[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بویه

157 posts

TOP POSTS

لــــــــیتهــــــــــم
یعرفون ما بداخلی💔#بویه من بعدک حتی الهوه صار یخنگنی💔

#بویه متت من الضحک

پسران آل بویه گیلانی که
در سده چهارم هجری آنسوی مرز گیلان
و خلیج فارس فرمان راندند.

ابو شجاع بویه مردی از گیلان که در کلیش دیلمان میزیست و کارش ماهیگیری بود. وی سه پسر رشید و شجاع داشت که همگی جذب قدرتهای محلی شدند و تا سرداری سپاهیان پیش رفتند. پسران بویه به ترتیب علی عمادالدوله - حسن رکن الدوله و احمد معزالدوله بودند. علی از مرداویج زیاری جدا شد و خود دولت بویه را درشیراز به سال ۳۲۱ ه.ق تأسیس نمود. دولت آل بویه سه شعبه ای بود و توسط سه برادر که تحت لوای علی بودند اداره می شد و بنابراین سه پایتخت داشت: پایتخت عمادالدوله علی شهر شیراز بود. پایتخت رکن الدوله حسن شهرری بود و پایتخت معزالدوله احمد شهر بغداد مرکز خلافت عباسیان بوده است. آل بویه دومین دولت از دیلمیان محسوب ی شوند چراکه آل زیار اولین دولت از دیلمیان هستند. تسخیر بغداد و سلطه ایرانیان بر خلافت بنی عباس برای اولین بار به سال ۳۳۴ ه.ق توسط احمد معزالدوله روی داد این شاه مقتدر گیلانی به بیش از سه قرن سلطه حکومتی اعراب بر ایرانیان پایان داد و از این تاریخ به بعد بنی عباس و اعراب زیر سلطه و زیر لوای ایرانیان به حکومت اسمی خود ادامه دادند. ویژگی بسیار خاص و ممتاز آل بویه این بود که ایشان بر مذهب تشیع بودند که بر خلافت جهان تسنن عرب حکم می راندند. از امتیازات دیگر دولت آل بویه تسخیر و تصرف تمام سرزمین عمان و سرزمینهای آن سوی خلیج فارس بوده است . بویه امروزه روستایست در املش که از جاذبه های طبیعی تاریخی استان گیلان به شمار میرود.

#گیلان#گیلانی#بویه#آل_بویه

#بوشهر#بویه#خلیج.فارس#خور.دی.سیفو#قایق.جبری.عشق#
اگر شما در دوران جوانی خود هیچ کار احمقانه و جالبی انجام ندهید، در دوران پیری و کهنسالی تان، خاطره یا چیزی برای لبخند زدن نخواهید داشت..!!

اکو شخص یشتغل عماله متزوج و عنده طفله مریضه یوم من الایام اتصلت علیه زوجته گلتله الطفله حیل تعبانه و مریضه گللها ماعندی #فلوس
انتظرینی اکمل شغلی و اخذ الیومیه و اجیب العلاج
رجع للبیت و جایب العلاج بس لگه #الطفله میته
چااااان یگلها:
اگعدی #بویه الموت ماواگف علیچ..
جیت#جایبلچ دوا و اشکاله...
لاتشغلینی ابهجر یبنیت#ابوچ
گوه حامل شغلته #العماله
جتفی طابوت انترس لجلل #العلاج
والنفس طلع #الراحه وشالها
بویه لعابه جبتلچ نصه #دین
حتی اشبعچ شبعونی #ارزاله
و انا ابوچ ابعازتچ والعازه لیف
السمچه کرهت #روحه من الفاله
.
.
.
#تذکر الفقرا یجعلک اقرب الــــے الله .
.

#مساء_الخیر _احبتی🌹🌹

MOST RECENT

پسران آل بویه گیلانی که
در سده چهارم هجری آنسوی مرز گیلان
و خلیج فارس فرمان راندند.

ابو شجاع بویه مردی از گیلان که در کلیش دیلمان میزیست و کارش ماهیگیری بود. وی سه پسر رشید و شجاع داشت که همگی جذب قدرتهای محلی شدند و تا سرداری سپاهیان پیش رفتند. پسران بویه به ترتیب علی عمادالدوله - حسن رکن الدوله و احمد معزالدوله بودند. علی از مرداویج زیاری جدا شد و خود دولت بویه را درشیراز به سال ۳۲۱ ه.ق تأسیس نمود. دولت آل بویه سه شعبه ای بود و توسط سه برادر که تحت لوای علی بودند اداره می شد و بنابراین سه پایتخت داشت: پایتخت عمادالدوله علی شهر شیراز بود. پایتخت رکن الدوله حسن شهرری بود و پایتخت معزالدوله احمد شهر بغداد مرکز خلافت عباسیان بوده است. آل بویه دومین دولت از دیلمیان محسوب ی شوند چراکه آل زیار اولین دولت از دیلمیان هستند. تسخیر بغداد و سلطه ایرانیان بر خلافت بنی عباس برای اولین بار به سال ۳۳۴ ه.ق توسط احمد معزالدوله روی داد این شاه مقتدر گیلانی به بیش از سه قرن سلطه حکومتی اعراب بر ایرانیان پایان داد و از این تاریخ به بعد بنی عباس و اعراب زیر سلطه و زیر لوای ایرانیان به حکومت اسمی خود ادامه دادند. ویژگی بسیار خاص و ممتاز آل بویه این بود که ایشان بر مذهب تشیع بودند که بر خلافت جهان تسنن عرب حکم می راندند. از امتیازات دیگر دولت آل بویه تسخیر و تصرف تمام سرزمین عمان و سرزمینهای آن سوی خلیج فارس بوده است . بویه امروزه روستایست در املش که از جاذبه های طبیعی تاریخی استان گیلان به شمار میرود.

