[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#برنده_اسکار

150 posts

TOP POSTS

فیلم ببینیم:)
اولین فیلم پیشنهادی سال 1395 فیلمی است کمدی که توانسته در سال 2007 دو جایزۀ اسکار را برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد دریافت کند. در فیلم "Little miss sunshine" با خانواده‌ای مواجه می‌شویم که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار میان اعضایش تصمیم می‌گیرد برای یک هدف مشترک که مربوط به کوچکترین عضو خانواده است تلاش کند. حدود سه هفتۀ دیگر مطالبی در مورد این فیلم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

فیلم پیشنهادی اردیبهشت ماه
فیلم یازدهم: Little Miss Sunshine
کارگردان: Jonathan Dayton, Valerie Faris
نویسنده فیلمنامه: Michael Arndt
بازیگران: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear
کشور: امریکا
سال ساخت: 2006
مدت زمان: 103 دقیقه
ژانر: درام، کمدی
.
تریلر فیلم را میتوانید از کانال تلگرام بقچه دریافت کنید.
آدرس کانال در بالای صفحه موجود است. .
#little_miss_sunshine
#فیلم_کمدی
#برنده_اسکار

برای دومین بار جایزه اسکار به کارگردان معروف ایرانی اصغر فرهادی بابت فیلم فروشنده تقدیم شد و انوشه انصاری و فیروز نادری نماینده دریافت این جایزه در اسکار بودند.

پرتال سیمرغ این افتخار ملی را به جامعه هنری ایران تبریک می گوید.

#اصغر_فرهادی#کارگردان#اسکار#فیلم_فروسنده#برنده_اسکار#انوشه_انصاری#فیروز_نادری

Seemorgh.com
@seemorgh_ashpazi
@seemorgh_fashion
@seemorgh_wedding

Romeo Juliet #1996
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺩﺭﺍﻭﺍﯾﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖﻣﺮﮒ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﯾﻦﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻫﻤﻠﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽﯾﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭﻭﻥﻣﺎﯾﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﻮﺭﺑﺮﻭﻭﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۶۲، ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺜﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۹۱ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡﭘﯿﻨﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﮑﻤﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺮﮐﻮﺗﯿﻮ ﻭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۱۵۹۱ ﺗﺎ ۱۵۹۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺭﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۹۷ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ . ﺍﯾﻦﻧﺴﺨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺻﻼﺡﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺍﺻﻞ ﺍﺛﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻌﻮﯾﺾﺑﯿﻦ ﮐﻤﺪﯼ ﻭ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼﻓﺮﻋﯽ، ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﻣﺌﻮ، ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﻓﯿﻠﻢ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡﺩﺍﻭﻧﺎﻧﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺸﺖ . ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮﻥ ۱۸ﺍﻡ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺻﻼﺡ،ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺯﺷﺖ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬﻑ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭﻧﺴﺨﻪ ﺍﭘﺮﺍﯾﯽ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻨﺪﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪﮐﺮﺩ...
****
****
@pier_angeli_fan
@nature_animals_landscape
@cinema_classic
ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﯼﮐﺎﭘﺮﯾو و ﮐﻠﯿﺮ ﺩﯾﻨﺰ ***
دیالوگ،اخبار،عکس های زیبا در کانال تلگرام ما 👇👇👇
https://telegram.me/CinemaOfficial 👈👈👈
.
#لئوناردو_دیکاپریو
#کلیر_دینز
#بازیگرزن #بازیگرمرد
#سینما #فیلم #برنده_اسکار #بازیگر
#LeonardDiCaprio #leonardo_dicaprio #leonardodicaprio #katewinslet #actress #ClaireDanes #actor #actors #cinema_direct #actresses #piratesofthecaribbean #love #movielovers #movielife #cinema #cinephile #film #followme #beautiful #movies #movie

#دیاثت_فرهنگی
فروش کشور به بهای پول گرفتن از بیگانه برای فروش غیرت با ابزار سینما مدال دیاثت فرهنگی است که بر سینه کارگردان بین المللی سیاهکار می درخشد#برنده_اسکار#اصغر_فرهادی #اصغرفرهادی

