[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بوکناب_نظریه

MOST RECENT


…📚 #معرفی_کتاب
#نظریه_های_شخصیت
اثر #جس_فیست
مترجم #یحیی_سید_محمدی
نشر #روان
#1395
43000T
با #بوکناب_روانشناسی اشنا شوید
@BookNaab_psychology 📚
@BookNaab_Bot
نظریه های #شخصیت نوشته جس فیست و گریگوری فیست. نظریه های شخصیت فیست و فیست کتابی است که با زبانی ساده به تبیین آرا #نظریه پردازان حوزه روانشناسی پرداخته است. فصل اول کتاب مقدمه ای است برای درک واژگانی که در فصول بعدی کتاب مورد استفاده قرار می گیرند. در این فصل نویسندگان کتاب منظور خود را از واژگانی چون “شخصیت”، “نظریه”، “فرضیه” و مواردی از این نوع روشن کرده اند.

🔸کلید واژه
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_نظریه #بوکناب_شخصیت‌#بوکناب_منابع_کنکور_ارشد

#کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه_روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب


📚 #معرفی_کتاب
#مقدمات_روانشناسی_اریکسون
اثر #اریک_اچ_اریکسون
مترجم #سهیلا_خداوردیان
نشر #پندار_تابان
#1396
17500T
با #بوکناب_روانشناسی اشنا شوید
@BookNaab_psychology 📚
@BookNaab_Bot

روشنگري‌هاي درخور تحسين #اريكسون در زمينه رابطه بين پيشينه زندگي افراد و تاريخ، با مشاهده رويدادهاي مرحله ميانين زندگي، يعني تكوين هويت در نوجواني، شروع شد. اين كتاب سه نوشتار آغازين اريكسون را در خود جاي داده است، كه بسياري افراد آن‌ها را علاوه بر كودكي و اجتماع. به عنوان بهترين پيش‌درآمد بر نظريه اريكسون مي‌پندارند. رشد ايگو و تغييرات تاريخي، منتخبي از يادداشت‌هاي مفصلي است كه در آن‌ها، اريكسون تكليف ايجاد ارتباط بين مشاهدات برگرفته از مطالعات ميداني و مطالعات طولي و باليني كودكان را عهده‌دار شد. اين يادداشت‌ها معرف مواد و اطلاعاتي هستند كه براي نوشتن كودكي و جامعه به كار رفته‌اند.

🔹کلید واژه
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_اریکسون #بوکناب_نظریه

#کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه_روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

📚 #معرفی_کتاب
#انتظار_عدالت_عدالت_در_سازمان
اثر #علی_رضائیان
ناشر #سمت
_
#1395
3500T
_
با #بوکناب_مدیریت همراه شوید
@BookNaab_Management 📚
@BookNaab_bot
_
📚 #فهرست_مطالب

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت (كليه گرايشها) در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «#مديريت_رفتار_سازماني_پيشرفته» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
_

پيشگفتار
🔹فصل اول: ظهور #انگيزش
🔹فصل دوم: #نظريه‌هاي_انگيزش
🔹فصل سوم: انگيزش از طريق #برابري
🔹فصل چهارم: انگيزش از طريق #عدالت
🔹فصل پنجم: #عدالت_رويه‌اي
🔹فصل ششم: #عدالت_مراوده‌اي
🔹فصل هفتم: #انصاف_جايگزين_اعتماد
منابع 🔸کلیدواژه ها
#بوکناب_مدیریت_پیشرفته #بوکناب_رفتار_سازمانی #بوکناب_انگیزش #بوکناب_نظریه #بوکناب_انگیزش_برابری #بوکناب_عدالت #بوکناب_رویه_ای #بوکناب_مراوده_ای 📚 #کتاب_مدیریت #کتابخوانی #کتب_مدیریت #مطالعه #مدیریت #بوکناب #بوکناب_مدیریت📚 #معرفی_کتاب
#روانشناسی_ژنتیک
اثر #محمود_منصور
نشر #سمت
#1395
15500T
با #بوکناب_روانشناسی اشنا شوید
@BookNaab_psychology 📚
@BookNaab_bot تحول روانی از تولد تا پیری روانشناسی ژنتیک یا تحولی عنوان درسی است که به دنبال یک سلسه تغییر و تحول اساسی، در برنامه دروس گروه روانشناسی گنجانده شد. روانشناسی تحولی که امروزه در دانشگاه‌های سراسر جهان به عنوان درس پایه تدریس می شود، به مسئله مبنا و تحول رفتار توجه دارد. از این نظر به معنایی دقیق روانشناسی تحولی عبارت است از بررسی تحول روانی در فرد یا در نوع. اما در هر حال این روان‌پدید‌آیی که در یک حرکت محدود از زاویه شکل‌گیری شناخت بیشتر قابل بررسی است، در یک حرکت فراگیر حاکی از شکل‌گیری دامنه‌های مختلف سازمان روانی است.

