[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بوکناب_انگلیسی

198 posts

TOP POSTS

_
📚 #معرفی_کتاب
#Linguistic
اثر #Kees_Hengeveld
ناشر #Wiley_Blackwell
10000T
_ «زبان شناسی» نویسنده : «آن ای. بِیکر» و «کیس هِنگِوِلد» «کتاب Linguistic، شاخص های اساسی و بنیادینِ مفهوم «زبان شناسی» را در محیط کلاس های دانشگاهی و به صورت «خودآموز» (مطالعه ی آزاد)، تشریح می نماید. ساختارهای درونی زبان، فرایند ادراک (شناخت) و شکل گیری این مفاهیم توسط افراد گوناگون و متغیرهای اجتماعی مؤثر بر محیط زبان، را مورد بحث قرار می دهد. نقل قول از «یوهان ون در آوِرا» ، دانشگاه «آنت وِرپ» - بلژیک
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Teaching_Pronunciation
اثر #Marianne_Celce_Murcia
ناشر #Cambridge
12000T
_

این اثر بروز رسانی شده و توسعه یافته تا پیشرفت های تازه ی نظری و عملی را پوشش دهد، و رویکردی قابل تأمل و ارزشمند در زمینه ی «تلفظ» و «آواشناسی» به شمار می آید. کتاب Teaching Pronunciation - A Course Book & Reference Guide 2nd Editionِ تجدید نظر شده، تحقیقات و پژوهش های اخیر در حیطه ی ساختارِ آوانگاریِ مکتب زبان انگلیسی «امریکای شمالی» را مورد بررسی قرار داده و فعالیت های ابتکاری و نوآورانه را درباره ی آموزش آواشناسی، تحلیل می نماید.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Understanding_Language_Testing
اثر #Dan_Douglas
ناشر #H_Education
4000T
_

کتاب Understanding Language Testing به ترویج درک علمی از تست زبان با استفاده از نمونه هایی از زبانهای مختلف است. در حالی که مبتنی بر اصول نظری جامد، کتاب Understanding Language Testing با تمرکز بر پرورش درک درست از استفاده های مختلف از انجام آزمون های زبان و روند توسعه آزمون، نمره عملکرد آزمون، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آزمون، و مهمتر از همه، با استفاده از آزمون به عنوان اخلاقی و منصفانه به عنوان ممکن است، و احساس مثبت در مورد یادگیری زبان. هر فصل شامل خلاصه، پیشنهادات برای مطالعه بیشتر، و تمرین است. به این ترتیب کتاب Understanding Language Testing ایده آل برای دانشجویان زبانشناسی و آموزش زبان، و یا هر کسی در یک رشته مرتبط به دنبال مقدمه ای برای اولین بار به تست زبان است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#An_Introduction_to_Sociolinguistics
اثر #Ronald_Wardhaugh
ناشر #Wiley_Blackwell
11000T
_

کتاب An Introduction to Sociolinguistics (6 Edition) برای دوره های زبانشناسی انسان شناختی و جامعه شناسی زبان می باشد و به ارائه و معرفی زبان شنانسی انسان شناختی پرداخته است. به روز رسانی متن، تمرین، آشنایی با منابع و ... از ویژگی های کتاب An Introduction to Sociolinguistics است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Modern_Linguistics_Morphology
اثر #James_Dean_Brown
ناشر #Macmillan
10000T
_

This is a lively, comprehensive introduction to current morphological theory and analysis is designed to take absolute beginners to a point where they can approach the current literature in the subject. This updated second edition contains numerous in-text exercises that involve the reader in doing morphology by formulating hypotheses and testing them against data from English and numerous other languages, as well as additional reading suggestions to take the student further into a particular area
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Understanding_Phonetics
اثر #Patricia_Ashby
ناشر #H_Education
4000T
_

