#بهلول_مست_و_شیدا

MOST RECENT

گاهی وقتها باید در کنار یک ساحل در غروب واستی. یک آن چشماتو ببندی و فراموش کنی همه چیزو.
نفسی عمیق بکشی ... بگی حال من عالی است.
اما تو باور نکن.
ولی نه این آخر اول قصه همیشگی است است، باز هم باید به تنهایی بری.
بابک
ققنوس مست و شیدا

#زندگی_ما
#بابک
#بهلول_مست_و_شیدا
#ققنوس
#ققنوس_مست_و_شیدا
#phonix
#Phönix
#مسیحا
#زیگن
#آلمان
#مدیتیشن
#ریکی
#عشق
#متافیزیک
#سرخ_پور
#سرآشپز
#Babak
#sorkhpour
#masiha
#Siegen
#Germany
#reiki
#metaphysic
#love
#meditation
#aura

بفرمایید نهار استیک با قارچ زرد کیجا و دوغ کفیر که خودم خونگی درست میکنم
دستور پخت قارچ گوشت استیکی فلفل دلمه ادویه سیب زمینی گوجه فرنگی روغن زیتون

بابک
ققنوس مست و شیدا

#زندگی_ما
#بابک
#بهلول_مست_و_شیدا
#ققنوس
#ققنوس_مست_و_شیدا
#phonix
#Phönix
#مسیحا
#زیگن
#آلمان
#مدیتیشن
#ریکی
#عشق
#متافیزیک
#سرخ_پور
#سرآشپز
#Babak
#sorkhpour
#masiha
#Siegen
#Germany
#reiki
#metaphysic
#love
#meditation
#aura

نهار امروز را با قارچ زرده کیجا درست میکم
بله در آلمان هم از این چیزها هست
قابل توجه شمالی های عزیز

بابک
ققنوس مست و شیدا

#زندگی_ما
#بابک
#بهلول_مست_و_شیدا
#ققنوس
#ققنوس_مست_و_شیدا
#phonix
#Phönix
#مسیحا
#زیگن
#آلمان
#مدیتیشن
#ریکی
#عشق
#متافیزیک
#سرخ_پور
#سرآشپز
#Babak
#sorkhpour
#masiha
#Siegen
#Germany
#reiki
#metaphysic
#love
#meditation
#aura

Life is short but we have big hopes and wish.
Then non stop try needs.

آرزوها زیاد و عمر کوتاه است.
پس تلاش بی وقفه مورد نیاز است.

بابک
ققنوس مست و شیدا

#زندگی_ما
#بابک
#بهلول_مست_و_شیدا
#ققنوس
#ققنوس_مست_و_شیدا
#phonix
#Phönix
#مسیحا
#زیگن
#آلمان
#مدیتیشن
#ریکی
#عشق
#متافیزیک
#سرخ_پور
#سرآشپز
#Babak
#sorkhpour
#masiha
#Siegen
#Germany
#reiki
#metaphysic
#love
#meditation
#aura

Most Popular Instagram Hashtags