🔸کلید واژه
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_تحول #بوکناب_نظریه روانشناسی …
#کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه_روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب


📚 #معرفی_کتاب
#روانشناسی_ژنتیک
اثر #محمود_منصور
نشر #سمت
#1395
15500T
با #بوکناب_روانشناسی اشنا شوید
@BookNaab_psychology 📚
@BookNaab_bot تحول روانی از تولد تا پیری روانشناسی ژنتیک یا تحولی عنوان درسی است که به دنبال یک سلسه تغییر و تحول اساسی، در برنامه دروس گروه روانشناسی گنجانده شد. روانشناسی تحولی که امروزه در دانشگاه‌های سراسر جهان به عنوان درس پایه تدریس می شود، به مسئله مبنا و تحول رفتار توجه دارد. از این نظر به معنایی دقیق روانشناسی تحولی عبارت است از بررسی تحول روانی در فرد یا در نوع. اما در هر حال این روان‌پدید‌آیی که در یک حرکت محدود از زاویه شکل‌گیری شناخت بیشتر قابل بررسی است، در یک حرکت فراگیر حاکی از شکل‌گیری دامنه‌های مختلف سازمان روانی است.

🔸کلید واژه
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_تحول #بوکناب_نظریه روانشناسی …
#کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه_روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

_
📚 #معرفی_کتاب
#تاریخ_روانشناسی_نوین
اثر #دوان_پی_شولتز
ترجمه #علی_اکبر_سیف
ناشر #نشر_دوران
#1395
32000T
با #بوکناب_روانشناسی همراه شوید.
@BookNaab_psychology 📚
@BookNaab_Bot در این کتاب کمتر به فلسفه پرداخته و بیشتر #سیر_تحول_روانشناسی علمی معاصر را بررسی کرده است.
محتوای کتاب از یک جامعیت نسبی برخوردار است و تقریبا تمامی #دیدگاه_ها و #مواضع_فکری روانشناسی را در بر می گیرد.
موضوع های بحث شده در کتاب به طور کاملا نظامدار و در یک توالی منطقی ارائه شده اند.
سبک بیان مطالب کاملا علمی و در عین حال روان و گیراست.
تقریبا تمامی ویژگی های خوب یک کتاب دانشگاهی را دارد.

فهرست مطالب کتاب: 🔹مطالعه تاریخ روانشناسی
🔹تاثیرهای فلسفه بر روانشناسی
🔹تاثیر مطالعات فیزیولوژیکی بر روانشناسی
🔹روانشناسی جدید
🔹 #ساخت_گرایی
🔹 #کارکردگرایی
🔹تدوین و بنیان گذاری
🔹میراث کارکردگرایی
🔹رفتارگرایی
🔹روانشناسی #گشتالت
🔹 #روانکاوی
🔹روانشناسی #انسان_گرایی و #شناختی
🔹جنس و نژاد در تاریخ روانشناسی
_
🔸کلید واژه
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_تاریخ_روانشناسی_نوین #بوکناب_دیدگاه_روانشناسی #بوکناب_نظریه
_
#کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه_روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_

