[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#تاریخ_موسیقی_ایران

122 posts

TOP POSTS

منبع: کتاب اطلاعات عمومی موسیقی
#تاریخ_موسیقی_ایران

#ایران_من
.
#تاریخ_موسیقی_ایران
.
#دوره_اسلامی_معاصر
.
● دوره رادیو
۰
● موسیقی مذهبی ( ۳ )
. ● منقبت خوانی .
گاه مجري موسیقی مذهبی در ستایش بزرگان دینی اشعاري را در قالب هـاي مـشهور شـعر فارسـی هماننـد غـزل و قـصیده مـی خواند که به این نوع موسیقی آوازي، منقبت خوانی، قصیده خوانی و یا غزل خوانی میگویند منقبـت خوانی ها بیشتر در دستگاه هاي شور، همایون و سه گاه خوانده می شوند. یکی از نمونه هاي قدیمی آن، اجراي منقبـت خـوانی در نوعی آواز سه گاه موسوم به خراباتی است که در حال حاضر به ندرت شنیده می شود. این لحن ویژه که عنوان کوچه باغی نیز به خود گرفته است، معمولاً در موسیقی هاي سرگرم کننده خوانده می شود. اما در کارکرد مذهبی اش، ذهن مخاطب را بـه سوگواري می کشاند .
پایان دوره رادیو

🔎کتاب چهره های موسیقی ایران معاصر:
.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: پس از نگارش کتاب، پژوهشگران معاصر ایران نوبت به موسیقی‌دانان رسید. ترتیب شخصیت‌های متن براساس تاریخ تولد آن‌هاست. مبنا را آقا علی‌اکبر فراهانی سرسلسله خاندان موسیقی و ردیف موسیقی ایران در محدوده یک و نیم قرن اخیر قرار دادم و شخصیت‌هایی را در نظر گرفتم که به نحوی در پیشرفت موسیقی ایران تاثیرگذار بوده‌اند: موسیقیدان، موسیقی‌شناس، نوازنده، خواننده، ترانه‌سرا، سازنده ساز، کارشناس موسیقی و رهبر ارکستر.
.
اتحاد درباره این کتاب نوشته است: بنا به توصیه صاحب‌نظران کوشیده‌ام کمتر سخن بگویم، مگر به ضرورت و مستند. به طور مثال، هنگامی که منبع مطلبی مقرون به صحت نبوده یا متناقص بوده است، در نقل مطالب نهایت امانت رعایت شده است. از آن جا که طی بیش از شصت سال مطالعه، مطالب اغلب تذکره‌ها برایم خشک و کسالت‌آور بوده است، کوشیده‌ام کماکان موضوع را به صورتی متنوع ارائه دهم تا برای خواننده دلچسب باشد و در عین حال، در حد مقدور اطلاعات را به طور کامل در اختیار او بگذارد.
.
.
📚عرضه در ماهان کتاب
#تاریخ_موسیقی_ایران
#تاریخ_موسیقی_ایران_معاصر .
.
📍جهت مشاهده‌ی کتاب های بیشتر و اطلاع از آخرین کتاب های منتشر شده به کانال تلگرام ما بپیوندید؛
t.me/mahanbook
.
.
📦📨همچنین شما مشتریان عزیز میتوانید از طریق عضویت در سایت ماهان کتاب به نشانی؛
www.mahanbook.ir
کتاب یا سی دی مورد نظر خود را سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرید.

منبع: کتاب اطلاعات عمومی موسیقی
#تاریخ_موسیقی_ایران

فصلنامه نگاه نو/ش ۱۰۹/بهار ۱۳۹۵/مقاله تابلوی مجلس عشرت #تاریخ_موسیقی_ایران #فرهودصفرزاده #مجله_نگاه_نو #صنیع_الملک

