#بلفایی

MOST RECENT

مرحوم میرزا امیر ستوده آسترکی فرزند ملا رضا ستوده آسترکی از بزرگان طایفه آسترکی ، تیره مهموند ، تش پاپا ، و از مشاوران مرحوم حاج علیقلی خان سردار اسعد بودند.

#دورکی #آسترکی #بهرامسری #خراج #سلار #دهدار #گاهیوند #کاهد #مهمدوند #اسه_وند #چاربری #قایدشاهی #کوشه #گیلانی #بلفایی #اسوند

آیین پرسه شادروان آولی آسترکی روستای خان آباد شهرستان دورود
روحش شاد و یادش گرامی باد.
#بهرامسری#خراج#توشمال#کاوشه#سرلک#کائد#مهمدوند#گیلنی#بلفایی#اسوند#گایوند#

Most Popular Instagram Hashtags