📚 #معرفی_کتاب
#تئوری_انتخاب_برای_والدین_و_نوجوانان
اثر #ویلیام_گلسر
ترجمه #علی_صاحبی
ناشر #سایه_سخن
#1395
17000T
📚 با #بوکناب_روانشناسی همراه شوید
@BookNaab_Psychology 📚
@BookNaab_Bot
_
دراین کتاب نویسنده به معرفی و توضیح #نظریه_انتخاب در رابطه با #والدین و #نوجوانان می پردازد. مطالب این کتاب کاربردی است و به روابط والدین و نوجوانان بسیار کمک می کند. از جمله تعالیم مهم نظریه انتخاب این است که ما نه تنها نمی دانیم
صلاح دیگران چیست بلکه معمولا صلاح خودمان را هم نمی دانیم. ضعیف ترین انسان ها کسانی هستند که می خواهند دیگران را کنترل کنند. هرچه والدین بیشتر طبق نظریه انتخاب عمل کنند، رابطه شان با فرزندشان بهتر خواهد بود. برای مثال مهم ترین کاری که والدین می توانند بکنند این است که موفقیت تحصیلی را شرط احترام گذاشتن و عشق ورزیدن به فرزند نوجوان شان نکنند. ممکن است مدرسه بچه شما عادلانه نمره ندهد اما شما که می توانید با بچه خود عادلانه رفتار کنید. گلسر هم چنین به این نکته اشاره دارد که برای این که نوجوان تان با شما در مورد عشق اش و جنس مخالف بتواند حرف بزند باید رابطه ای گرم و صمیمی با هم داشته باشید، آن هم از اوایل بچگی. فرزندتان را در مواقع مختلف همراهی کنید تا حس یک همراه خوب و سپس یک دوست صمیمی را نسبت به شما داشته باشد . #عشق به فرزندتان را مقید به نمره A یا برتر بودن در درس و کنکور و دانشگاه ندانید، بلکه بی قید و شرط او را دوست داشته باشید. ممکن است این فرد در درس نه ولی در نجاری یا تعمیرکاری، خبره باشد. نظریه انتخاب از نظر گلسر یعنی این که با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.
_
کلید واژه ها:
#بوکناب_روانشناسی #بوکناب_علوم_شناختی #بوکناب_نظریه #بوکناب_انتخاب #بوکناب_خانواده #بوکناب_عشق
_
📚 #کتاب #کتاب_روانشناسی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوار #کتابدونی #کتب_روانشناسی #مطالعه #روانشناسی #بوکناب #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
📚 عضو کانال #بوکناب شوید
@BookNaab_Psychology 📚
@BookNaab_Bot

📚 #معرفي_کتاب
#معماری_زیست_مبنا
اثر #هادی_محمودی_نژاد
ناشر #طحان
#1390
25000T
_
📚 با #بوکناب_معماری همراه شوید
@BookNaab_Architecture 📚
@BookNaab_Bot
_ "طبیعت" همواره به عنوان منبع تقلید و الهام، مورد نظر اندیشمندان بشری در عرصه های علمی و هنری بوده است که در این میان طیف هنرمندان و حرفه مندان هنرمند، " #معماران" جایگاه والایی در استفاده و تقلید، نه تنها تقلید و مکاحات صرف،‌از ساختارهای طبیعی و محیط زیست در زمینه "الگوبرداری های فرمی" ، " الگوبرداری محتوایی" ،‌ و " الگوبرداری از قوانین طبیعت" داشته اند. بر این اساس بوده است که هستمند بشری در روند زیست سکونتگاهی خود در طول تاریخ، طبیعت رامامن و کاشانه خویش دانسته و در همان محیط طبیعی بکر، به سکونت پرداخته و معنای هستی خویش را از محیط طبیعی خویش دریافت داشته است. پس از طی سال ها بر آن بوده است تا #طبیعت را یگانه " معلم " خویش بداند و چنان طفلی از "مادر خویش که همان طبیعت بوده است، راه و رسم سکنی گزینی در زمین را بیاموزد. این "آموزش طبیعت به انسان" و نوع و محتوای "یادگیری هستمند بشری از طبیعت" بوده است که سرچشمه الهام بخشی برای آفرینش های هنری و تکنیکی خاصه در عرصه #علم_معماری بوده است. در هرحال، طبیعت توانسته سرچشمه ای برای الگوبرداری قلمداد شود که خود را به شیوه ها و اطوار گوناگون در 3هنر و معماری به منصه ظهور رسانده است که نمونه های بی بدیل آن در معماری، تحت عنوان " #معماری_زیست_مبنا" تسمیه یافته است. در کتاب حاضر که برای اولین بار در حوزه تالیفی پیرامون "معماری زیست مبنا" در ایران، صورت گرفته است و از تحقیقات دامنه دار نویسنده در طی تحقیقات رساله دکتری حاصل گردیده است، تلاش شده است تا بتواند تنها فتح بابی برای مطالعه و تدوین کتب بیشتر در رابطه با "بیودیزاین" و #بیوآرچیتکچر: " معماری زیست مبنا" باشد." _
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_معماری #بوکناب_طبیعت #بوکناب_معماری_غرب #بوکناب_معماری_ایرانی #بوکناب_نظریه #بوکناب_بیوآرکیتکچر
_
📚 #کتاب #کتاب_معماری #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوار #کتابدونی #کتب_معماری #مطالعه #معماری #بوکناب #بوکناب_معماری #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