#ایران_من
.
#تاریخ_موسیقی_ایران
.
#دوره_اسلامی_معاصر
.
● دوره رادیو
۰
● موسیقی مذهبی ( ۲ )
. ● روضه خوانی .
شکلی از آوازهاي ویژه عزاداري است که صرفاً توسط تک خوان اجرا می شـود و مخاطبـان شـنونده آن هـستند . ممکـن اسـت عزاداران در لابلاي روضه خوانی به شیون و زاري بپردازند که صداي آن هـا بـا آواز روضـه خـوان ترکیـب خاصـی پدیـد مـی آورد. تفاوت عمده روضه با سایر گونه هاي آوازهاي مذهبی، آزادي بیشتر در انتخاب مضامین، اشعار، داستان هاي غیـر منظـوم و صحبت هاي عادي است. به طوري که روضه خوان ممکن است حتی یک خاطره شخصی اش را نیز با لحن ویـژه در لابـلاي برنامه خود بگنجاند. او مرتب از مضامین منظوم و غیر منظوم در اجراي خود بهره می گیرد. گاه بدون موسیقی با مـردم صـحبت می کند و گاه صحبت هاي معمولی اش را به آواز بیان می کند روضه خوانی و به طور کلی سـایر قالـب هاي موسیقی مذهبی در دوره رادیو و پیش از آن، کاملاً در چارچوب موسیقی دستگاهی ایران اجرا میشدند .
موسیقی مـذهبی در دوره رادیو، علاوه بر این که همانند روال سابق خود، در بستر جامعه جاري بـود، اتفـاق جـالبی را تجربـه کـرد و آن کـشیده شدن پاي برخی از مجریان موسیقی مذهبی به رادیو بود. در نتیجه نوع برنامه آن ها به گوش میلیون ها ایرانـی رسـید و خـود بـه خود علاقه مندان زیادي پیدا کرد. نخستین چهره مشهور فردي به نام سید جواد ذبیحی بود. او مناجات خـوانی را از کودکی در محافل مذهبی آغاز کرد و چون در جوانی شهرت صدایش به رادیو رسید، این امکان را یافت تا هنـرش را بـه جمعیت قابل توجهی از ایرانیان ارائه دهد. وي از سال ۱۳۲۸ خورشیدي تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیوسته در رادیـو می خواند .آن دسته از مجریان موسیقی مذهبی که به رموز موسیقی ایرانی واقف بودند و از نظـر اجـرا نیـز قابلیـت هـاي بـالایی داشتند، به طریق گوناگون وارد رادیو می شدند و چون توده مردم از این اجراهاي اسـتقبال مـی کردنـد، حـضورشان در رادیـو تضمین شده بود. از جمله جوان خوش صدایی به نام رحیم موذن زاده اردبیلی که نیاکانش نسل اندر نسل موذن بودند، در سـالل ۱۳۳۴ خورشیدي تجربه منحصر به فردي را در خـوانش اذان بـر اسـاس موسـیقی اصـیل ایرانـی کـسب کـرد.
اذان بیات ترك او به گونه اي جذاب از کار درآمد که شنوندگان رادیو براي شنیدن هرباره آن لحظه شماري می کردند. تجربه موفق و زیباي او سال هاي متمادي سرمشق دیگر موذنان شد و هیچ گاه اثري برتر از آن پدید نیامد . .
تصویر : رحیم موذن زاده اردبیلی

MOST RECENT

به یاد روح اللّه خالقی(۱۲۸۵-۲۱ آبان ۱۳۴۴)
امروز پنجاه و دومین سالگرد درگذشت روح اللّه خالقی، یکی از تاثیر گذارترین چهره های صد سال اخیر موسیقی ایران است. خالقی را باید مهمترین شاگرد و پیرو علی نقی وزیری دانست. او که از ۱۷ سالگی و در سال ۱۳۰۲ آموزش موسیقی را در مدرسه‌ی موسیقی آغاز نموده بود، در کنار موسیقی در دار المعلمین(دانش سرای عالی) به تحصیل در رشته‌ی ادبیات و فلسفه نیز پرداخته بود، از مهمترین آهنگسازان ، محققین، آموزگاران و مدیران موسیقی در ایران بود و در همه‌ی این زمینه ها میراث ماندگاری از خود به جا گذاشت.
🎵بسیاری از قطعات و تصنیف های خالقی، که در سال های اخیر در مجموعه‌ی گرانبهایی از سوی انتشارات ماهور نیز منتشر شده اند، به بخشی از حافظه‌ی مشترک فرهنگی ایرانیان تبدیل شده و نیز در میان سرود های ساخته شده‌ی او 《ای ایران》سرنوشتی متمایز یافته و به نمادی از روح جمعی و هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است.
🎵از آثار نوشتاری او نیز میتوان به نظری به موسیقی، سرگذشت موسیقی ایران، کتاب ویلن، تار و سه‌تار و...و نیز ده ها مقاله‌ی با ارزش به ویژه درباره‌ی آموزش موسیقی اشاره کرد.
🎵جز این‌ ها خالقی در دوره هایی معاون موسیقی وزارت فرهنگ و هنر، رئیس شورای موسیقی رادیو، رئیس هنرستان موسیقی ملی(که خود او تاسیس کرده بود) نیز بود و در همه‌ی این مسئولیت ها تاثیر شگرفی بر موسیقی ایران گذارد.
منبع: کانال تلگرام قصه های رفته از یاد
@qesehaye_rafte_az_yad
#تاریخ #تاریخ_موسیقی #آهنگساز #خاقی #بزرگداشت #روح_اللّه_خالقی #بزرگان #نوازنده #نویسنده #موسیقی #موسیقی_کلاسیک_ایران #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ملی #موسیقی_ملی_ایران #ای_ایران #ای_ایران_ای_مرز_پرگهر #معلم #آموزگار #مدرس #موسیقی_ایران #تاریخ_موسیقی_ایران