بری لارسون در مراسم افتتاحیه فیلم قلعه شیشه ای
.
.
#بیاتومگ #بری_لارسون #برنده_اسکار #لارسون #فرش_قرمز #فیلم_قلعه_شیشه_ای #قلعه_شیشه_ای

خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان
خدارو شکر اینم اسکار دوم ایران و باز همان فرهادی
#اصغر_فرهادی #فروشنده #اسکار #شهاب_حسینی #ترانه_علیدوستی #برنده_اسکار

MOST RECENT

. پیشنهاد ویژه برای تعطیلات آخر هفته
manchester by the sea منچستر کنار دریا فیلمی درام به کارگردانی کنت لونرگان است که سال ۲۰۱۶ منتشر شد. فیلم با واکنش به شدت مثبت منتقدان و تماشاگران همراه بوده است. در هفتاد و چهارمین دوره مراسم گلدن گلوب منچستر بای د سی نامزد پنج جایزه از جمله بهترین فیلم درام بود که در نهایت توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم درام برای کیسی افلک را به خود اختصاص دهد. در هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار هم فیلم در شش رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد بود اما در نهایت موفق به دریافت دو جایزه شد: بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای کنت لونرگان و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای کیسی افلک. منچستر بای د سی با بودجه‌ای ۸،۵ ساخته شد و در گیشه به فروشی نزدیک به ۸۰ میلیون دلار رسید.
خلاصه:
لی چندلر سرایدار جوانی است که زندگی یکنواختی دارد و وقایع زندگیش به اتفاقات تلخی مثل اخراج از محل کار بخاطر توهین کردن به مستأجر محل کارش یا دعوا با غریبه‌ها در بار خلاصه می‌شود. یک روز صبح به لی تلفن می‌شود و او می‌فهمد برادرش که برای مدت‌ها از او دور بوده به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری است. لی به طرف بیمارستان حرکت می‌کند اما دیر می‌رسد و تنها موفق به دیدن جنازه برادرش می‌شود. سپس او برای خبر دادن به برادرزاده اش که در شهر منچستر در ماساچوست زندگی می‌کند راهی این شهر کوچک می‌شود که اطرافش را سراسر دریا گرفته است. رابطه او با برادرزاده اش پاتریک ابتدا چندان جدی نیست اما به مرور زمان حکم نوعی قیم را برای او پیدا می‌کند و خاطرات خود را دربارهٔ دلیل رفتنش از منچستر و تلاشش برای دوری جستن از گذشته را نقل می‌کند…
#فیلم #سینمایی #سینما #2016 #منچستر #کنار #دریا #اسکار #برنده_اسکار #کیسی_افلک#میشل #ویلیامز

.
تا شب زنده بمان ( Live by Night) یک فیلم مهیج جنایی آمریکایی به نویسندگی و کارگردانی بن افلک است که بر اساس رمانی به همین نام در سال ۲۰۱۲، از نویسندهٔ آمریکایی دنیس لهان ساخته شده است. از بازیگران آن می‌توان به بن افلک، ال فانینگ، برندن گلیسون، کریس مسینا، سینا میلر، زویی سالدانا و کریس کوپر اشاره کرد. فیلم تا شب زنده بمان در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ به صورت اکران محدود در ایالات متحده به نمایش در آمد و سپس توسط برادران وارنر در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ انتشار گسترده شد.
خلاصه: در شهر بوستون، در اواخر دهه 1920، «جو کاگلین»، سرباز کهنه کار جنگ جهانی اول، با عده ای دزد و جنایتکار بی سر و پا همراه شده که قرار است به رئیس باند خود حمله کنند. پدر جو پلیس است و از پسر حمایت می کند؛ البته بدون اینکه از فعالیت های او آگاه باشد...
#فیلم #اسکار#جنایی #بن_افلک#برنده_اسکار #سینما #سینمایی #film# oscar#cinema

.
جکی ،یک فیلم درام زندگینامه‌ای آمریکایی به کارگردانی پابلو لارائین و نویسندگی نوآ اوپنهایم است. در این فیلم بازیگرانی همچون ناتالی پورتمن، گرتا گرویگ، پیتر سارسگارد، مکس کاسلا، بت گرانت و جان هرت ایفای نقش می‌کنند. داستان فیلم درباره ژاکلین کندی اوناسیس و زمانی که او به عنوان بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به سر می‌برد و همچنین ماجرای ترور همسرش جان اف. کندی را در نوامبر سال ۱۹۶۳، در شهر دالاس تگزاس دنبال می‌کند.
#فیلم #تاریخی #سینما #سینمایی #جکی #ژاکلین #کندی #برنده_اسکار #اسکار #film#jackie #cinema #oscar

