#بيا_ببينمت

36 posts

TOP POSTS

" بیا ببینمت " کلی حرف با خودش دارد ...
اگر کسی برایت آن را می نویسد ، تو بخوان : یار جانم ، بی تو حتی هوا را هم ، کم آورده ام !
و اگر نفس کشیدنِ معمولی را می توانست با یکی دیگر تجربه کند ، باور داشته باش که برای " تو " نمی نوشت . چون میداند اگر اشتیاقت بیشتر بود ، هرگز کار به اینجا نمیرسید که برایت بنویسد و دیدنت بشود محال ترین آرزویش ..!
برو و به رویش نیاور که غرورِ تو بیشتر است ، باشد ؟
عاشقی و دوست داشتن ، خودش را از یادِ " او " برده که اینگونه فقط برای تو نوشته ... " بیا ببینمت " تنها یک جمله نیست ،
مثنویِ هفتاد مَن است ... کسی که این دو واژه را می نویسد ، هزاران لحظه و ثانیه با خودش کلنجار رفته و در پیکار با قلبش ، کم آورده . دلتنگی ، کلافه اش کرده که اینگونه ساده ، در دو کلمه ، نهایتِ آرزویش را برایت فرستاده است ...
" بیا ببینمت " عاشقانه ترین جمله یِ دستوریِ ادبیات است . نکند نروی ... اردیبهشت ، فصلِ باران های بی بهانه است .
برو و همه بهانه ها را از چشمهایش بگیر ...
بی قراری هایش زیادی بزرگ شده اند ... #آزاده_رمضانی
#بيا_ببينمت
#دلتنگي
#آشوب
#جانان

.
.
براي ديدن تو
دو چشم كافي نيست
حتي هزاران هزار
مگر تمام زيبايي يك ابشار را
تمام وسعتش را
و تمام شكوهش را
مي توان با چشمان ديد
اگر هزار هزار چشم
هم باشي
لحظه هاي زيبايي
از دستانت مي رود
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
شعر#شاعري#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #دبي#جزيره_نخل #معماري#غروب#بيا_ببينمت

.
.
جا مانده دستانت
چون قاصدكي
در گندم زار موهايم .
.
مهرداد كورش نيا
.
.
عكاس: محسن كرماني
.
#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #گندمزار #موهاي_جو_گندمي#بيا_ببينمت

.
.
انتظار غاريست تاريك
چاهي ست بي پايان
و دواي ست تلخ
مي داني عقربه هاي ساعت
بي تو چگونه اند؟
حلزوني برروي گياهان صبحگاهي
يا نگاه صحرا به آسماني بي ابر
زمانهاي مغشوش و دردآور
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #كافه#دهكده_ورزشي#تنيس#انتظار#بيا_ببينمت

ويروس سرماخوردگي
قضاوت مردم
آلودگي هوا
آسيب هاي اجتماعي
حتي
سرماي شديد
در معرض اينها بودي
الا چشمان من
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #يزد#نيمه_شب #پنجره#قديمي#چشمان_من#بيا_ببينمت

حوصله ام را پيدا نمي كنم
مانند جوراب هاي كودكيم
شايد جايي، جا مانده
لاي حسرت هاي ديروز
يا نگراني هاي فردا
چشمانم رودخانه ها را مي گردد
و پاهايم كوه ها و جنگلها را
شايد پنهان شده
زيرِ اندوهِ غروبِ امروز
جايي همين اطراف
نمي دانم كجا... اما مي دانم
حالم با او بهتر مي شود
شايد با آفتاب صبح فردا
سرو كله اش پيدا شود
با كمي لبخند و
دو فنجان قهوه
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#شعر#شاعري#كافه#قهوه#حوصله#نگاه#عكس#بيا_ببينمت

.
.

از میان جاده ها و تپه ها می گذرم
از میان جنگل و پرندگان
تو بر روی سروی نشسته ای و آواز می خوانی
به دیگر سو می نگرم شاخه هایت شکوفه داده اند
جوانه هایت صخره ها را سبز کرده
و بوی عطرت چمنزار را پر نشاط
در زیر آب های رودخانه می رقصی شاد
از شیشه ماشین به صورتم می تابی
داغ می شوم
صورتم را لمس می کنم
و گرمای تو را
شیشه را باز می کنم
تو می پیچی در موهایم
پریشان می شوم چون بیدی مجنون.
.
.
مهرداد كورش نيا .
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #دبي#جزيره_نخل #نيويورك_كوچك #معماري#بيا_ببينمت

.
.
بغض مان را
پنهان كرديم
درختي روييد
با تَرك هايي
از دردهاي ما
نه نوازش باران
نه لالايي قمريان
التيام هيچكداممان نبود
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #درخت#درد#رنج#كهنه#قديمي#تَرك#نوازش#التيام#بيا_ببينمت

MOST RECENT

.
.
براي ديدن تو
دو چشم كافي نيست
حتي هزاران هزار
مگر تمام زيبايي يك ابشار را
تمام وسعتش را
و تمام شكوهش را
مي توان با چشمان ديد
اگر هزار هزار چشم
هم باشي
لحظه هاي زيبايي
از دستانت مي رود
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
شعر#شاعري#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #دبي#جزيره_نخل #معماري#غروب#بيا_ببينمت

.
.
اينجا يزد است با بادگير هاي معروفش اما تصاوير را از جزيره نخل دبي مي بينيد👍🏻
.
.
#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #ايران#دبي#يزد#معماري #نيويورك_كوچك #جزيره_نخل #بيا_ببينمت

.
.