.
.
#دلم تنگه برای گریه کردن !
کجاست#مادر
کجاست#گهواره ی من !؟
نگو #بزرگ شدم !
نگو که تلخه ....
نگو #گریه دیگه به من نمیاد !
بیا منو ببر #نوازشم کن
دلم #آغوش بی دغدغه میخواد ....
.

رد انگشتان استاد اعظم #واروژان فقید در شاهکارایی به چشم میخورد که با وجود تمام #سادگی پر #حس ترین و #قوی ترین کارا و #ترانه های #تاریخ_موسیقی_ایران محسوب میشه!
از قدیم تا به امروز همیشه سلاطین و بزرگان به این جمله ی معروف تکیه کردند که " سادگی همیشه ماندگار هست و هیچوقت #تکراری نمیشه" ! خود این، ما بین هزار دلیل، یکی از دلایل #جاودانه شدن استاد عظیم شان بوده است !
.
#تیریپ و #مدل_مو بانو #گوگوش هم در این #کلیپ در جای خود #جذاب و جالبه ،از این مدل مو همچنان بعد از این همه #سال بین #بانوان استفاده میشه و به مدل گوگوشی معروف هست !
.
.
#گوگوش_شاه_ماهی #واروژان #زویا_زاکاریان
#گهواره #موسیقی_ایرانی #موزیک_ایران #خاطره_بازی #عشق #هنرمند #موسیقی_دان
.
@googoosh
@vahid_farahmand_ 🙏

_________________________
معرفی ساز(24):
*کرنا* یکی از کهن ترین سازهای بادی ایران است که در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می‌شود. بر اساس نوشته‌های تاریخی و اشیاء مکشوفه از امپراطوری هخامنشی، پیشینه ۲۵۰۰ ساله اش، قطعی است.
کرنا در ساختار حکومتی هخامنشیان، چیزی بیش از یک ابزار موسیقی بوده و نمادی از قدرت امپراطوری محسوب می‌شده ‌است.
کرنا سازی حکومتی بوده و برای اعلان‌ها، جشن‌ها و جنگ‌ها به کار می‌رفته‌است.
با توجه به مستندات تاریخی،
فارس، یگانه خاستگاه اصلی این ساز بوده است ؛
و امروزه با گذشت هزاران سال از عهد باستان، این ساز در سرزمین‌های دیگر مشاهده نمی‌شود و تنها در همسایگی نزدیک منطقه فارس، بین اقوام بختیاری، قشقایی و لرهای کهکیلویه و بویراحمد رواج دارد.
کرنای امروزی 75تا 110 سانتی متر طول دارد.
و کرنای هخامنشی(بر اساس آثاری که از قبر داریوش سوم کشف شده) 170 سانتی متر طول داشته است.
پیج نوازنده:
@tayeb.beraki
#معرفی_ساز #کرنا #سرنا #ساز #ساز_ایرانی #تاریخ_موسیقی_ایران #ایران_باستان #هخامنشیان #ساز_ملی #ساز_هخامنشیان
#فارس #لارستان #بیرم #لامرد
#تخت_جمشید
#لر #بختیاری #کهکیلویه_بویراحمد #یاسوج