.
نیمه شب در پاریس.فیلمی کمدی-رمانتیک-فانتزی به نویسندگی و کارگردانی وودی آلن است. فیلم چاشنی‌های نوستالژیک و اگزیستانسیالیسم دارد و براساس این ایده پرداخت شده که انسان هرگز از زمان حال راضی نیست و گذشته‌ها را رمانتیک‌تر، خالص‌تر، و برای زندگی بهتر می‌داند. این فیلم در هشتادوچهارمین دورهٔ مراسم اسکار برندهٔ جایزهٔ اسکار بهترین فیلم‌نامهٔ اوریژینال شده‌است.
خلاصه داستان:
گیل (اوون ویلسون) به همراه همسر و پدر و مادرزنش به پاریس سفر می‌کند و شدیداً تحت تأثیر شهر و زیبایی‌هایش قرار می‌گیرد. اما همسرش، اینز (ریچل مک‌آدامز) و بقیهٔ خانواده چنین احساسی ندارند. همزمان، جیل به فکر کار کردن روی رمانش با موضوع نوستالژی است. آنها در پاریس با دوستان قدیمی اینز (پائول و کارول) برخورد می‌کنند. اینز که دوست قدیمی پائول بوده، او را فردی باهوش می‌داند و ترجیح می‌دهد بیشترِ وقتش را همراه با او بگذراند. جیل شب را در خیابان‌های پاریس قدم می‌زند و جلو کلیسایی با صدای زنگ نیمه‌شب ماشینی قدیمی می‌آید و او به قرن ۲۰ و دورانی که برای جیل رؤیایی است می‌رود و با نویسنده‌ها و هنرمندان آن دوره ملاقات می‌کند. در آن دوران با دختری ملاقات می‌کند که قرن ۱۹ را دوران طلایی برای زندگی می‌داند. هنگامی که به همراه او به سال ۱۸۹۰ می‌رود، با هنرمندانی مواجه می‌شود که دوست دارند در رنسانس زندگی کنند...
#فیلم#فیلم_عاشقانه#فیلم_اسکار#برنده_اسکار#سکانس_به_یاد_ماندنی#film#oscar#love#midnightinparis

بری لارسون در مراسم افتتاحیه فیلم قلعه شیشه ای
.
.
#بیاتومگ #بری_لارسون #برنده_اسکار #لارسون #فرش_قرمز #فیلم_قلعه_شیشه_ای #قلعه_شیشه_ای

ايشون خانم اپرا وينفرى هستند، ثروتمندترين آفريقايى آمريكايى جهان ، مجری ، برنده اسكار و 45 مين فرد قدرتمند جهان !

البته اگر ايــران بودن چون 63 سالشونه و ازدواج نكردن ميشدن " تــرشيده "

#اپرا_وینفری#ثروتمندترین_آفریقایی
#مجری#برنده_اسکار#فرد_قدرتمندجهان
#ترشیده

Romeo Juliet #1996
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺩﺭﺍﻭﺍﯾﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖﻣﺮﮒ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﯾﻦﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻫﻤﻠﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽﯾﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭﻭﻥﻣﺎﯾﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﻮﺭﺑﺮﻭﻭﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۶۲، ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺜﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۹۱ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡﭘﯿﻨﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﮑﻤﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺮﮐﻮﺗﯿﻮ ﻭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۱۵۹۱ ﺗﺎ ۱۵۹۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺭﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۵۹۷ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ . ﺍﯾﻦﻧﺴﺨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺻﻼﺡﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺍﺻﻞ ﺍﺛﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻌﻮﯾﺾﺑﯿﻦ ﮐﻤﺪﯼ ﻭ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼﻓﺮﻋﯽ، ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﻣﺌﻮ، ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .
ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﻓﯿﻠﻢ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡﺩﺍﻭﻧﺎﻧﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺸﺖ . ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮﻥ ۱۸ﺍﻡ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺻﻼﺡ،ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺯﺷﺖ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬﻑ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭﻧﺴﺨﻪ ﺍﭘﺮﺍﯾﯽ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻨﺪﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪﮐﺮﺩ...
****
****
@pier_angeli_fan
@nature_animals_landscape
@cinema_classic
ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﯼﮐﺎﭘﺮﯾو و ﮐﻠﯿﺮ ﺩﯾﻨﺰ ***
دیالوگ،اخبار،عکس های زیبا در کانال تلگرام ما 👇👇👇
https://telegram.me/CinemaOfficial 👈👈👈
.
#لئوناردو_دیکاپریو
#کلیر_دینز
#بازیگرزن #بازیگرمرد
#سینما #فیلم #برنده_اسکار #بازیگر
#LeonardDiCaprio #leonardo_dicaprio #leonardodicaprio #katewinslet #actress #ClaireDanes #actor #actors #cinema_direct #actresses #piratesofthecaribbean #love #movielovers #movielife #cinema #cinephile #film #followme #beautiful #movies #movie