در کتاب Understanding Phonetics نمونه هایی از طیف وسیعی از زبان های سراسر دنیا با استفاده از نمادهای الفبای آواشناسی بین المللی ارائه شده است. برای کمک به توسعه مهارت در این الفبا، از شناخت فونیتیک شامل تمرینات آموزشی گوش هستند که آزادانه در دسترس آنلاین، همراه با فایل های صوتی از مواد معتبر گوش دادن، در زبانشناسی و با فرض اینکه دانش کمی ویا بدون پس زمینه و با استفاده از نمونه های اصلی و ورزش( با پاسخ های عرضه شده)، شناخت فونوتیک را فراهم می کند با مقدمه ای در دسترس اصول فونوتیک و تجزیه و تحلیل جامع از نظریه های سنتی آوایی- بیان و ویژیگی های فیزیکی صداهای گفتار است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Projects_in_Linguistics_and_Languag
اثر #Alison_Wray
ناشر #Hodder
5500T
_

استفاده از کتاب Projects in Linguistics and Language Studies 3rd Edition برای افرادی که قصد دارند یک طرح پژوهشی در مورد زبان شناسی یا زبان انگلیسی را آغاز نمایند، لازم به نظر می رسد. بیش از 350 طرح و برنامه در این اثر وجود دارد که هم می توانید به صورت مستقیم (بدون تغییر) و هم به طور سازگار یافته (همراه با تغییرات) با توجه به موضوع خاص و علایق شخصی خود، آنها را بکار ببرید. کتاب راه گشایی است که شما به صورت مکرر از آن در طول تحقیقات خود، بهره خواهید برد.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Inside_Out
اثر #Sue_Kay
ناشر #Macmillan
16000T
_

دوره این ساید اوت برای توسعه مهارت های ارتباطی زندگی و آزمون های انگلیسی طراحی شده است. مجموعه Inside Out جذاب و لذت بخش و دوره ای پرجنب و جوش برای بزرگسالان و نوجوانان است. آشنایی با دستور زبان، واژگان، تلفظ، صحبت کردن، خواندن، گوش دادن و نوشتن، نکاتی هستند که در این مجموعه به آنها پرداخته است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

MOST RECENT

_
📚 #معرفی_کتاب
#Projects_in_Linguistics_and_Languag
اثر #Alison_Wray
ناشر #Hodder
5500T
_

استفاده از کتاب Projects in Linguistics and Language Studies 3rd Edition برای افرادی که قصد دارند یک طرح پژوهشی در مورد زبان شناسی یا زبان انگلیسی را آغاز نمایند، لازم به نظر می رسد. بیش از 350 طرح و برنامه در این اثر وجود دارد که هم می توانید به صورت مستقیم (بدون تغییر) و هم به طور سازگار یافته (همراه با تغییرات) با توجه به موضوع خاص و علایق شخصی خود، آنها را بکار ببرید. کتاب راه گشایی است که شما به صورت مکرر از آن در طول تحقیقات خود، بهره خواهید برد.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Linguistic
اثر #Kees_Hengeveld
ناشر #Wiley_Blackwell
10000T
_ «زبان شناسی» نویسنده : «آن ای. بِیکر» و «کیس هِنگِوِلد» «کتاب Linguistic، شاخص های اساسی و بنیادینِ مفهوم «زبان شناسی» را در محیط کلاس های دانشگاهی و به صورت «خودآموز» (مطالعه ی آزاد)، تشریح می نماید. ساختارهای درونی زبان، فرایند ادراک (شناخت) و شکل گیری این مفاهیم توسط افراد گوناگون و متغیرهای اجتماعی مؤثر بر محیط زبان، را مورد بحث قرار می دهد. نقل قول از «یوهان ون در آوِرا» ، دانشگاه «آنت وِرپ» - بلژیک
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Understanding_Phonetics
اثر #Patricia_Ashby
ناشر #H_Education
4000T
_

