#بیکستان

MOST RECENT

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .
#خوشنویسی #خط_تحریری #خط_خودکاری #امین_سرادار #نستعلیق #اشنایدر #بیک #بیکستان #خطاطی #خوشنویسی_نوین  #نسخ #ثلث #معلی #هنری

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گـــــرم باشیم پر از فــــکر و امید…
عشـــــق باشیم و سراسر خــورشید…
#خوشنویسی #خط_تحریری #خط_خودکاری #امین_سرادار #نستعلیق #اشنایدر #بیک #بیکستان #خطاطی #خوشنویسی_نوین  #نسخ #ثلث #معلی #هنری

در خانه دل نوشته با خط جلی
کین خانه بنا شد به تولای علی
در داخل این خانه چو نیکو نگری
هم مهر محمد است و هم مهر علی . . .
#خوشنویسی #خط_تحریری #خط_خودکاری #امین_سرادار #نستعلیق #اشنایدر #بیک #بیکستان #خطاطی #خوشنویسی_نوین  #نسخ #ثلث #معلی #هنری #غدیر_خم

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
 قلب بزرگ میخواهد......
#خوشنویسی #خط_تحریری #خط_خودکاری #امین_سرادار #نستعلیق #اشنایدر #بیک #بیکستان #خطاطی #خوشنویسی_نوین  #نسخ #ثلث #معلی #هنری

Most Popular Instagram Hashtags