.
دوباره کیت بلنچث اجرای به یاد ماندنی داشت. اینجا او باید احساسات متنوعی را به نمایش می گذاشت. کاراکترش دوست داشتنی نیست ولی بلنچت کاری می کنه که ما از اون متنفر نباشیم. ما درکش می کنیم. جزمین کاراکتر با ثباتی نیست و بلنچت ترس، اضطراب، سردرگمی و انکار او را به خوبی نشون می دهد و نامزد بهترین بازیگر نقش اصلی در مراسم اسکار می شه
#جاسمین_غمگین #وودی_الن #کیت_بلانشت #الک_بالدوین #سالی_هاوکینز #پیتر_سارسگارد #لوئی_سی_کی #بابی_کاناواله #برنده_اسکار
#BlueJasmine #WoodyAllen #cateBlanchett #AlecBaldwin #SallyHawkins #PeterSarsgaard #LouieCK #JavierAquirresarobe #BobbyCannavale #AcademyAward

‎فارست گامپ با بازی درخشان تام هنکس شخصیت فیلمی به همین عنوان است که جزو یکی از ماندگارترین وبی نظیر ترین شخصیت های تاریخ سینمای جهان است .
‎فارست گامپ (تام هنکس) که به صورت مادرزاد دچار اختلالاتی ذهنی و جسمی است، هنگامی که در یک ایستگاه اتوبوس به انتظار نشسته است، با آمدن خانمی ،خود رامعرفی کرده و به تعریف داستان زندگیش میپردازد.
‎در این فیلم میبینیم که این خود ما هستیم که سرنوشت خود را تعیین میکنیم .
‎آدم ها استعدادهای چندگانه ای دارند. معمولا افرادی که آن ها را عقب افتاده ذهنی می نامند دقتشان در بعضی کارها بیشتر از آدم های معمولی است و به جزئیاتی توجه می کنند که آدم های دیگر آن ها را نادیده گرفته اند. فورست این استعداد را دارد که به راحتی با آدم ها ارتباط برقرار کند چون در کل زندگیش خودش است بدون هیچ نقابی در هر لحظه با پذیرش حتی نقص هایش و توانایی هایش حتی اگر دیگران به او دیکته کرده اند .
‎فارست گامپ نشان می‌دهد، برای موفقیت یا رضایت در زندگی، علاوه بر آن که نیازی نیست تا استثنایی و برتر از دیگران بود ــ همان‌طور که مادر فارست می‌گوید، انسان‌ها همه با یکدیگر فرق دارند ــ بلکه چه بسا ضعف در زمینه‌ای موجب پیشرفت در زمینه‌ای دیگر شود!؟
‎اما شاید نتوان گفت که این فیلم درباره یک عقب افتاده ذهنی نیست. فیلم، بیشتراز یک تفکر درباره زمانه ماست درست مثل نگاه کردن از دریچه چشمان مردی که فاقد فلسفه است و چیزها را همانطور که هستند می فهمد. فارست گامپ را به دقت نگاه کنید تا بفهمید چرا بعضی به خاطر خیلی کم هوش بودنشان مورد انتقاد قرار می گیرند. فارست به قدر کافی باهوش است
‎ اطلاعات فیلم
‎کارگردان : Robert Zemeckis ‎نویسنده : Winston Groom
‎بازیگران: Tom Hanks, Robin Wright ,Gary Sinise
‎🔔🔔برنده اسکار:
‎بهترین بازیگر نقش اول مرد برای تام هنکس ،بهترین کارگردان برای رابرت زمکیس ،بهترین ویرایش فیلم برای آرتور اشمیت ، بهترین فیلم ،بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین فیلم‌نامهٔ اقتباسی برای اریک راث
#فیلم #فارست_گامپ #بازیگران #تام_هنکس #برنده_اسکار #بهترین_فیلم #تحلیل_فیلم #روانشناسی #روانشناس #معلول_ذهنی #موفقیت #هوش #رفتار #افکار #روانشناسی_مثبت_گرا

