#تتلو_را_دستگير_كنيد

MOST RECENT

تتلو كير كوچولو، اگه شاهزاده سرين دستش به تو و اون مادر و خواهر جندت برسه، طورى كونتونو جررررر ميده كه خون بالا بياريد و پشت سرش باردار بشيد...
هاهاهاااا حتى جى جى و پيشرو بهت گفتن #تتلو_لجن برو بمير ، تو ديگه كارت از خايه مالى گذشته، دارى به خايه خور حرفه اى تبديل ميشي تتلو كون تپل.
#تتلو_را_كير_به_كون_كنيد
#تتلو_را_شكنجه_كنيد
#تتلو_سگ_تپلو
#تتلو_كونى_نژاد
#تتلو_را_ريپورت_كنيد
#تتلو_را_دستگير_كنيد
#تتلو_را_دستگیر_نکنید_بستری_کنید
#تتلو_عامل_فساد_در_نوجوانان_ايران
#تتلو_مادرت_حجاب_نداره_تحريك_شدم
#تتلو_در_بازداشتگاه_ادم_فروشى_كرده
#تتلو_را_اعدام_كنيد
#نجس#حرامزاده#تتلو#اميرتتلو#جنده#دزد#خايه_مال
#لجن#كونى#حرومزاده#تهران#ايران#كوص#بيناموس#كثيف#شرموط#تتلو_را_اعدام_كنيد#tataloo

بعد از اين همه دنگ و فنگ و اكتشافات، خواهر تتلو را در زير زمين خانه ى ( إلويس ويدمور شٙلِز ) ونكوور-كانادا پيدا كردند و طى اخبار هايى با منبع هايى پر از گوه از طرف شاهزاده سرين بر روى خاندان و زنده و مرده ى تتلو ريخته شده است، خاك بر سرت اى امير عرب پرست، اى امير مقصودلولو ...
حتى شبكه گالا ريد بهت، چه برسه منوتو !!! #تتلو_را_كير_به_كون_كنيد
#تتلو_را_شكنجه_كنيد
#تتلو_سگ_تپلو
#تتلو_كونى_نژاد
#تتلو_را_ريپورت_كنيد
#تتلو_را_دستگير_كنيد
#تتلو_را_دستگیر_نکنید_بستری_کنید
#تتلو_عامل_فساد_در_نوجوانان_ايران
#تتلو_مادرت_حجاب_نداره_تحريك_شدم
#تتلو_در_بازداشتگاه_ادم_فروشى_كرده
#تتلو_را_اعدام_كنيد
#نجس#حرامزاده#تتلو#اميرتتلو#جنده#دزد#خايه_مال
#لجن#كونى#حرومزاده#تهران#ايران#كوص#بيناموس#كثيف#شرموط#تتلو_را_اعدام_كنيد

تتلو مادر جنده ،چطور دلت مياد پشت سر مرده تهمت نا روا بزنى ها؟ به من بگو، بگو چرا مامانت شب ها زير نور ماه كوص ميده، از تجريش لخت ميشه، نرسيده به ونك حامله ميشه...
ريدم رو گروه داعشى تتليتى هاى بيغيرت حرومزاده بيناموس بى حيا كون تپلى.

كير كبير شاهزاده سرين اندر كوص خاندانت...
كير صغير تتليتى اندر كوص مامانت... #تتلو_را_كير_به_كون_كنيد
#تتلو_را_شكنجه_كنيد
#تتلو_سگ_تپلو
#تتلو_كونى_نژاد
#تتلو_را_ريپورت_كنيد
#تتلو_را_دستگير_كنيد
#تتلو_را_دستگیر_نکنید_بستری_کنید
#تتلو_عامل_فساد_در_نوجوانان_ايران
#تتلو_مادرت_حجاب_نداره_تحريك_شدم
#تتلو_در_بازداشتگاه_ادم_فروشى_كرده
#تتلو_را_اعدام_كنيد
#نجس#حرامزاده#تتلو#اميرتتلو#جنده#دزد#خايه_مال
#لجن#كونى#حرومزاده#تهران#ايران#كوص#بيناموس#كثيف#شرموط#تتلو_را_اعدام_كنيد

Most Popular Instagram Hashtags