از میان جاده ها و تپه ها می گذرم
از میان جنگل و پرندگان
تو بر روی سروی نشسته ای و آواز می خوانی
به دیگر سو می نگرم شاخه هایت شکوفه داده اند
جوانه هایت صخره ها را سبز کرده
و بوی عطرت چمنزار را پر نشاط
در زیر آب های رودخانه می رقصی شاد
از شیشه ماشین به صورتم می تابی
داغ می شوم
صورتم را لمس می کنم
و گرمای تو را
شیشه را باز می کنم
تو می پیچی در موهایم
پریشان می شوم چون بیدی مجنون.
.
.
مهرداد كورش نيا .
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #دبي#جزيره_نخل #نيويورك_كوچك #معماري#بيا_ببينمت

.
.
چشمانت
مرا به جستجوي
بادبادكي كاغذي مي برد
دستانم كودكي مي شوند رقصان
كه طناب آسمان را
با ضربه هاي قلبم
به سوي خود مي كشد
.
.
#مهرداد_كورش_نيا #شعر#شاعري#عكس#عكاسي#بادبادك_كاغذي#آسمان#دبي#نيويورك_كوچك#بيا_ببينمت

.
.
لاك پشتي هزار ساله را مي مانم
اگر دهان باز كنم
از آسمان سقوط مي كنم
و اگر پا بجنبانم
آهويي از كنارم مي رمد
سنگي متحركم
اما هنوز سوداي دويدن
با خرگوش ها را دارم
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
پ.ن: عكاس اين عكس من نيستم و نامش را نمي دانم
#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #لاكپشت #سكوت#جنبيدن#حركت#آرام#سودا#بيا_ببينمت

اولين بار در جنگل
سروي بودي در ميان ديگر درختان
با دامني بلند و موهاي مجعد
بعدها زنبقي بنفش بودي
در ميان دستانم
و آخرين بار پلي معلق
بر روي خروشاني رود
توقف در تو جنون آور
عبور از تو هول ناك
و چشم اندازت از دور
هنوز غريب و دلفريب
مرا ببخش
كه دستانم به وسعت لبخند تو
و حرفهايم ترجمه چشمانت نيست
مرا ببخش
كه نبردباني به ارتفاع زيباييت نمي يابم
تا تاج بلورين شعرت را بر موهايت بگذارم
.
.
مهرداد كورش نيا
.
پ.ن: براي آنانكه تجربه را تجربه كرده اند
.
.
#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #سفر#خطر#اغاز#جديد#بيا_ببينمت

.
.
بغض مان را
پنهان كرديم
درختي روييد
با تَرك هايي
از دردهاي ما
نه نوازش باران
نه لالايي قمريان
التيام هيچكداممان نبود
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #درخت#درد#رنج#كهنه#قديمي#تَرك#نوازش#التيام#بيا_ببينمت

خاطره اي آشنا ست
آهنگ فرانسوي كافه ها
صداي برف پاكن ماشين در باران
و حتي دخترك گل فروش
با دسته اي زنبق سرخ آبي
يا بوي ماهي دودي
در پنير ارمني
.
.
#شعر #شاعري#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #خاطره#نوستالژی #رنگ#نور#خانه#شب#سكوت#بيا_ببينمت

.
.
جا مانده دستانت
چون قاصدكي
در گندم زار موهايم .
.
مهرداد كورش نيا
.
.
عكاس: محسن كرماني
.
#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #گندمزار #موهاي_جو_گندمي#بيا_ببينمت

.
.
انتظار غاريست تاريك
چاهي ست بي پايان
و دواي ست تلخ
مي داني عقربه هاي ساعت
بي تو چگونه اند؟
حلزوني برروي گياهان صبحگاهي
يا نگاه صحرا به آسماني بي ابر
زمانهاي مغشوش و دردآور
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #كافه#دهكده_ورزشي#تنيس#انتظار#بيا_ببينمت

سرم را
در گلدان مي كارم
قهوه ام را پايش مي ريزم
كتابي در دست
پا مي جنبانم
سبز مي شوم
در خاطر
لبخندي كه مي گويد
برايت يك لقمه ديگر بگيرم؟ .
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#شعر#شاعري#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #نور#رنگ#كار#اميد#خبر_هاي_خوش #بيا_ببينمت