by @b.daastaan

#آدری_هپبورن #زیبای_قرن_بیستم
برای من همیشه تجسم عینی زیباییه هم #زیبایی_ظاهری و هم #زیبایی_باطنی. 😍😍
پ ن 1: تو روزگار ما هر کس اراده کنه میتونه زیبایی ظاهری رو به دست بیاره که البته خیلی هم خوبه اماکاش ذره ای از این تلاش و اهتمامی که برای رسیدن به زیبایی ظاهری داریم رو صرف رسیدن به زیبایی درونی کنیم تا دنیا جای قشنگتری بشه.
#زیبایی #زندگی #آرایش #سادگی #صبحانه_با_تیفانی #برنده_اسکار

.
🔴امروز و در حاشیه افتتاحیه هفتادمین جشنواره فیلم کن،اصغرفرهادی دومین مجسمه اسکارش را از الکساندر ماله گی تهیه کننده «فروشنده»دریافت کرد/فرهادی دو ماه پیش در اعتراض به فرمان ممنوعيت ورود اتباع ايرانى به امريكا درمراسم اسکارغایب بود.
.
.
#اصغرفرهادی#اسكار#اصغرفرهادي#اصغر_فرهادی#اصغر_فرهادي#فروشنده#فيلم#سينما#فيلم_فروشنده#برنده_اسکار#هنرمند#سينماگر#جشنواره_کن#فستيوال_كن#thesalesman#cannesfilmfestival#asgharfarhadi#cinema

#انیمیشن_کوتاه#برنده_اسکار#sepehrfilm#لینک_اختصاصی#themoonandtheson#کانال#سپهر_فیلم
دانلود هفتگی بهترین انیمیشنهای کوتاه برنده اسکار از کانال سپهرفیلم
هفته اول: The Moon and the Son (پسر و ماه) برنده اسکار بهترین انیمیشن کوتاه سال ۲۰۰۵
برای دانلود به کانال مراجعه کنید لینک در پروفایل

#anjelinajolie #anjelina_jolie #bradpitt #angelinajolie
#actresses #actress #actor #academyawards #academyaward #Oscars #oscar #theacademy #cinema_classic #cinema_direct
@pier_angeli_fan . @nature_animals_landscape
@cinema_classic .
.
دیالوگ,،اخبار،عکس های زیبا در کانال تلگرام ما 👇👇👇
https://telegram.me/CinemaOfficial 👈👈👈
.
رویا شاه حسین زاده:
من زخم‌های بی‌نظیری به تن دارم اما
تو مهربان‌ترین‌شان بودی
عمیق‌ترین‌شان
عزیزترین‌شان 
بعد از تو آدم‌ها 
تنها خراش‌های کوچکی بودند بر پوستم 
که هیچ‌کدام‌شان 
به‌پای تو
به قلبم نرسیدند

بعد از تو آدم‌ها 
تنها خراش‌های کوچکی بودند
که تو را از یادم ببرند، اما نبردند 
تو بعد از هر زخم تازه‌ای دوباره باز می‌گردی 
و هربار 
عزیزتر از پیش
هربار عمیق‌تر.
#رویا_شاه_حسین_زاده

٠•●ஜ رویا شاه‌حسین‌زاده ஜ●•٠

@royashahhoseinzade
.
#بهترین_بازیگر
#اسکار #برنده_اسکار
#برد_پیت
#آنجلینا_جولی #فیلم #سینما #سینمایی #بازیگر #بازیگرزن #خارجي #ستاره #عالیه #خوشگل #زیبا

Most Popular Instagram Hashtags