#بیمعرفت

MOST RECENT

کسی با"موج" موهایت "کنار" آمد به غیر از من؟
کسی با هستی اش پای قمار آمد به غیر از من؟

کدامین سنگدل فکر شکار افتاد غیر از تو؟
کدام آهو به میدان شکار آمد به غیر از من؟

تمام شهر در جشن "تماشا"ی تو حاضر شد
تمام شهر آن شب در شمار آمد به غیر از من

برایت دستمال کاغذی بودم،ولی آیا
کسی در لحظه ی بغضت به کار آمد به غیر از من؟

مرا از"جمع" خاطرخواه ها"منها" کن ای "حوا"
تو را کافیست "آدم" هرچه بار آمد به غیر از من
#بشنو_ای_دوست
#بیمعرفت #بیوفایی #دلخون #دلم_گرفته_ای_دوست_هوای_گریه_با_من #دلنوشته #درددل #جفا #درد#درد_عمیق #عشق_درد #دلشکسته #نامردی #نا_رفیق #قمار_عشق #احساس_تلخ #اندوه #تلخ#ادم_حواء

Most Popular Instagram Hashtags