در کتاب Understanding Phonetics نمونه هایی از طیف وسیعی از زبان های سراسر دنیا با استفاده از نمادهای الفبای آواشناسی بین المللی ارائه شده است. برای کمک به توسعه مهارت در این الفبا، از شناخت فونیتیک شامل تمرینات آموزشی گوش هستند که آزادانه در دسترس آنلاین، همراه با فایل های صوتی از مواد معتبر گوش دادن، در زبانشناسی و با فرض اینکه دانش کمی ویا بدون پس زمینه و با استفاده از نمونه های اصلی و ورزش( با پاسخ های عرضه شده)، شناخت فونوتیک را فراهم می کند با مقدمه ای در دسترس اصول فونوتیک و تجزیه و تحلیل جامع از نظریه های سنتی آوایی- بیان و ویژیگی های فیزیکی صداهای گفتار است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Basic_English_Usage
اثر #Michael_Swan
ناشر #Oxford
3500T
_

کتاب Basic English Usage راهنمای مشکلات شایع در دستور زبان و واژگان است. از کتاب Basic English Usage می توان در کلاس و یا به عنوان کتاب تمرین در خانه استفاده نمود. ترتیب موضوعات در کتاب Basic English Usage به ترتیب حروف الفبا است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Merriam_Websters_Collegiate_Dictionary
اثر #Merriam_Webster
ناشر #Webster
30000T
_

مریام وبستر دیکشنری دانشگاهی (مگاوات) در سال 1898 برای اولین بار به چاپ رسید، کتاب Merriam Websters Collegiate Dictionary شامل متن و فرهنگ لغت به عنوان به عنوان از واژه دانشگاهی، دانشنامه دانشگاهی می باشد، شامل بیش از10000 کلمه، تعاریف و نمونه برای کلمات، 40000 مثال، اصطلاحات، تلفظ، ریشه شناسی، نقل و قول، 700 تصویر است. کاملا درجه اول ، آسان برای استفاده و با کیفیت بالا
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_دیکشنری
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Longman_Photo_Dictionary
اثر #Longman
ناشر #Longman
10000T
_

کتاب فرهنگ تصویری لانگمن برای معرفی واژه ها به زبان انگلیسی با کمک عکس، می باشد. با استفاده از عکس شما با لیست کلمات، موضوعاتی مانند آب و هوا، پول، دفترپست، خانواده، شغل، ورزش، فضا، حیوانات و ... آشنا می شوید.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_دیکشنری
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Motivating_Learners_Motivating_Teachers
اثر #Dr_Magdalena_Kubanyiova
ناشر #Cambridge
8000T
_

Motivating Learners Motivating Teachers. Provides tools to enable teachers to improve their own motivation, and thereby that of their students. A new approach to motivation, focusing on the concept of 'vision'. Drawing on visualisation research in sports, psychology and education, the authors describe powerful ways by which imagining future scenarios can promote motivation to learn a language. The book offers a rich selection of motivational strategies to help students 'see' themselves as competent language users, to experience the value of knowing a foreign language and, ultimately, to invest effort into learning it. It also explores how to re-ignite language teacher enthusiasm, how to re-kindle it when it may be waning and how to guard it when it is under threat
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Active_Listening
اثر #Michael_Rost
ناشر #Routledge
10000T
_

Active Listening: Research and Resources in Language Teaching. Listening is now regarded by researchers and practitioners as a highly active skill involving prediction, inference, reflection, constructive recall, and often direct interaction with speakers. In this new theoretical and practical guide, Michael Rost and JJ Wilson demonstrate how active listening can be developed through guided instruction. With so many new technologies and platforms for communication, there are more opportunities than ever before for learners to access listening input, but this abundance leads to new challenges: how to choose the right input how to best use listening and viewing input inside and outside the classroom how to create an appropriate syllabus using available resources Active Listening explores these questions in clear, accessible prose, basing its findings on a theoretical framework that condenses the most important listening research of the last two decades. Showing how to put theory into practice, the book includes fifty innovative activities, and links each one to relevant research principles. As a bridge between theory and practice, Active Listening will encourage second language teachers, applied linguists, language curriculum coordinators, researchers, and materials designers to become more active practitioners themselves, by more fully utilising research in the field of second language listening
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Key_Issues_in_Language_Teaching
اثر #JACK_C_RICHARDS
ناشر #Cambridge
50000T
_

