#تالار_آذربایجان_غربی

MOST RECENT

تالار پذیرایی #نوری_ارومیه
#تالار پذیرایی نوری ارومیه
شهر: #ارومیه
#منطقه_02
آدرس: ارومیه، کیلومتر 6 جاده سرو

نام مدیر: نوری

تلفن: 09144459004 , 09394459004 , 09146069004

ظرفیت: 2500 نفر

تخفیف: 20% تخفیف
.
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت باغ تالار نوری ارومیه را جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com
#آذربایجان_غربی #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_ارومیه #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #ارومیه

.
تالار پذیرایی #نجفی_ارومیه
#تالار پذیرایی نجفی ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۴ جاده بالانج

نام مدیر: نجفی

تلفن: , 09149401350

ظرفیت: 1000 نفر

تخفیف: 10% .
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار آذربایجان غربی رفته سپس تو قسمت سرچ سایت باغ تالار نجفی ارومیه را جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com
#آذربایجان_غربی #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_ارومیه #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #ارومیه

.
تالار پذیرایی #گل_مریم_ارومیه
#تالار پذیرایی گل مریم ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۴ جاده سرو

نام مدیر: علی نژاد

تلفن: , 091146695153

ظرفیت: 600 نفر

تخفیف: 10% ~ 20% تخفیف
.
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار آذربایجان غربی رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار گل مریم ارومیه را جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com
#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی

.
تالار پذیرایی #فردوس_ارومیه
#تالار پذیرایی فردوس ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۵ جاده مهاباد

نام مدیر: آقاخانی

تلفن: 04432423967 , 09141414409

ظرفیت: 1000 نفر

تخفیف: 10% تخفیف
.
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار فردوس ارومیه را جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com
#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی

تالار پذیرایی مهرگان ارومیه
شهر: #ارومیه
#منطقه_02
آدرس: ارومیه، بلوار دانشگاه (اول جاده سرو)

نام مدیر: صمدی

تلفن: 09143481554 , 09149398766

ظرفیت: 600 نفر

تخفیف: 10% تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار مهرگان ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی تخت طاووس ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، میدان مدرس اول، بلوار استاد شهریار، پلاک ۳۷

نام مدیر: بابا زاده

تلفن: 04433820110 , 09141452536

ظرفیت: 400 نفر

مشاهده عکس های بیشتر:
جهت مشاهده عکس های بیشتر به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار تخت طاووس ارومیه رو سرچ کرده و در قسمت گالری عکس های بیشتری مشاهده کنید .
urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی نوری ارومیه
شهر: #ارومیه
#منطقه_02
آدرس: ارومیه، کیلومتر 6 جاده سرو

نام مدیر: نوری

تلفن: 09144459004 , 09394459004 , 09146069004

ظرفیت: 2500 نفر

تخفیف: 20% تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار نوری ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی نجفی ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۴ جاده بالانج

نام مدیر: نجفی

تلفن: , 09149401350

ظرفیت: 1000 نفر

تخفیف: 10% تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار نجفی ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی هوریان ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۲ جاده بالانج

نام مدیر: عباس زاده

تلفن: 09141415932 , 09141414860

ظرفیت: 1500 نفر

مشاهده عکس های بیشتر:
جهت مشاهده عکس های بیشتر به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار هوریان ارومیه رو سرچ کرده و در قسمت گالری عکس های بیشتری مشاهده کنید .
urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی هتل ساحل ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، بلوار والفجر

نام مدیر: جهانگیری

تلفن: 04433369975 , 09141167356

ظرفیت: 500 نفر

تخفیف: 10% - 15% ویژه ایام هفته
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار هتل ساحل ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی مجلل اروس ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۶ جاده مهاباد

نام مدیر: نوری

تلفن: 09144457045 , 09141416957

ظرفیت: 1500 نفر

تخفیف: ۱۰٪ تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار مجلل اروس ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی دلگشا ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، 2/5 کیلومتری جاده سلماس، بعد از پمپ بنزین معصومی، روبروی عرقیات گلبهار

