#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع

361 posts

TOP POSTS

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
ازآنهمه خاک انتخابت کردند
پس منشاء اینهمه ثوابت کردند
گاهی سبب خیرعدو خواهدشد
آباد شدی چونکه خرابت کردند
#بقیع_را_خواهیم_ساخت
#لعنت_الله_علیکم_ایهاالوهابیون
#لعنت_الله_علی_القوم_الظالمین
#لعن_الله_آل_سعود

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
از این همه خوب در جهان خوب تری 
محبوب تری اگر چه مخروب تری
تا کور شود هر آنکه نتواند دید 
بی گنبد و بی ضریح محبوب تری

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
نه ضریحی , نه رواقی و نه سقاخانه ای
چشم ها اینجا نمی بینند جز ویرانه ای
زائری اینجا نخواهد دید صحن و گنبدی
کفتری پیدا نخواهد کرد آب و دانه ی
سنگ اگر باشد در اینجا آب خواهد شد دلش
کوه خواهد بود اگر اینجا نلرزد شانه ای
چشم هایش ساغر خون دلش شد هر کسی
بی صداکرده ست نذرخاک ها پیمانه ای
روضه خواندن,گریه کردن, فاتحه ممنوع شد
پاسخش چوب است وقتی که بجنبد چانه ای
روز و شب گرم طواف قبله های خاکی اند
با دوچشم کاسه ی خون دسته ی پروانه ای
کافران مامور اجرای امور دین شدند
قبله باز افتاده در دست بت بیگانه ای
عاقبت یک روز خواهد ساخت روی این قبور
گنبدی از شعرهایش شاعر فرزانه ای

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
از این همه خوب در جهان خوب تری ...
محبوب تری اگر چه مخروب تری... تا کور شود هر آنکه نتواند دید...
بی گنبد و بی ضریح محبوب تري

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش..

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
همیشه خاکی صحن غریبها بد نیست
بقیع،پنجره دارد اگرچه مشهد نیست

چه دستها که رسیده است تا بقبع از دور
که قد کشیدن زایر به قامت و قد نیست

نه صحن مانده نه ایوان نه آینه نه رواق
اگرچه خاک ، دلیل نبود مرقد نیست

همیشه حس زیارت حرم نمی خواهد
که گاه عرض ارادت به رفت و آمد نیست

برای بودن در زیر آفتاب اینجا
میان ماندن و رفتن کسی مردد نیست «دعای سوته دلان مستجاب ، خواهد شد»
در این حرم که اجابت به طاق و گنبد نیست

بقیع، خاکی عشق است پس بگو شاعر
اگر به شوق ضریح آمده ، نیاید، نیست...

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
عمریست به شیعیان حسادت دارند
بدجور به یکدگر شباهت دارند
ازکوچه و از بقیع دانستم که
اینها به خراب کردن عادت دارند

MOST RECENT

.
.
#یا_امام_صادق_علیه_السلام ⚫️⚫️ جسارت #منصور_دوانقی ملعون به امام صادق علیه السلام.. ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭس ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭدوانیقی در ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺑﺪﻩ ﺭﺳﻴﺪ، ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﺑﻜﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻭﺭ! ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺮﻡ ﻣﺮﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺍﻭ ﭼﺴﺒﻴﺪﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ، ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍِﻧّﺎ ﻟﻠّﻪِ ﻭَ ﺍِﻧّﺎ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺭﺍﺟِﻌُﻮﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻜﻨﻢ ﭘﺲ ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺭ ﺍﺩﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ، ﺩﻋﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻣﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ببر.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ منزل ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﻋﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ملعون ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﺘﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﻢ.

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺩ ﻣﻔﺎﺭﻗﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺼﻮﺭ ملعون ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺧﺺ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﭙﺮﺱ ﻛﻪ جدایی ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﻭ؟! ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﻴﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ فوت من خواهد بود، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﺩ ﺷﺪ.
📓منتهی الامال جلد دوم باب امام ششم علیه‌السلام .
.
#شهادت_امام_صادق علیه‌السلام
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#منصور_دوانیقی لعین
#قبرستان_بقیع
#مدینه_منوره
#شیخ_الائمه
#۲۵_شوال
#25شوال
#شفاعت
#زیارت
#کربلا
#حرم

.
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع .

کل معصومین معزالمؤمنین درعالم اند
قبرشان قبله ست حالا بی حرم یا باحرم
#علی_ذوالقدر .
.