A comprehensive and extensively researched overview of key issues in language teaching today. This essential text for English language teachers surveys a broad range of core topics that are important in understanding contemporary approaches to teaching English as a second or international language, and which form the content of many professional development courses for language teachers. A wide range of issues is examined, including a consideration of the nature of English in the world, the way the English teaching profession works, the development of teaching methods, the nature of classroom teaching, teaching the four skills, teaching the language system, and elements of a language program
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزش
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Preliminary_for_Schools_Trainer_Six_Practice_Tests
اثر #Sue_Elliott
ناشر #Cambridge
25000T
_

Cambridge English Preliminary for Schools Trainer+CD Six full practice tests plus easy-to-follow expert guidance and exam tips designed to guarantee exam success. The 'with answers' edition can be used to practice the exam at home or in class, providing an excellent opportunity for teachers and students to familiarise themselves with the Preliminary for Schools examination format. The six practice tests feature explanatory keys and model answers, and include ideas for extending tasks in class. The first two tests also include step-by-step advice on how to tackle each paper. Extra practice activities, informed by a bank of real Preliminary candidates' exam papers, focus on areas where students typically need most help. Also Included are Audio CDs, featuring the listening activities from the tests
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#The_Psychology_of_the_Language_Learner_Revisited
اثر #Zoltan_dornyei
ناشر #Routledge
12000T
_

The Psychology of the Language Learner Revisited Second Language Acquisition Research Series. Over the past decade, the focus of inquiry into the psychology of SLA has shifted from the analysis of various characteristics within individuals towards a greater consideration of individuals’ dynamic interactions with diverse contexts. This revisit of the bestselling The Psychology of the Language Learner reflects on these developments by challenging some of the assumptions upon which the original text was based, maintaining the familiar structure of the original, while situating the discussion within a very different theoretical framework. Written in a lively, accessible style, the book considers how the field has evolved and maintains a keen eye on the future, suggesting exciting new directions for the psychology of SLA. The Psychology of the Language Learner Revisited will appeal to students and researchers in a wide range of disciplines, including applied linguistics, second language acquisition, modern languages, and psychology
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Super_Safari
اثر #H_Puchta
ناشر #Cambridge
90000T
_

Super Safari Pupils+Activity Book+CD+DVD Super Safari British English edition is a three-level pre-primary course that welcomes very young children to English through stories, songs and plenty of playtime while supporting their cognitive, motor-sensory and social development. Join Leo and his friends on an exciting adventure that welcomes pre-school children to English through colourful stories, action songs and fun arts and crafts. With children's development in mind, this exciting pre-school course introduces the new language through play while improving memory and concentration; practising motor-sensory skills and developing thinking and creativity. Together with Leo, children also discover the fascinating world around them, the link between English letters and sounds, and the importance of sharing and other values. Pupil's Book 1 includes a fabulous DVD-ROM with animated songs and interactive games - perfect for family fun at home
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Real_Reading
اثر #Liz_Driscoll
ناشر #Cambridge
36000T
_
مجموعه حاضر براي يزرگسالان و نوجواناني که با اطمينان مايل به برقراري ارتباط با زبان انگليسي در هر کجا هستند مي باشد و شامل مطالبي از قبيل؛ در خانه، در محل کار، مسافرت، مطالع و يا معاشرت با دوستان انگليسي زبان است. از ويژگي هاي اين مجموعه فعاليت هاي تعاملي در سير کلاس، استفاده از مطالب واقعي و بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموز مي توان نام برد.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_خواندن
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Penny_Urs_100_Teaching_Tips
اثر #Penny_Ur
ناشر #Cambridge
10000T
_