همچين درختي در بهار
دوباره زاده مي شوم
مي شكفم از باران
و چتري براي
موهاي مجعد سبز زمين
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#بهار#خانه#زايش#تولدي_دوباره#طراحي_داخلي #ارگانيك#چوب_رنگ_فلز_نور #بيا_ببينمت

" بیا ببینمت " کلی حرف با خودش دارد ...
اگر کسی برایت آن را می نویسد ، تو بخوان : یار جانم ، بی تو حتی هوا را هم ، کم آورده ام !
و اگر نفس کشیدنِ معمولی را می توانست با یکی دیگر تجربه کند ، باور داشته باش که برای " تو " نمی نوشت . چون میداند اگر اشتیاقت بیشتر بود ، هرگز کار به اینجا نمیرسید که برایت بنویسد و دیدنت بشود محال ترین آرزویش ..!
برو و به رویش نیاور که غرورِ تو بیشتر است ، باشد ؟
عاشقی و دوست داشتن ، خودش را از یادِ " او " برده که اینگونه فقط برای تو نوشته ... " بیا ببینمت " تنها یک جمله نیست ،
مثنویِ هفتاد مَن است ... کسی که این دو واژه را می نویسد ، هزاران لحظه و ثانیه با خودش کلنجار رفته و در پیکار با قلبش ، کم آورده . دلتنگی ، کلافه اش کرده که اینگونه ساده ، در دو کلمه ، نهایتِ آرزویش را برایت فرستاده است ...
" بیا ببینمت " عاشقانه ترین جمله یِ دستوریِ ادبیات است . نکند نروی ... اردیبهشت ، فصلِ باران های بی بهانه است .
برو و همه بهانه ها را از چشمهایش بگیر ...
بی قراری هایش زیادی بزرگ شده اند ... #آزاده_رمضانی
#بيا_ببينمت
#دلتنگي
#آشوب
#جانان

.
.
حجره الأسود
انگشتان توست
در پرستشگاه اندامت
مرا پابوس خود كرده
.
.
مهرداد_كورش_نيا .
.
#شعر#شاعري#عكس#عكاسي#مهرداد_كورش_نيا #پنجره#معماري_ايراني #اجرچینی #يزد#مشير_الممالك_يزد #نور#سايه#عاشقانه#بيا_ببينمت

.خواب دیدم
ما را بریدند
و به کارخانه چوب بری بردند
آنکه عاشق بود
پنجره شد
آنکه بی‌رحم
چوبه دار
از من اما دری ساختن
برای گذشتن
.
مهدي باجلان
.
.
#بازار_چوب#شعر#مهدي_باجلان#مهرداد_كورش_نيا #ايده_هايي_براي_زندگي #درخت#الوار#چوب#چوبي#ارگانيك#بيا_ببينمت

حرف هاي
نيم سوز
خاموشي
تا صبح
در سرم
دود مي كند
رختخواب
بوي
چشمان تو را
مي گيرد
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#عكس#عكاسي#شعر#شاعري#مهرداد_كورش_نيا #معماري#قديم#سياه_سفيد #باغ_مشیرالممالک #يزد#حرف#خاموشي#بيا_ببينمت

دختر را در آغوش گرفت موهايش را نوازش كرد
و در گوشش زمزمه كرد، بابا حواسش به ما هست
دختر گفت مي شه فقط همين يه بار روز تولدم بياد
تا باهم شمع ها رو فووت كنيم
با ترديد به چشمان مادر خيره شد و گفت
فقط موقع فووت كردن شمع هااا
آخه همه دوستام هستن مي خام ببينش
فقط همين يه بار قول مي دم فقط ده دقيقه
مادر گفت الان نمي شه
شايد وقتي جنگ تموم بشه بهمون سر بزنه
جنگ كي تموم مي شه؟
و به چشمان خيس مادر زل زد
زن نتوانست دروغي ديگر سر هم كند
بجايش تند تند صورت دختر را بوسيد
.
.
مهرداد كورش نيا
.
#عكس#عكاسي#شب#پارك_ملت #مادروکودک #مجسمه#مهرداد_كورش_نيا #داستانك#جنگ#بيا_ببينمت

حوصله ام را پيدا نمي كنم
مانند جوراب هاي كودكيم
شايد جايي، جا مانده
لاي حسرت هاي ديروز
يا نگراني هاي فردا
چشمانم رودخانه ها را مي گردد
و پاهايم كوه ها و جنگلها را
شايد پنهان شده
زيرِ اندوهِ غروبِ امروز
جايي همين اطراف
نمي دانم كجا... اما مي دانم
حالم با او بهتر مي شود
شايد با آفتاب صبح فردا
سرو كله اش پيدا شود
با كمي لبخند و
دو فنجان قهوه
.
.
مهرداد كورش نيا
.
.
#شعر#شاعري#كافه#قهوه#حوصله#نگاه#عكس#بيا_ببينمت

Most Popular Instagram Hashtags