#بهنام_سرلک

MOST RECENT

.
.

سینه های تو ادامه ی تپه هاست
و لب های من ادامه ی بوفالوها
که به چراگاه ات کوچیده اند
تا دره ها،رود هاو پرتگاه هایت را فتح کنند
ای هم آغوشی ات عمیق ترین جای تابستان و ساق هایت پنبه زاری ادامه ی رود شکوه وحشی من!
ستون هایت را به شانه هام تکیه کن
.
🖤
.
#بهنام_سرلک#سینما#تئاتر#بازیگران_ایرانی#آرتیست#تخس#خفن#تیپ#استایل#هنری#خسته#فیلم#عکس#عکاسی
#art#artist#actor#actors#actoriranian#film#cinema#model#modeling#tokhs#behnamsarlak#fitness#face#love

✂🐯
.
.

من
مانندِ بمبِ در حالِ انفجاری هستم که کافیست
روی برگردانی از من
منفجر میشوم و
با ترکشِ اشعارم تکه تکه ات میکنم...! #مژگان_یعقوبی
🖤

#بهنام_سرلک#سینما#تئاتر#بازیگران_ایرانی#آرتیست#تخس#خفن#تیپ#استایل#هنری#نویسنده#فیلم#عکس#عکاسی
#art#artist#actor#actors#actoriranian#film#cinema#model#modeling#tokhs#behnamsarlak#fitness#face#selfe

#goodmorning
.
.
در من کودکی‌ست
که تمام روزش را به دنبال عروسک گم شده‌اش می‌گذراند!
شب که میرسد،
ناامید به رختخواب میرود،
و خواب عروسکش را میبیند!
که موهایش را میبافد و برایش قصه میگوید...
صبح دیدنیست!
وقتی تمام رختخواب را برای پیدا کردنش زیر و رو می‌کند...
.
🖤
.
#بهنام_سرلک#سینما#تئاتر#بازیگران_ایرانی#آرتیست#تخس#خفن#تیپ#استایل#هنری#پسرونه#فیلم#عکس#عکاسی
#art#artist#actor#actoriranian#writer#film#cinema#model#modeling#tokhs#behnamsarlak#fitness#selfee#face#love

.
.
رفتم که از دیوانه بازی دست بردارم
تا اخم کردم مطمئن شد دوستش دارم
واکرد درهای قفس را گفت:مختاری!
ترجیح دادم دست روی دست بگذارم
.
🖤
.
📸:@ireminder_
#بهنام_سرلک#سینما#تئاتر#بازیگران_ایرانی#آرتیست#تخس#خفن#تیپ#استایل#هنری#فیلم#عکس#اخمو#عکاسی
#art#artist#actor#actors#actoriranian#writer#film#cinema#model#modeling#tokhs#behnamsarlak#fitness#face#love

.
.
بیا تا ببینی که میخواهم
در سپیدترین لباس کنارم بایستی ..
من میگویم از بین این همه
"خواستن ها" و "نشُدن ها" تو بشو ..
من میگویم دیر کن ولی بیا ..
بیا تا همه چیز آنطور که باید بشود ..
"تو بیا" ..
.
🖤
.

#بهنام_سرلک#سینما#تئاتر#بازیگران_ایرانی#آرتیست#تخس#خفن#تیپ#استایل#هنری#نویسنده#فیلم#عکس#عکاسی
#art#artist#actor#actors#actoriranian#writer#film#cinema#model#modeling#tokhs#behnamsarlak#fitness#face#love

Most Popular Instagram Hashtags