Penny Ur's 100 Teaching Tips Cambridge Handbooks for Language Teachers Tried and tested teaching tips for language teachers. This practical book, with its clear and accessible style, will be useful to many teachers, whether trainee, novice or experienced, in a variety of contexts. It provides a set of 100 hands-on tips on 19 different areas of classroom teaching, including using a coursebook, giving and checking homework, classroom discipline, testing and assessment. The clear and concise advice is accompanied by brief explanatory notes based on the author's extensive teaching experience
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آموزشی
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب #کتابخوار #کتابخونه #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوان 📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#Common_Mistakes_In_English
اثر #T_J_Fitikides
ناشر #Pearson
10000T
_
هدف کتاب حاضر شناسايي اشتباهات معمول دانش آموزان، کلماتي که اشتباه استفاده کرده اند و چگونه از اشتباهات اجتناب کنند. کتاب حاضر شامل بيش از 550 اشتباهات معمول، فهرست و خلاصه نکات دستوري به همراه افعال نامنظم در تمامي اشکال است.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_گرامر
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#A_Tale_of_Two_Cities
اثر #Charles_Dickens
ناشر #Chapman_and_Hall
15000T
_
A Tale of Two Cities (1859) is a novel by Charles Dickens, set in London and Paris before and during the French Revolution. The novel tells the story of the French Doctor Manette, his 18-year-long imprisonment in the Bastille in Paris and his release to life in London with his daughter Lucie, whom he had never met; Lucie's marriage and the collision between her beloved husband and the people who caused her father's imprisonment; and Monsieur and Madame Defarge, sellers of wine in a poor suburb of Paris. The story is set against the conditions that led up to the French Revolution and the Reign of Terror.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_رمان #بوکناب_یادگیری
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#A_Strangeness_In_My_Mind
اثر #Orhan_Pamuk
ناشر #Yapi_Kredi_Yayinlari
20000T
_
A Strangeness in My Mind is a 2014 novel by Orhan Pamuk. It is the author's ninth novel.The story takes place in Istanbul, documenting the changes that the city underwent from 1969 to 2012. The main character is Mevlut, who originates from central Anatolia and arrives as a 12-year old boy; the course of the novel tracks his adolescence and adulthood. Mevlut gets married in 1982, and finds a lack of success in making money...
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_رمان #بوکناب_یادگیری
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#A_Book_For_Ielts_Academic_Module
اثر #McCarter #Easton
ناشر #Age_Science
5000T
_
اين کتاب چهار بخش امتحان IELTS را پوشش مي دهد که شامل : گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و صحبت کردن مي باشد.ويژگي هاي خاص اين کتاب عبارتند از : تمرين خواندن دقيق عبارت هاي کليدي، طيف گسترده اي از تمرينات براي کمک به شما را در آمادگي براي نوشتن مي باشد.
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_مهارتی #بوکناب_یادگیری #بوکناب_آیلتس
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

_
📚 #معرفی_کتاب
#As_I_Lay_Dying
اثر #William_Faulkner
ناشر #Grupo_Editorial_Norma
12000T
_
As I Lay Dying is a 1930 novel, in the genre of Southern Gothic, by American author William Faulkner. Faulkner said that he wrote the novel from midnight to 4:00 AM over the course of six weeks and that he did not change a word of it. Faulkner wrote it while working at a power plant.
The book is narrated by 15 different characters over 59 chapters. It is the story of the death of Addie Bundren and her poor, rural family's quest and motivations—noble or selfish—to honor her wish to be buried in her hometown of Jefferson, Mississippi.As the book opens, Addie is alive, though in ill health. Addie and others expect her to die soon, and she sits at a window watching as her firstborn, Cash, builds her coffin. Anse, Addie's husband, waits on the porch, while their daughter, Dewey Dell, fans her mother in the July heat. The night after Addie dies a heavy rainstorm sets in; rivers rise and wash out bridges the family will need to cross to get to Jefferson...
_
🔸کلید واژه ها :
#بوکناب_زبان #بوکناب_انگلیسی #بوکناب_رمان #بوکناب_یادگیری
_
📚 #کتاب #کتاب_زبان #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوان #کتابدونی #کتب_زبان #مطالعه #بوکناب #بوکناب_زبان #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب
_
📚 با #بوکناب_زبان همراه شوید
@BookNaab_Languages 📚
@BookNaab_Bot

Most Popular Instagram Hashtags