حسین تهرانی(۱۲۹۰تهران_۱۳۵۲تهران)
از کودکی علاقه‌ی زیادی به ساز تمبک داشت و از سال ۱۳۰۴ شروع به نواختن آن نمود. در آن سال ها اشتغال به نوازندگی تمبک با مشکلاتی ناشی از تحقیر مردم نسبت به آن رو به رو بود. با این حال، تهرانی چنان عشق وافری به این هنر داشت که ساز تمبک را از دست فرو نمی‌نهاد و در هر حال به تمرین ادامه میداد. پیش از او تمبک نوازی کاری زشت و سخیف به شمار می آمد. به همت والای تهرانی این بی‌اعتباری به مرور از میان برخاست و تمبک نواز نیز احترامی همپای نوازندگان دیگر پیدا کرد.
منابع: کتاب آموزش تمبک با همکاری حسین تهرانی
بی‌بی‌سی
#حسین_تهرانی #تمبک #تمبک_نواز #تنبک_نواز #تنبک #ریتم #پرکاشنیست #تاریخ #تاریخچه #تاریخچه_هنر #تاریخ_هنر #تاریخ_موسیقی_ایران #تاریخ_موسیقی #کوبه #ضربی #نوازنده #موسیقی_سنتی #موسیقی_کلاسیک_ایرانی #موسیقی_ما #موسیقی_کلاسیک_ایران

امروز تولد کسیه که علاوه بر حق استادی بر من بهترین دوست تمام زندگیم هم هستن.
کسی که در تمام لحظه ها با صداشون همراه و همنشینم بودن...
از شادی و غم بگیر تا لحظات پر اضطراب و پر استرس.
تا جایی که اگه یک ساعت تا مرگم وقت داشته باشم میخوام در کنار استادم باشم و از نزدیک ببینمشون.
خدا شما رو برای مردم ایران حفظ کنه و سایه تون از سر هنر موسیقی این سرزمین کم نشه
استاد تولتون مبارک💗💗💗💗💗💗💗 #استاد_محمد_رضا_شجریان #خسرو_آواز_ایران #تاریخ_موسیقی_ایران #شجریان #موسیقی_دان #خطاط #خوش_نویس #خواننده_سنتی #آواز #آواز_اصیل #ردیف #تولد #زادروز #رفیق #پدر #هنر #هنرمند #موسیقی_سنتی #عشق #همایون_شجریان

_______________________
معرفی ساز(22):
چنگ(Harp)گونه‌ای ساز زهی است که از مشهورترین سازهای ایران باستان به شمار می‌آمده است.
ساز چنگ غالباً از چوب‌های گردو و افرا ساخته می‌شود. چنگ‌های بزرگ را در ایران اشتباهاً «هارپ» می‌گویند در حالی که در جهان به هر نمونه از چنگ، هارپ می‌گویند.
اروپاییان مدعی ابداع چنگ‌های پدالی هستند که در قرن ۱۸ میلادی در آلمان پایه‌گذاری شد اما همین چنگ‌ها نیز بر اساس چنگ‌های زاویه‌دار شرقی ساخته شده است.
چنگ، سازی رشته‌ای است که با انگشت نواخته می‌شود که تکنیک نوازندگی آن در جهان هشت‌انگشتی است.
اما طبق مستندات باستانی استخراج شده ؛این ساز در ایران باستان با ده انگشت نواخته میشده است.
قیمت چنگ‌ها از ۱۱ میلیون تومان تا مدل‌های پدالی که قیمت آن به ۷۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان می‌رسد، متغیر است این گرانی قیمت به خاطر ساختمان پیچیده و ساختن دشوار آن است.
#معرفی_ساز #چنگ #ساز_ایرانی #تاریخ_موسیقی_ایران #ایران_باستان
#harp
#harper

عکسی کمتر دیده شده از «لیلا فروهر» خواننده و بازیگر محبوب دهه ۴۰ تا کنون...
#تاریخ_ایران #لیلا_فروهر #تاریخ_موسیقی_ایران

