#تاخون

MOST RECENT

#پرچم هایی که در اهتزاز اند.
برج هایی که سر بر فلک می سایند.
شهر هایی که نفس میکشند.
زمین هایی که سَر زمین شده اند.
مُرده گانی که مَردم شده اند.
در برابر ایثار تو سَر تعظیم فرود بی آورند.
#تاخون تو در رگ های زمین جاریست برای سبز شدن اُمید باقیست!
#شعر از بانو سعيد
۹ حوت روز قهرمانان واقعی سرزمين مان خجسته باد!
#Hazara#pic#insta#people#culture#like4like#follow4follow#insta#mobile#photo#love#mobile#beauty#humanity#peace#photography#army#kids

#تاخون-در-رگ-ماست
#اقا-رهبر-ماست
#کشنگی-همدم-ماست
#فقر-لیاقت-ماست
#عرب-برادر-ماست
#تا1400باروحانی
همه بقیه این شعر رو ادامه بدین

حضرت ایت ا... خامنه ای:اگرمیخواهیدبه شما آسیبی واردنشود بایکدیگرمتحدشوید وبه آمریکایی هابگوییداگرمیخواهیدشمارادرقعرآبهای خلیج فارس دفن کنیم بسم ال... فدای #سیدعلی
#تاخون#دررگ_ماست#خامنه_ای #رهبر_ماست
#رهبر_من
#آقای من
#امام#زمان#دوران

تا جان در تن ماست#تاخون درگ ماست #تاه وش درسر ماست #جنرال دوستم رهبرماستگ...

#تاخون در رگ ماست-امیرقهرمان ماست

برنامه ی شب فیروزه ایی عالی بود دوستان
مخصوصاوقتی سیاوش گفت دوست داشتم جنوبی باشم
چون من بندرعباسی هستم
اون اقای مجریشم باتیکه ی لری بماحال دادچون من اصالتالرم
وقتی ام گفت بارسلونایی هستم فهمیدم یه جورایی عین همیم

#من#یک#سیاوشی ام#تاخون #در#رگ#ماست#
#سیاوش# #سرور#ماست#
#افتخار#میکنم#یک#سیاوشی ام#

سیاوش#خیرابی #بازیگر #
خانواده ی#خاص#خیرابی #
@arashkheirabi
@orangkheirabi
@mahrokh.borhani33
@manoochehrkheirabi
@siavashkheirabi

Most Popular Instagram Hashtags