#بندرانزلی_کپورچال

57 posts

MOST RECENT

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن...
عمر کوتاه نیست...
ما کوتاهی میکنیم ... #گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#منظره
#هنر_عکاسی
#عکاسی
#طبیعت_گردی
#طبیعت
#بوته
#روگا_کپورچال
#نیزار
#رودخانه
#آیدین_نما
رودخانه(روگا) جنب مزارع_جنب خیابان شهید شهسواری

‏میدونی قشنگی این زندگی به چیه؟
به اینه که وقتی تو سرگرم لحظه های
خودتی،

یکی تولحظه هاش داره واسه قشنگی
لحظه های تو دعامیکنه

مادر❤️
فدای قلب مهربونت

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#شالیزار
#فصل_نشاء
#بیجار
#مزارع_کپورچال
#شیر_زن_گیلانی
#نشاکاری
#زن_ روستایی
📸#علی_جعفری
مزارع و شالیزار گیلان زمین

آرامش یعنی در میان صدها
مشکل خیالت هم نباشد
لبخند بزنی چون میدانی
خدایی داری که هوایت را دارد... #گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#استخر_کپورچال
#نیزار
#پرندگان
#هنر_عکاسی
#عکاسی 📸#علی_جعفری
استخر (سل) جاده کپورچال-کچلک

زیباترین بهانه در اینجا حضور توست
ور نه زمین هوایی و ولگرد می شود

در غیبت بهار درخت از چه بشکفد؟
باران که نیست باغچه دلسرد می شود

امکان هر ترانه تویی ای ملایمت
ورنه ترانه زمزمه ی درد می شود

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#درخت
#جاده
#هنر_عکاسی
#طراحی
#آیدین_نما
خیابان شهید جعفر شهسواری-منتهی به مسیر جاده آبکنار

تغییردردناک است
ورفتن خطرناک
اما هیچ چیزی
درد آورتر از در جا زدن
و هیچ کاری
خطرناکتر ازماندن نیست
این تو هستی
که باید بین رود شدن و
مرداب ماندن
انتخاب کنی!

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#استخر_کپورچال
#گیلان_بندرانزلی_کپورچال 📸#آیدین_نما
استخر(سل)جاده کپورچال-کچلک

@AnzaliShahreEshghe
خداوندا
تو بي حساب ميدهي...
بي توقع بركت ميدهي...
و بي منت ياري ميكني ... #گیلان
#گیلانگردی
#گردشگری
#کپورچال
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#دریا_خزر
#صیادی
#کپورچال_بندرانزلی
#صیادان
#قایق
#دریا_کاسپین 📸#علی_جعفری
صیادان زحمتکش ساحل کپورچال

Most Popular Instagram Hashtags