
دست کوتاه نکرد از کَرَمِ خوانِ علی

باز هم رو به بقیع ، گریه کنان... بی تابی
دست بَر سینه ، دو تا چَشم ، پُر از بی خوابی
نه حَرَم ، گنبد و گلدسته ، نه حوضِ آبی
قبرِ اولادِ علی بود و شبی مهتابی

اشک میریخت ، به لب ذِکرِ ”حسن جانی” داشت
خاطراتی زِ سَفَرهای خراسانی داشت

ناگهان مرغِ دلش راهیِ مشهد شد و بعد...
از دَرِ "شیخِ طبرسی"ِ حَرَم رَد شد و بعد...
سخت ، مشغولِ «أَأَدْخُلْ به محمد؟» شد و بعد...
اشک ، بینِ حَرَم و چَشمِ تَرَش سَد شد و بعد... السّلام حضرتِ سلطان ، به فدایت پدرم
سال ها در پِیِ این بارگهت دَر به دَرَم

اشک میریخت ، کمی دردِ دلش وا میکرد
وسطِ گریه ی خود ، طرحِ معمّا میکرد
زیرِ لب "آمدم ای شاه" که نجوا میکرد...
دلش آرام شد و خوب تماشا میکرد

چه حریمی و عجب صحن و سرایی آقا
تو مُلَقّب به غَریبُ الغُرَبایی آقا...؟ نوبتِ جامعه شد ، لحظه ی دیدار رسید
وقتِ دل دادنِ بَر حضرتِ دلدار رسید
راه را باز کن ای گُل ، به دَرَت خار رسید
باز هم زائرِ آلوده ی هر بار رسید... بینِ این جامعه ی گرم ، دلش پَرپَر شد
بُرد نامِ حسن و... باز دو چشمش تَر شد

داشت اطرافِ حَرَم ، مرثیه خوانی میکرد
اشک ها از دلِ او خانه تکانی میکرد
وسطِ گریه کمی یادِ جوانی میکرد
پیشِ اربابِ خودش چربْ زبانی میکرد

دست دَر پنجره انداخت ، که آرام شود
مثلِ یک مرغِ نشسته به سَرِ بام شود... آه... از خواب پرید و جگرش تیر کشید
چند تا صورتِ قبری که به تصویر کشید...
فکر او دستِ قضا بود ، به تقدیر کشید
خواب هایش همه انگار به تعبیر کشید

زیرِ لب گفت: «حسن جان به خداوند قسم،
میشوی صاحبِ یک گنبدِ زیبا و حَرَم...»

.
.
#یا_امام_صادق_علیه_السلام ⚫️⚫️ جسارت #منصور_دوانقی ملعون به امام صادق علیه السلام.. ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭس ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭدوانیقی در ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺑﺪﻩ ﺭﺳﻴﺪ، ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﺑﻜﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻭﺭ! ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺮﻡ ﻣﺮﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺍﻭ ﭼﺴﺒﻴﺪﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ، ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍِﻧّﺎ ﻟﻠّﻪِ ﻭَ ﺍِﻧّﺎ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺭﺍﺟِﻌُﻮﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻜﻨﻢ ﭘﺲ ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺭ ﺍﺩﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ، ﺩﻋﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻣﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ببر.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ منزل ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﻋﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ملعون ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﺘﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﻢ.

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺩ ﻣﻔﺎﺭﻗﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺼﻮﺭ ملعون ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺧﺺ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﭙﺮﺱ ﻛﻪ جدایی ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﻭ؟! ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﻴﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ فوت من خواهد بود، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﺩ ﺷﺪ.
📓منتهی الامال جلد دوم باب امام ششم علیه‌السلام .
.
#شهادت_امام_صادق علیه‌السلام
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#منصور_دوانیقی لعین
#قبرستان_بقیع
#مدینه_منوره
#شیخ_الائمه
#۲۵_شوال
#25شوال
#شفاعت
#زیارت
#کربلا
#حرم

⚡️ تظاهرات مردم عراق در مرز عربستان

بنابر اخبار رسیده از کشور عراق بسیاری از مؤمنان در حرکتی مقدّس و حق جویانه در ایّام تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام با تحمل گرمای بسیار زیاد به سمت مرز های عربستان رفته و اعتراض و مطالبه ی حقّ خود نسبت به این فاجعه ی بزرگ، فراموش نشدنی و عدم باز سازی قبور ائمه ی بقیع علیهم السلام را به مردم جهان رساندند ✋ احسنت بر مردم عراق
#عراق
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#شیعه
#حرم
#بازسازی
#آل_سعود

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
روزها را با دعای "فاطمه" رد میکنیم
نوکری درگه اولاد "احمد" میکنیم
میشود روزی "مدینه" ، پایتخت شیعیان
آخرش این شهر را مانند "مشهد" میکنیم

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش
#مهدی_مقیمی
#مدینه
#بقیع
#یوم_الهدم
#تخریب بقیع
#زیار

دسته سینه زنی به مناسبت ایام تخریب
با نفس گرم کربلایی مجید رضانژاد
#مجید_رضانژاد
#تخریب
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#کربلایی_مجید_رضانژاد
# دسته_عزا

.
.

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش
#مهدی_مقیمی
#حسین#رضایی#ذاکرالحسین_ علیه السلام#تبریز

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#روزها را با دعای "فاطمه" رد
میکنیم
#نوکری درگه #اولاد "احمد"
میکنیم

میشود روزی "مدینه" ، #پایتخت
#شیعیان
آخرش این #شهر را مانند " #مشهد "
میکنیم

#یا_حسن_ع

هیئت منتظران المهدی (عج):
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
ازآنهمه خاک انتخابت کردند
پس منشاء اینهمه ثوابت کردند
گاهی سبب خیرعدو خواهدشد
آباد شدی چونکه خرابت کردند

.
.
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
عمریست به شیعیان حسادت دارند
بدجور به یکدگر شباهت دارند
ازکوچه و از بقیع دانستم که
اینها به خراب کردن عادت دارند
@mohebin_al_aeme

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش

Most Popular Instagram Hashtags