بله درست است؛ سطح جامعه در برخورد با موسیقی هنری پایین آمده است. حقی را که هر هنرمند در انتخاب مسیر هنری خودش دارد هم نمی توان کتمان کرد. اما بازاری را که دوستان ما به نام موسیقی دستگاهی مدرن به بهانه ی آشتی دادن گوش عامه با این موسیقی به راه انداخته اند خواسته یا ناخواسته بیراهه ای بیش نیست. انتهای این بیراهه همانجاست که استاد می نشیند در برابر دوربین و با تاسف وضعیت موجود را وحشتناک می خواند. 
متر و معیار موسیقی هر جامعه را موسیقی کلاسیک آن تعیین می کند و به طبع آن سبک های فرعی شکل می گیرند. مشخص است وقتی موسیقی دستگاهی ما اینقدر به بازار متکی شود چه بر سر موسیقی پاپ می آید. دوستان ما باید تکلیف خود و مخاطبین موسیقی شان را با مسیری که در آن پای گذاشته اند، مشخص کنند. باید از این توهم که در ادامه گذشتگان موسیقی دستگاهی طی طریق می کنند بیرون بیایند و دیگران را در مواجهه با موسیقی شان به اشتباه نیندازند. سنتی که این موسیقی وامدار آن است بیشتر به موسیقی پاپ نزدیک است تا موسیقی دستگاهی. قاعده بسیار روشن است. موسیقی دستگاهی گذشته و حالی دارد و در چهارچوب های خاصی تعریف شده است و خلاقیتی اگر شکل می گیرد در قالب همین تعریف باید اتفاق بیفتد. 
از روی همین قاعده است که باید میان بازاری که راه افتاده و کنشی که اعضای چاووش رقم زده اند، فرق گذاشت. اعضای چاووش به خوبی نشان دادند موسیقی دستگاهی در بزنگاه ها چطور می تواند بی آنکه خدشه ای بر هویت و شخصیتش وارد شود، همسو با عصر خود حرکت کند. این موسیقی یک موسیقی منعطف است اما رنگ نمی بازد. شاهد این گزاره، چند موزیسینی هستند که هنوز به گفته ی استاد از نسل های قبل در صحنه باقی مانده اند.
#موسیقی_دستگاهی
#محمد_رضا_شجریان 
#همایون_شجریان
#مخاطب_موسیقی
#ژانر_موسقی
#تاریخ_موسیقی_ایران
#مجله_ی_اینترنتی_بم_کوک
#bamkookmag
@ahanglive

بریده ای از روزنامه قدیمی در مورد شهره و شهرام صولتی
#تاریخ_موسیقی_ایران #شهرام_صولتی #شهره_صولتی #تاریخ_ایران

🔎کتاب چهره های موسیقی ایران معاصر:
.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: پس از نگارش کتاب، پژوهشگران معاصر ایران نوبت به موسیقی‌دانان رسید. ترتیب شخصیت‌های متن براساس تاریخ تولد آن‌هاست. مبنا را آقا علی‌اکبر فراهانی سرسلسله خاندان موسیقی و ردیف موسیقی ایران در محدوده یک و نیم قرن اخیر قرار دادم و شخصیت‌هایی را در نظر گرفتم که به نحوی در پیشرفت موسیقی ایران تاثیرگذار بوده‌اند: موسیقیدان، موسیقی‌شناس، نوازنده، خواننده، ترانه‌سرا، سازنده ساز، کارشناس موسیقی و رهبر ارکستر.
.
اتحاد درباره این کتاب نوشته است: بنا به توصیه صاحب‌نظران کوشیده‌ام کمتر سخن بگویم، مگر به ضرورت و مستند. به طور مثال، هنگامی که منبع مطلبی مقرون به صحت نبوده یا متناقص بوده است، در نقل مطالب نهایت امانت رعایت شده است. از آن جا که طی بیش از شصت سال مطالعه، مطالب اغلب تذکره‌ها برایم خشک و کسالت‌آور بوده است، کوشیده‌ام کماکان موضوع را به صورتی متنوع ارائه دهم تا برای خواننده دلچسب باشد و در عین حال، در حد مقدور اطلاعات را به طور کامل در اختیار او بگذارد.
.
.
📚عرضه در ماهان کتاب
#تاریخ_موسیقی_ایران
#تاریخ_موسیقی_ایران_معاصر .
.
📍جهت مشاهده‌ی کتاب های بیشتر و اطلاع از آخرین کتاب های منتشر شده به کانال تلگرام ما بپیوندید؛
t.me/mahanbook
.
.
📦📨همچنین شما مشتریان عزیز میتوانید از طریق عضویت در سایت ماهان کتاب به نشانی؛
www.mahanbook.ir
کتاب یا سی دی مورد نظر خود را سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرید.

