#بندرانزلی_کپورچال

62 posts

TOP POSTS

هدیه و یادگاری بیاد ماندی از استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی اسطوره عکاسی ایران،گیلان،انزلی،کپورچال در عیادت روز عکاس۹۶/۴/۲۸
با آرزوی سلامتی و بهبودی حال استاد کوچکپور

شعرا استاد:
کسی دیگر نمیکوبد در این خانه ی متروکم، من تنهای تنهایم

#گیلان
#گیلان_زمین
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#گیلان_بندرانزلی_کپورچال
#حرف_عکس
#هدیه_عکاسی
#روز_عکاس
#استاد_کوچکپور
#اسطوره_عکاسی
#محمد_کوچکپور_کپورچالی

🗓امروز به قولی روز جهانی عکاسی هست گفتم از این فرصت استفاده کنم و به استاد گرامی و اسطوره عکاسی استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی به نوبه خودم و اهالی کپورچال روز عکاس را تبریک عرض نمایم،

با آرزوی صحت و سلامتی برای استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی
#گیلان
#گیلان_زمین
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#استاد_کوچکپور
#اسطوره_عکاسی
#روز_عکاس
#محمد_کوچکپور_کپورچالی
#گالری_عکاسی

MOST RECENT

🗓امروز به قولی روز جهانی عکاسی هست گفتم از این فرصت استفاده کنم و به استاد گرامی و اسطوره عکاسی استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی به نوبه خودم و اهالی کپورچال روز عکاس را تبریک عرض نمایم،

با آرزوی صحت و سلامتی برای استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی
#گیلان
#گیلان_زمین
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#استاد_کوچکپور
#اسطوره_عکاسی
#روز_عکاس
#محمد_کوچکپور_کپورچالی
#گالری_عکاسی

هدیه و یادگاری بیاد ماندی از استاد دکتر محمد کوچکپور‌کپور‌چالی اسطوره عکاسی ایران،گیلان،انزلی،کپورچال در عیادت روز عکاس۹۶/۴/۲۸
با آرزوی سلامتی و بهبودی حال استاد کوچکپور

شعرا استاد:
کسی دیگر نمیکوبد در این خانه ی متروکم، من تنهای تنهایم

#گیلان
#گیلان_زمین
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#گیلان_بندرانزلی_کپورچال
#حرف_عکس
#هدیه_عکاسی
#روز_عکاس
#استاد_کوچکپور
#اسطوره_عکاسی
#محمد_کوچکپور_کپورچالی

روزی انسان از پروردگار پرسید:
خدایا اگر همه چیز در تقدیر ما نوشته شده است
پس آرزو کردن ما چه فایده ای دارد؟
پروردگار خندید و گفت:
شاید من نوشته باشم هر چه آرزو کرد

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#طبیعت_گردی
#منظره
#هنر_عکاسی
#عکاسی
#حرف_عکس
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#گیلان_بندرانزلی_کپورچال
#ازدریچه_دوربین
#بندرانزلی_کپورچال
#استخر_کپورچال
#سل_کپورچال
#آیدین_نما
استخر (سل) جنب مزارع کپورچال

مثلث شادمانی انسان
سه چیز انسان را شاد می‌کند
اولین دوستهای خوب و مهربون
دومین طبیعت است،به‌خصوص گل‌ها و گیاهان
سومین مورد نیز،خندیدن است
فکرش را بکن هر سه مجانی هستند

#گیلان
#گیلانگردی
#گیلان_زمین
#گیلان_بندرانزلی
#گیلانگردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#طبیعت_گردی
#منظره
#بندرانزلی_کپورچال
#هنر_عکاسی
#رودخانه
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#گیلان_بندرانزلی_کپورچال
#آیدین_نما

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن...
عمر کوتاه نیست...
ما کوتاهی میکنیم ... #گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#منظره
#هنر_عکاسی
#عکاسی
#طبیعت_گردی
#طبیعت
#بوته
#روگا_کپورچال
#نیزار
#رودخانه
#آیدین_نما
رودخانه(روگا) جنب مزارع_جنب خیابان شهید شهسواری

‏میدونی قشنگی این زندگی به چیه؟
به اینه که وقتی تو سرگرم لحظه های
خودتی،

یکی تولحظه هاش داره واسه قشنگی
لحظه های تو دعامیکنه

مادر❤️
فدای قلب مهربونت

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#شالیزار
#فصل_نشاء
#بیجار
#مزارع_کپورچال
#شیر_زن_گیلانی
#نشاکاری
#زن_ روستایی
📸#علی_جعفری
مزارع و شالیزار گیلان زمین

آرامش یعنی در میان صدها
مشکل خیالت هم نباشد
لبخند بزنی چون میدانی
خدایی داری که هوایت را دارد... #گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#ازدریچه_دوربین
#استخر_کپورچال
#نیزار
#پرندگان
#هنر_عکاسی
#عکاسی 📸#علی_جعفری
استخر (سل) جاده کپورچال-کچلک

زیباترین بهانه در اینجا حضور توست
ور نه زمین هوایی و ولگرد می شود

در غیبت بهار درخت از چه بشکفد؟
باران که نیست باغچه دلسرد می شود

امکان هر ترانه تویی ای ملایمت
ورنه ترانه زمزمه ی درد می شود

#گیلان
#گیلان_زمین
#گیلانگردی
#طبیعت_گردی
#گردشگری
#سر_سبزی
#بندرانزلی_کپورچال
#امی_کپورچال
#کپورچال_بندرانزلی
#درخت
#جاده
#هنر_عکاسی
#طراحی
#آیدین_نما
خیابان شهید جعفر شهسواری-منتهی به مسیر جاده آبکنار

Most Popular Instagram Hashtags