#بهترین_شماره_۷۷

5 posts

TOP POSTS

مثل اینکه جدی جدی داری میری...💔.
اینکه بخوایم بگیم ناراحت نباش و ... خیلی تکراری شده ، ولی پسر آبی دل اینو بدون تو هرکجا که باشی "استقلال" خونه توعه...💙.
هرکجا که باشی بازم تورو به اسم #پسر_استقلال میشناسن...💙
هرکجا که باشی فقط موفقیت تو برای ما مهمه...💙.
هرکجا که باشی یاد و خاطرت همیشه با ماست...💙.
ما یه روزی قسم خوردیم تا تهش باهات باشیم و الان پای حرفمون هستیم #تا_‌تهش ✊.
از الان فقط منتظر یه روزیم روز #بازگشت تو به خونه خودت...💙.
#پر_قدرت برگرد💙💪.
.
.
همیشه #رفتن به معنای شکست نیست🙂.
گاهی به معنای #بازگشتی پر قدرت است💙💪.
#اتحاد_برزایی_ها#بهترینم💙💙💙💙
#بهترین_شماره_۷۷ #بهنام_هازارد💙💙💙💙
#بهنام_برزای77
@behnam.barzay
@behnam.barzay
@behnam.barzay

بعضی از رفتنا دل آدمو میشکنه 💔
ولی امروز شکسته شدن دل ما مهم نیست تنها چیزی که مهمه موفقیت وپیشرفت توئه؛ تو این موقعیت بهترین تصمیمی بود که میتونستی بگیری ایشالله با قدرت برمیگردی مطمئنیم👊
به امید برگشتنت✌️
هرجااااا که باشی حمایت ماها تاابد باهاته😊
#بهترین_شماره_۷۷
#موفقیتت_آرزوی_ماست
#هر_جا_باشی_دل_ما_اونجاست💙
#با_قدرت_برگرد
#سفر_سلامت_بهترین_به_امید_موفق_شدنت
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay

بهنام جان برات آرزوی بهترینا رو دارم و ایشالله روزی موفق باشی تو تیم جدیدت و دوباره شماره 77 رو بپوشی 😢77💙💙💙💙
@behnam.barzay
پ.ن: پیرهن پسرخالمه می دونم خیلی بزرگه😂😂😂
#بهنام_برزای77 #بهنام_باید_بمونه #بهترین_شماره_۷۷ #دختر_استقلالی #بازیکن_خجالتی_استقلال #گنج_ناب_استقلال #باغیرت_ترین_بازیکن_استقلال #بهنام_هازارد #هازاردمون😍👌

MOST RECENT

مثل اینکه جدی جدی داری میری...💔.
اینکه بخوایم بگیم ناراحت نباش و ... خیلی تکراری شده ، ولی پسر آبی دل اینو بدون تو هرکجا که باشی "استقلال" خونه توعه...💙.
هرکجا که باشی بازم تورو به اسم #پسر_استقلال میشناسن...💙
هرکجا که باشی فقط موفقیت تو برای ما مهمه...💙.
هرکجا که باشی یاد و خاطرت همیشه با ماست...💙.
ما یه روزی قسم خوردیم تا تهش باهات باشیم و الان پای حرفمون هستیم #تا_‌تهش ✊.
از الان فقط منتظر یه روزیم روز #بازگشت تو به خونه خودت...💙.
#پر_قدرت برگرد💙💪.
.
.
همیشه #رفتن به معنای شکست نیست🙂.
گاهی به معنای #بازگشتی پر قدرت است💙💪.
#اتحاد_برزایی_ها#بهترینم💙💙💙💙
#بهترین_شماره_۷۷ #بهنام_هازارد💙💙💙💙
#بهنام_برزای77
@behnam.barzay
@behnam.barzay
@behnam.barzay

بهنام جان برات آرزوی بهترینا رو دارم و ایشالله روزی موفق باشی تو تیم جدیدت و دوباره شماره 77 رو بپوشی 😢77💙💙💙💙
@behnam.barzay
پ.ن: پیرهن پسرخالمه می دونم خیلی بزرگه😂😂😂
#بهنام_برزای77 #بهنام_باید_بمونه #بهترین_شماره_۷۷ #دختر_استقلالی #بازیکن_خجالتی_استقلال #گنج_ناب_استقلال #باغیرت_ترین_بازیکن_استقلال #بهنام_هازارد #هازاردمون😍👌

بعضی از رفتنا دل آدمو میشکنه 💔
ولی امروز شکسته شدن دل ما مهم نیست تنها چیزی که مهمه موفقیت وپیشرفت توئه؛ تو این موقعیت بهترین تصمیمی بود که میتونستی بگیری ایشالله با قدرت برمیگردی مطمئنیم👊
به امید برگشتنت✌️
هرجااااا که باشی حمایت ماها تاابد باهاته😊
#بهترین_شماره_۷۷
#موفقیتت_آرزوی_ماست
#هر_جا_باشی_دل_ما_اونجاست💙
#با_قدرت_برگرد
#سفر_سلامت_بهترین_به_امید_موفق_شدنت
#اتحاد_برزایی

بعضی از رفتنا دل آدمو میشکنه 💔
ولی امروز شکسته شدن دل ما مهم نیست تنها چیزی که مهمه موفقیت وپیشرفت توئه؛ تو این موقعیت بهترین تصمیمی بود که میتونستی بگیری ایشالله با قدرت برمیگردی مطمئنیم👊
به امید برگشتنت✌️
هرجااااا که باشی حمایت ماها تاابد باهاته😊
#بهترین_شماره_۷۷
#موفقیتت_آرزوی_ماست
#هر_جا_باشی_دل_ما_اونجاست💙
#با_قدرت_برگرد
#سفر_سلامت_بهترین_به_امید_موفق_شدنت
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay


بعضی از رفتنا دل آدمو میشکنه 💔
ولی امروز شکسته شدن دل ما مهم نیست تنها چیزی که مهمه موفقیت وپیشرفت توئه؛ تو این موقعیت بهترین تصمیمی بود که میتونستی بگیری ایشالله با قدرت برمیگردی مطمئنیم👊
به امید برگشتنت✌️
هرجااااا که باشی حمایت ماها تاابد باهاته😊
#بهترین_شماره_۷۷
#موفقیتت_آرزوی_ماست
#هر_جا_باشی_دل_ما_اونجاست💙
#با_قدرت_برگرد
#سفر_سلامت_بهترین_به_امید_موفق_شدنت
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay
@kimia.barzay77esmailii

Most Popular Instagram Hashtags