#تاتو_مچ_دست

MOST RECENT

.
تتوی چهارم از چهار تتوی غزاله عزیز، که همشو توی یه روز براش زدم. 😍🐩👌⁦⁦3⃣⁩
این تتو رو برای کاور کردن یه تتوی کمرنگ قدیمی زدیم که متأسفانه یادم رفت قبل از کار ازش عکس بگیرم. 😊 تتوی قدیمی رو زیر گلبرگهای این رز انداختیم.
مبارکت باشه عزیزم. 🌺😊🌺😊
.
#تتو #تاتو #تتوبدن #تاتوبدن #تتو_بدن #تاتو_بدن #تتودخترونه #تاتودخترونه #تتوظریف #تاتوظریف #تتوایرانی #تاتوایرانی #تتومشکی #تاتومشکی #تتوگل #تاتوگل #تتو_مچ_دست #تاتو_مچ_دست #تتورز #تاتورز #تتو_رز #تاتو_رز

My Work _Tiger Tattoo _Text Tattoo _ چند تتو کوچک و ریز از کارهای چند روز اخیر
آموزش و ارائه انواع خدمات تتو بصورت حرفه ای در محیطی کاملا بهداشتی
شماره تماس ۰۹۱۱۳۷۰۰۱۲۶
#تتومتن #تاتو_کوچک #تاتوریز #تاتو_مچ_دست #تاتو_انگشت #تاتوتکست #تاتو_گرگان #تتوگرگان #تتوکوچک #تتوببر #تتو_ببر #تاتوببر #تاتو_ببر #تتو_انگشت #tattoos #tattoo_gorgan #tattoo #tattooing #tattoo3d #tattootext #text_tattoo #Gorgan #tiger

Most Popular Instagram Hashtags