#بلفایی

MOST RECENT

باصدای تقی جعفری .نی فرشادمقامی.اشعار روزعلی بختیاری وحیدجمالپور.مراسم آسیدعلی پارسه-#تقی_جعفری_خواننده_مراسمات_عزاداری -#تقی_جعفری -#زلکی -#بلفایی -#صابرجعفری
@saber.jafariasnki
@saber.jafariasnki
@saber.jafariasnki

امروزدوشنبه مراسم آسیدعلی پارسه بلفایی ازایل بنام زلکی باصدای🎤-#تقی_جعفری_خواننده_مراسمات_عزاداری
نی -#امپرطورفرشادمقامی اشعار استاد روزعلی بختیاری و استادجوان وحیدجمالپور دربنه کولجاز سراییده شد..
#گاگریو -#تقی_جعفری_خواننده_مراسمات_عزاداری -#تقی_جعفری -#صابر_جعفری -#امپرطورفرشادمقامی -#شیخ_برهان -#زلکی -#بلفایی -#اسنکی -#عزاداری -#

هم اکنون دوشنبه مراسم آسیدعلی پارسه بلفایی ایل زلکی باصدای 🎤استادتقی جعفری.
نی امپراطورفرشادمقامی.اشعاراساتید روزعلی بختیاری و وحید جمالپوردر بنه کولجاز(شوشتر) سراییده شد.
#گاگریو -#تقی_جعفری_خواننده_مراسمات_عزاداری -#تقی_جعفری -#صابر_جعفری -#امپرطورفرشادمقامی -#علی_جعفری_ #اسنکی -#بلفایی #زلکی

هم اکنون دوشنبه مراسم آسیدعلی پارسه ازطایفه بلفایی ایل زلکی.باصدای استادتقی جعفری
نی امپراطورفرشادمقامی.
اشعارحماسی استادجوان:وحیدجمالپور
دربنه کولجاز شوشتر.مورخ 1397/2/31
-#گاگریو -#تقی_جعفری_خواننده_مراسمات_عزاداری -#تقی_جعفری -#صابر_جعفری -#شوشتر -#اسنکی -#بلفایی -#زلکی -#امپرطورفرشادمقامی

.
مرحوم میرزا امیر ستوده آسترکی فرزند ملا رضا ستوده آسترکی از بزرگان طایفه آسترکی ، تیره مهموند ، تش پاپا ، و از مشاوران مرحوم حاج علیقلی خان سردار اسعد بودند.

#دورکی #آسترکی #بهرامسری #خراج #سلار #دهدار #گاهیوند #کاهد #مهمدوند #اسه_وند #چاربری #قایدشاهی #کوشه #گیلانی #بلفایی #اسوند

آیین پرسه شادروان آولی آسترکی روستای خان آباد شهرستان دورود
روحش شاد و یادش گرامی باد.
#بهرامسری#خراج#توشمال#کاوشه#سرلک#کائد#مهمدوند#گیلنی#بلفایی#اسوند#گایوند#

Most Popular Instagram Hashtags