#تاتو_فونت

MOST RECENT

چيزي كه آسون به دست بياد
دوامي نداره...
چيزي كه دوام داره
آسون به دست نمياد....! #تاتو #تاتو_بدن #تاتو_دست #تاتو_ساعد #تاتو_فونت #تاتو_قلب #تاتو_ضربان #تاتو_ضربان_قلب #تاتو_گرگان

پیاله گر شود خالی زمین ویرانه میگردد
به وقت تنگ دستی آشنا بیگانه میگردد
نشو هم صحبت نامرد که کامت تلخ میگردد
مصیبت میکشد مردی که با نامرد میگردد

#تاتو #تاتو_بدن #تاتو_دست #تاتو_ساعد #تاتو_فونت #تاتو_گرگان

#تاتو_فونت#تتو_بدن#تو نمیتونی کسیو نگه داری .. تو فقط میتونی دوستش داشته باشی ..

روزی ثروتمندی
سبدی پر از غذاهای فاسدی به فقیری داد.

فقیر لبخندی زد و
سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت.

فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ در سبد گذاشت و بازگردانید.

ثروتمند شگفت زده شد و گفت: چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود،
پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟

فقیر گفت :
هر کس آنچه در دل دارد می بخشد🌸🍃
#تاتو #تاتو_بدن #تاتو_سینه #تاتو_فونت #تاتو_قلب #تاتو_گرگان

كلمات را با دقت خرج كنيم ... کلمه میتواند ؛
تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم"😍
تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم"
تو را تلخ کند مثل: "خسته ام"😖
تو را سبز کند مثل: "خوشحالم"😊 تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم"
تو را سست کند مثل: "نمی‌توانم"😰 تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم"
تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم"😶 کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم ،😃
از همین نقطه تغییر میکنم ،😀
از همین دم یک طرح نو میزنم ،☺️
میتوانم ، میخواهم ، میشود😉

#تاتو #تاتو_بدن #تاتو_تیر #تاتو_بازو #تاتو_ساعد #تاتو_پشت #تاتو_3bal #تاتو_قلب #تاتو_فونت #تاتو_سینه #تاتو_دست #تاتو_گرگان
سوال داری دایرکت جوابتو بگیر 😉

Most Popular Instagram Hashtags