بر اساس نوشته‌های هرودوت مورخ یونانی، مغان هخامنشی بدون همراهی ساز با نای سرودهای مذهبی می‌خواندند و از این نظر، نه مثل سرود خوانان بابلی و آشوری بودند و نه تحت تاثیر اقوام سامی. موسیقی این سرودها صرفا موسیقی آوازی بود و نه موسیقی سازی. مسئولیت اجرای سرودهای مذهبی با موبدان خوش آواز بوده و به قول استرابو دانشمند یونانی این نغمه‌ها منحصر به مفاخر پهلوانی و مناجات با یزدان بوده‌است. هرودوت همچنین می‌نویسد:
ایرانیان برای قربانی در راه خداوند و مقدسات خود، کشتارگاه و آتشکده ندارند و بر قبور مردگان شراب نمی‌پاشند. در عوض یکی از پیشوایان مذهبی حاضر می‌شود و یکی از سرودهای مذهبی را می‌خواند.
موسیقی رزمی ویرایش
در دوران هخامنشی موسیقی نوع دیگری هم موجود بوده‌است. یکی از انواع دیگر، موسیقی رزمی با جنگی بوده‌است.گزنوفون دیگر مورخ یونانی در کتاب سیروپیدیا می‌نویسد:
کورش کبیر به عادت دیرینه، در موقع حمله به ارتش آشور سرودی را آغاز کرد و سپاهیان او با صدای بلند آنرا خواندند و بعد از پایان سرود، آزادمردان با قدمهای مساوی و منظم به راه افتادند. کورش در وقت حمله به دشمن سرود جنگی را آغاز کرد و سپاهیان با او هماهنگ شدند."
کورش برای حرکت سپاه دستور داد سربازان با شنیدن صدای شیپور قدم بردارند و حرکت کنند، زیرا صدای شیپور علامت حرکت است.
این سروده‌ها برای بر انگیختن حس شجاعت و دلیری سربازان اجرا می‌شد و گزنوفون اضافه درجایی دیگر می‌گوید:
کورش از کشته شدن سربازان تپوری و تالشی مغموم شد و برای مرگ سربازان مازندرانی و تالشی سرودی خواند و این همان سرودی است که در ادوار بعد در مراسم موسوم به 'مرگ سیاوش' خوانده می‌شد.

این مراسم هنوز هم در بین بسیاری از طوایف ایرانی وجود دارد و بنام سوگ سیاوشان یا سووشون معروف است. از دوران هخامنشی سازهایی باقیمانده‌است از آنجمله می‌تواند به کرنا، نی، شیپور، کوس (نوعی ساز ضربی)، درای و سنج اشاره کرد. در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی در کاوشهای تخت جمشید در حول و حوش آرامگاه اردشیر سوم هخامنشی، یک شیپور فلزی به طول ۱۲۰ سانتی‌متر به دست آمد که شبیه کرنای است. قطر دهنه آن ۵۰ سانتیمتر و جزو سازهای جنگی محسوب می‌شود.
موسیقی مجلسی ویرایش
موسیقی مجلسی یا همان بزمی از دیر باز در تمدن ایران وجود داشته‌است. آوازهای فراغت، سرودهای شادی و سرور، در جلسات بزم بکار می‌رفت و سازهای ویژه و شیوه اجرای خاص خود را داشت. گزنوفون و هرودوت هر دو از این نوع موسیقی نام برده‌اند.
#تاریخ_موسیقی_ایران#تاریخ#موسیقی#هخامنشی#تاریخ_هخامنشیان#هخامنشیان#هخامنش#موزیک_باستان#موسیقی_باستان#موسیقی_کهن

معرفی ساز(14):
بربط، رود یا عود، سازی ایرانی از رده سازهای زهی زخمه‌ای است که در خاورمیانه از جمله ایران و کشورهای عربی رواج دارد.
بربط ساز قدیمی ایرانی بوده‌ که پس از اسلام به کشورهای عربی برده می‌شود و از بربط به العود به معنای «چوب» تغییر نام پیدا می‌کند. خاستگاه بربط با استناد به نگاره‌های کنده شده ایلامی در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، جنوب و جنوب غربی ایران است.
بربط امروزه نقش کمتری در موسیقی ایرانی دارد؛
در یک‌صد سال اخیر کاملاً در قبضهٔ عرب‌ها و به‌خصوص مصری‌ها بوده است.
سالانه در اسپانیا بزرگداشتی به نام زریاب برگزار می‌شود.
(زریاب نوازنده بنام ایرانی است که بربط توسط او وارد اسپانیا شد)
بربط بم‌ترین ساز میان سازهای زهی ایرانی است.
با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی
کنجی و فراغتی و یک شیشه می
چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی
منت نبریم یک جو از حاتم طی
#حافظ
#معرفی_ساز #بربط #بربت #العود #عود #رود #نوازنده #نوازندگی #موسیقی_ما #ساز_ایرانی #تاریخ_موسیقی_ایران
#بیرم #لار #لامرد

Most Popular Instagram Hashtags