_
فروش ویژه این کتاب 📚 #معرفی_کتاب
#نظریه_مدرنیته_در_معماری
اثر #حامد_کامل_نیا #سعید_حقیر
ناشر #انتشارات_دانشگاه_تهران
#1395
25000T
_
📚 عضو کانال #بوکناب شوید
@BookNaab_Architecture 📚
@BookNaab_Bot
_

آنچه تا ابتدای دوران #معاصر درباره #معماری و آرمان بشر در فضای انسان ساخت گفته و نوشته شده وجوه فنی و اخلاقی و #زیبایی_شناسی معرفت بشر را منعکس کرده است و نه تعامل آن را با فلسفیدن انسان. در کتاب پیش رو خواهیم دید که تنها با شکل گیری ذهنی و عینی جامعه مدنی انسانهایی که روابط اجتماعی خود را با تکیه بر عقل و بر اساس قانون داوطلبانه و آزادانه برقرار میسازند، در اروپای سده هجدهم به بعد به فضای ساخت انسان نیز به عنوان یک مقوله در نظریه فلسفی نگاه کردند. شاید علت این مدت خاموشی فلاسفه در کشف این فضای انسان ساخت عدم تجانس کلام و معماری باشد به این معنا که زبان معانی در معماری زبان الکنی است که با انتقال آن از راه کلام آن چندان متجانس نیست.
به هر حال این سکوت طولانی در کشف رابطه میان #فضا و اندیشیدن فلسفی و اجتماعی به هر دلیلی که بوده امروز محل مناسبی برای تحقیق فراهم آورده است و در های بیشماری را در این جهت گشوده است.
_ 🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_معماری #بوکناب_نظریه #بوکناب_معماری_مدرن #بوکناب_مدرنیته #بوکناب_معماری_معاصر
_
📚 #کتاب #کتاب_معماری #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوار #کتابدونی #کتب_معماری #مطالعه #معماری #بوکناب #بوکناب_معماری #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

#معرفی_کتاب 📚
#آفرینش_نظریه_معماری
نقش علوم رفتاری در طراحی محیطی
#جان_لنگ ترجمه #علیرضا_عینی_فر
#انتشارات_دانشگاه_تهران #نشر_دانشگاه_تهران
@BookNaab_Architecture 📚 #بوکناب_معماری

#معرفی_کتاب 📚
"كتاب #آفرینش_نظریه_معماری در چهار بخش تدوین شده است .در بخش نخست، مولف با سودمند شمردن #مبانی_نظری_معماری، نقش #علوم_رفتاری در ساخت نظریه‌های طراحی و نقش بالقوه آن را در تحولات آینده بررسی و تبین می‌كند .در بخش دوم فرایند طراحی تحلیل می‌شود ; همچنین به رابطه معماری رفتار انسانی اشاره می‌گردد .در بخش سوم شرحی از جهت‌گیرهای ارزشی #معماران و #مكاتب_معماری و چگونگی بیان ارزش‌ها مردم از طریق طراحی فراهم آمده است .بخش پایانی اشاره مختصری است از نگارنده به كاستی‌های موجود در انجام مطالعات خود و چگونگی پی‌گیری آن در آینده ." #بوکناب_مبانی_نظری #بوکناب_نظریه #بوکناب_طراحی #بوکناب_فرآیند_طراحی #بوکناب_مکاتب_معماری
@BookNaab_Architecture 📚
#کتاب_معماری
#کتاب_خوب
#کتابدونی

Most Popular Instagram Hashtags