[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#به_فردا_دلخوشم

158 posts

TOP POSTS

#همیشه_یک_غم_و_یک_درد_و_یک_کابوس ......... #به_فردا_دلخوشم شاید که با فردا طلوع خوب خوشبختیه من باشه ...... دلم تنگه برادر جان ....... #ایرج_جنتی_عطایی #چه_تنهاییه_غمگینی

دلم خوش نیست غمگینم براااادر جان ........ #به_فردا_دلخوشم

#دلم_خوش_نیست غمگینم #برادرجان از این تکرار بی رویا و بی لبخند ... #چه_تنهاییه غمگینی که غیر از من همه خوشبخت و عاشق ... #عاشق و خرسند .... #به_فردا_دلخوشم شاید که با فردا طلوع خوب خوشبختیه من باشه شب و با رنج تنهاییه من سر کن #شاید فردا روز عاشق شدن باشه .... #دلم_تنگه برادرجان برادرجان دلم تنگه ........... 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

MOST RECENT

‍ به یاد حضرت عشق ، داریوش عزیزم.....
در این آشفته بازار دنیا ،
عاشقی را با تو تمام کردم ، با نوای تو خندیدم و گریستم ،
با صدای تو شاد و غمگین شدم.. روزها و شبها و ساعتها را با نوای صدای یاور همیشه مومنت گذراندم
با شقایقت زندگی کردم و با عروسک قصه من، به خلسه رفتم با صدای ماندگارت در وطن پرنده ی غرق در خون غلطیدم و مدتی است با خشت جانم دوباره سعی در ساختن وطن را دارم . اینها را گفتم تا یادی از تو نقطه ی عطف صدای ماندگار ،
این مرز پر گوهر کرده باشم .
جاویدانی و همیشه می مانی داریـــــوش عزیزم

تـمـام زندگیــم داریـــوش ❤

#داریوش #داریوش_اقبالی #Dariush
#یاور_همیشه_مومن #جاودانه_بی_تکرار #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #داریوش_همدرد_عاشق #جاودانه_صدای_ایران #داریوش_همیشه_داریوش #شرف_موسیقی_ایران #فقط_داریوش #صدای_عشق #من_دل_داریوش #داریوشیها #داریوش_همیشه_داریوش_است #داریوش_سمبل_پاکی #داریوش_اسطوره #دنیای_این_روزای_من #عاشقان_داریوش #به_فردا_دلخوشم #برادر_جان #جان_جانان #گل #گل_سرخ #گل_همیشه_عاشق #سرنوشت #تقدیر

Most Popular Instagram Hashtags