#امام_حسن
ای خوشا آنچه قضا هست و قدر می سازد
چون شرابی که کمش ، زیر و زبر می سازد

شیعه از داغِ بقیع است خراب، اما نه
این زمین از تن زخمیش ثمر می سازد

آسمان، سقفِ بقیع است و هزاران سال است
انعکاسِ تنِ این خاک ،قمر می سازد

اصفهان نه، که برایت دلِ شیعه یک روز
چار گوشِ غمِ این قطعه اثر می سازد

ای خرابی که خرابت همه آبادانی است
گر خدا خواهد از این سنگ گهر می سازد

گر میسر شود این گنج ، دگر رنجی نیست
که مرا نیز همین رنج سفر می سازد

خام بودیم و به داغ غمتان سوخته ایم
چارهٔ دردِ مرا خُمِٓ پدر می سازد

پس که تا کور شود آل سعودی یک عمر
با رگِ غیرتِ خود، شیعه پسر می سازد

این درختی که به ذات است، کماکان قائم
عاقبت از تنِ خود، دشت‌ِ تبر می سازد

چون که با آمدنش پیر جوان خواهد شد
او که حق است و به حق سینه سپر می سازد
تا که معلوم شود خوب، عیارِ مردم
حتما از تشتِ طلا، خنجرِ زر می سازد
...
بی شک از قبر نهان نیز، نشانی دارد
آنکه از کوچه به دل ،داغِ نهانی  دارد 🔸شاعر:
#علی_یوسفی
________________________________
#اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺ #يا_ائمه_البقيع
#لعن_علی_عدوک_یاعلی #لعن_الله_علی_القوم_الظالمین #لعنت_الله_علیکم_ایهاالوهابیون #لعن_الله_علی_آل_سعود
@eris_karbala @erise_karbala @abbashoseini77 @khamenei_video
#روضه_حسينيه_قاسم_بن_الحسن_عليهماالسلام #نوكري_ارباب_شرف_ماست #ادخيل_داماد_كربلا #ادخيل_ادخيل_اي_پسر_حضرت_ام_لبنين

⚡️ تظاهرات مردم عراق در مرز عربستان

بنابر اخبار رسیده از کشور عراق بسیاری از مؤمنان در حرکتی مقدّس و حق جویانه در ایّام تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام با تحمل گرمای بسیار زیاد به سمت مرز های عربستان رفته و اعتراض و مطالبه ی حقّ خود نسبت به این فاجعه ی بزرگ، فراموش نشدنی و عدم باز سازی قبور ائمه ی بقیع علیهم السلام را به مردم جهان رساندند ✋ احسنت بر مردم عراق
#عراق
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#شیعه
#حرم
#بازسازی
#آل_سعود

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
روزها را با دعای "فاطمه" رد میکنیم
نوکری درگه اولاد "احمد" میکنیم
میشود روزی "مدینه" ، پایتخت شیعیان
آخرش این شهر را مانند "مشهد" میکنیم

#art #photo #pics #pic #picture #haram #madine #بقیع #مدینه #تخریب #مشهد #فاطمه #یاحسن #غربت #غریب #بارگاه #نوکر #حرم #صحن #اینستاگرام #instagram #جمعه #video #ایران #اصفهان #عکس

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش
#مهدی_مقیمی
#مدینه
#بقیع
#یوم_الهدم
#تخریب بقیع
#زیار

دسته سینه زنی به مناسبت ایام تخریب
با نفس گرم کربلایی مجید رضانژاد
#مجید_رضانژاد
#تخریب
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#کربلایی_مجید_رضانژاد
# دسته_عزا

.
.

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش
#مهدی_مقیمی
#حسین#رضایی#ذاکرالحسین_ علیه السلام#تبریز

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
#روزها را با دعای "فاطمه" رد
میکنیم
#نوکری درگه #اولاد "احمد"
میکنیم

میشود روزی "مدینه" ، #پایتخت
#شیعیان
آخرش این #شهر را مانند " #مشهد "
میکنیم

#یا_حسن_ع

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند
این خاک را برای دلم دوست دارمش
گیرم که بسته اند درش را شبانه روز
حتی زِ پشت پنجره هم دوست دارمش

هیئت منتظران المهدی (عج):
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
ازآنهمه خاک انتخابت کردند
پس منشاء اینهمه ثوابت کردند
گاهی سبب خیرعدو خواهدشد
آباد شدی چونکه خرابت کردند

#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
تاریخ پر از فاجعه و تکرار است
غم بر دل روزگارها بسیار است
اینبار جسارت بشود بر حرمی
دنیا به سر حرامیان آوار است

.
.
#تخریب_بارگاه_ائمه_بقیع
عمریست به شیعیان حسادت دارند
بدجور به یکدگر شباهت دارند
ازکوچه و از بقیع دانستم که
اینها به خراب کردن عادت دارند
@mohebin_al_aeme

Most Popular Instagram Hashtags