نام مدیر: شیرزاد

تلفن: 04432720043 , 04432720113 , 09146007583

ظرفیت: 1500 نفر

تخفیف: ۱۰٪ الی ۲۰٪‌ تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف :
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار دلگشا ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی متین ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه. جاده سرو، کیلومتر ۵

نام مدیر: سلیمی

تلفن: 04432452029 , 09141451005 , 09141410728

ظرفیت: 700 نفر

تخفیف: ۱۰٪ تا ۲۰٪ تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار متین ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تشریفات  عروسی پرنسس
شهر: #سلماس
آدرس: سلماس، خیابان امام، روبروی شیرینی سرای موذنی، تقاطع بانک حکمت

نام مدیر: علیزاده

تلفن: 09147677433 , 09142131299 , 09145193343

مشاهده عکس های بیشتر:
جهت مشاهده عکس های بیشتر به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار پرنسس ارومیه رو سرچ کرده و در قسمت گالری عکس های بیشتری مشاهده کنید .
urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی دهکده ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، کیلومتر ۵ جاده امام زاده

نام مدیر: رحیمی

تلفن: 04432372824 , 09144468126 , 09147908126

ظرفیت: 500 نفر

مشاهده عکس های بیشتر:
جهت مشاهده عکس های بیشتر به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار دهکده  ارومیه رو سرچ کرده و در قسمت گالری عکس های بیشتری مشاهده کنید .
urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی بارمان ارومیه
شهر: #ارومیه
#منطقه_02
آدرس: ارومیه، میدان آزادی، اول جاده سرو سلماس، پلاک ۶

نام مدیر: مشهدی

تلفن: 8~04432752627 , 09141416958

ظرفیت: 800 نفر

تخفیف: 10% تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار بارمان ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی تخت طاووس ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، میدان مدرس اول، بلوار استاد شهریار، پلاک ۳۷

نام مدیر: بابا زاده

تلفن: 04433820110 , 09141452536

ظرفیت: 400 نفر

مشاهده عکس های بیشتر:
جهت مشاهده عکس های بیشتر به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالارتخت طاووس ارومیه رو سرچ کرده و در قسمت گالری عکس های بیشتری مشاهده کنید .
urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی آذربایجان ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، ۵ کیلومتری جاده سلماس، نرسیده به فلکه فرودگاه

نام مدیر: جلالی

تلفن: , 09142410113

ظرفیت: 1700 نفر

تخفیف: 20% تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار آذربایجان ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی امپراطور ارومیه
شهر: #ارومیه
آدرس: ارومیه، جاده سلماس، کیلومتر ۶
نام مدیر: آقا خان زاده

تلفن: , 09141418541

ظرفیت: 1300 نفر

تخفیف: ۱۰٪ الی ۲۰٪ تخفیف
دریافت معرفی نامه تخفیف:
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار امپراطور ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی #باغ_تالار #باغ_تالار_ارومیه

تالار پذیرایی بهاران ارومیه
نام مدیرتالار: نسودی
ادرس : ارومیه، جاده دریا، کیلومتر ۶
همراه: 9141451676
تلفن : 9143410997
ظرفیت 400 نفر
تخفیف: ۱۰٪‌ تخفیف
استان : #آذربایجان_غربی
شهر: #ارومیه
جهت دریافت معرفی نامه تخفیف به سایت بانک تالار ارومیه رفته سپس تو قسمت سرچ سایت تالار بهاران ارومیه رو جستجو کرده و در تب تخفیفات معرفی نامه تخفیف را دریافت نمایید.

urmia.banktalar.com

#ارومیه #تالار_ارومیه #تالار_آذربایجان_غربی #تالار_پذیرایی #تخفیف #منو_غذایی #منو #آذربایجان_غربی

Most Popular Instagram Hashtags