#تابلوخط

MOST RECENT

٭
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):226000 ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 132000 ت
_
✍️ ای وصل تو اصل شادمانی
"مولانا"
_
تابلو شماره:
485
_
سایز:
70*50
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل
جهت سفارش = دایرکت
_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط #مولانا #مولاناگالری
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration

٭
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):226000 ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 132000 ت
_
✍️ ای وصل تو اصل شادمانی
"مولانا"
_
تابلو شماره:
485
_
سایز:
70*50
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل
جهت سفارش = دایرکت
_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط #مولانا #مولاناگالری
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration

*
✍️ خوش می‌روی در جان من
خوش می‌کنی درمان من
ای دین و ای ایمان من
ای بحر گوهردار من
-
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):239000ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 132000 ت
_
تابلو شماره:
483

سایز:
81cm*50cm
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل

_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration #art #beautiful #fashion #photo

*
✍️ خوش می‌روی در جان من
خوش می‌کنی درمان من
ای دین و ای ایمان من
ای بحر گوهردار من
-
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):239000ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 132000 ت
_
تابلو شماره:
483

سایز:
81cm*50cm
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل

_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration #art #beautiful #fashion #photo

٭
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):169000 ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 92000 ت
_
✍️ شب خانه روشن می‌شود، چون یاد نامت می‌کنم
"مولانا"
_
تابلو شماره:
482
_
سایز:
55*35 cm
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل
جهت سفارش = دایرکت
_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط #مولانا #مولاناگالری
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration

٭
🔹 قیمت (چاپ روی بوم نقاشی):169000 ت
🔹 قیمت (چاپ فتوگلاسه روی شاسی): 92000 ت
_
✍️ شب خانه روشن می‌شود، چون یاد نامت می‌کنم
"مولانا"
_
تابلو شماره:
482
_
سایز:
55*35 cm
_
🌐 ارسال رایگان، تحویل درب منزل
جهت سفارش = دایرکت
_
#نقاشیخط #تابلو #نقاشی_خط #خرید #خریدتابلو #خریدتابلو_نقاشیخط #خریدتابلوی_نقاشیخط #دکور #تابلودکوری #تابلومدرن #خریدتابلو_مدرن #سفارش #سفارش_تابلو #هدیه #تابلوخط #مولانا #مولاناگالری
#تابلو #دکوراسیون #دکور #لوکس #خانه #مدرن #شعر #تابلو #شیک #خرید #خریدتابلو #طراحی #تابلو #چیدمان #نقاشیخط #تابلو #Calligraphy #Decor #decoration

به قول محسن نامجو خلاصه ی ادبیات عاشقانه ی فارسی چی می تونه باشه جز "صنما جفا رها کن"... #هنردست
#هنرایرانی #نقاشی #خط #نستعلیق #نقاشیخط #مولانا #غزلیات #تابلوخط #نامجو

Most Popular Instagram Hashtags