#گیلان#گیلانی#بویه#آل_بویه

The First Navigation Buoy in Iran.
Pursue in collaboration with Industrial University of Isfahan and Arya plast Machine Group Co.
اولین بویه ناوبری ایران. حاصل همکاری مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت گروه آریاپلاست ماشین.
@Aryaplastmachine
#buoy #navigation #buoys #buøy #navigationbuoys #navigationbuoy #marines #polyethylene #bespoke #بویه #ناوبری #شناور #شناوری #buoyancy #pe
@ofoghetalayisiraf @badinottiteam @mariners @ehsannaseri_123 @mantaghe_azade_anzali @iut_club @sealitemexico @siamandpars @fremantlemediaportugal @arya_plast_machine @buoygallery @buoybowls @buoybyamco

اکو شخص یشتغل عماله متزوج و عنده طفله مریضه یوم من الایام اتصلت علیه زوجته گلتله الطفله حیل تعبانه و مریضه گللها ماعندی #فلوس
انتظرینی اکمل شغلی و اخذ الیومیه و اجیب العلاج
رجع للبیت و جایب العلاج بس لگه #الطفله میته
چااااان یگلها:
اگعدی #بویه الموت ماواگف علیچ..
جیت#جایبلچ دوا و اشکاله...
لاتشغلینی ابهجر یبنیت#ابوچ
گوه حامل شغلته #العماله
جتفی طابوت انترس لجلل #العلاج
والنفس طلع #الراحه وشالها
بویه لعابه جبتلچ نصه #دین
حتی اشبعچ شبعونی #ارزاله
و انا ابوچ ابعازتچ والعازه لیف
السمچه کرهت #روحه من الفاله
.
.
.
#تذکر الفقرا یجعلک اقرب الــــے الله .
.

#مساء_الخیر _احبتی🌹🌹

Marker Buoys.
Filling: EPS foam
Excellent buoyancy and stability

@Aryaplastmachine
#markerbuoys #buoy #márker #buoys #sign #buoyancy #بویه #شناوری #بویه نشانه گر#polyethylene #pe #پلیاتیلن

#بویه متت من الضحک

The first Wave Scan Buoy in Islamic Republic of Iran. Pursue in collaboration with Industrial University of Isfahan and Arya Plast Machine Group Co.
It has already manufactured and used for local and overseas markets.

@Aryaplastmachine
#navigation
#buoy #buoyancy #buoys #visibility #stability #polyethylene #marines #buoy10 #buøy#meteoroligic #maritime #بویه #شناوری #موج

The first Navigation buoy in Islamic Republic of Iran.
Pursue in collaboration with Isfahan Industrial university and Arya Plast Machine Group Co. High visibility and excellent stability with qualified raw material.
اولین بویه ناوبری در ایران، حاصل همکاری مشترک شرکت گروه آریاپلاست ماشین و دانشگاه صنعتی اصفهان
@Aryaplastmachine
#buoy #buoyancy #buoy10 #buoys #buøy #navigation #polyethylen #بویه #شناوری #راهنما #ناوبری #maritimes #marine@ofoghetalayisiraf @badinottiteam @rotationalmolding @kish.ir @ocean @buoygallery @_iut_ @sealitemexico @sealitemexico @buoybeer @buoybyamco @marines @sharco.co @mehdi_babaof @arnold.hovassapian @arya_plast_machine @ars5938

The first Wave Scan buoy in Islamic Republic of Iran.
Pursue in collaboration with Isfahan Industrial University and Arya Plast Machine Group Co.

@Aryaplastmachine
#wavescan #wavescan#buoy #buoy10 #buoyancy #buoyancyaid #navigations #بویه #دریایی#فراساحل #فراساحلی#buoys #buøy#navigation#polyethylene #navigation#maritimes #marine

از امشبی به بعد به شوق محرمت

چلـــــهـ گــرفته ام کهـ
گُنهـ کم کنم حســــــــین

#میزنه
#قلبم
#داره
#میاد
#یواش
#یواش
#بویه
#محرم
#هیئتی
#خادم_العباس
#مداح
#حاج_محمود_کریمی
@beyraq.info

Most Popular Instagram Hashtags