[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بردگی

MOST RECENT

‌آدمی به علت گرسنگی، بی‌کسی و درماندگی، به #بردگی کشیده می‌شود، و او را هم چون برده‌ای به کار می‌گیرند. چه معامله‌ی دردناکی!
زندگی برای یک تکه نان... 👤

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#ارضا_شدن #اسلیو
#ترک_استمنا
#برده_سکسی
#درمان_گی#بردگی#برده_پسر #برده_دختر
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#برده_جنسی #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#ارضا_کردن#ارباب_و_برده
#ترک_استمنا
#برده_سکسی
#درمان_گی#بردگی#برده_پسر #برده_دختر
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#برده_جنسی #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

#آزادی_زنان
این عکس را که دیدم، دلم سوخت...
زنهایی که حضورشان در #جامعه نه به خاطر #انسان بودن آنهاست، بلکه به خاطر #جذابیت زنانگی و #جنسی آنهاست..
دلم سوخت وقتی دیدم #مرد_ها لباس گرم به تن دارند ولی #زن... پ.ن:#سانسورچی 😉

بدانید هدف #لیبرال ها از #آزادی رسیدن به خواسته های نامشروع خود است.که با رسانه ها و قدرت پول خود و با شعار های زیبا #آزادی زن را در #برهنگی زن معرفی میکنند ولی آن جه در تصویر پیدا است #بردگی زن است نه چیز دیگر.

#فمنیست
#لیبرالیسم 🚫
#چهارشنبه_سفید
#دختران_خیابان_انقلاب
#نجوا#Najva

#آزادی_زنان
این عکس را که دیدم، دلم سوخت...
زنهایی که حضورشان در #جامعه نه به خاطر #انسان بودن آنهاست، بلکه به خاطر #جذابیت زنانگی و #جنسی آنهاست..
دلم سوخت وقتی دیدم #مرد_ها لباس گرم به تن دارند ولی #زن... پ.ن:#سانسورچی 😉

بدانید هدف #لیبرال ها از #آزادی رسیدن به خواسته های نامشروع خود است.که با رسانه ها و قدرت پول خود و با شعار های زیبا #آزادی زن را در #برهنگی زن معرفی میکنند ولی آن جه در تصویر پیدا است #بردگی زن است نه چیز دیگر.

#کپی_آزاد 🙏

#فمنیست
#لیبرالیسم 🚫
#چهارشنبه_سفید
#دختران_خیابان_انقلاب
#نجوا#Najva

. .. :

انان که مهر هرزگی به احساس تو زدن
انان که مرا دیوانه دیگر ازار خطاب کردند
انان که بیمار بیمار گویان قضاوتمان کردن
چه میداند از احساس زیبای درونمان
انان که به جای احترام به علاقه هایمان مارا سنگ زدند
انان که در تنگنای این جامعه به تنها بودن و ماندمان رنگ زندند

انان که سر عشق مارا با تیغ ندانستنشان بریدند
چه میدانند از ... دیدن با چشمان بسته
گفتن به نگاه
حرف زدن با اشاره
دوست داشتن با اخم
مواظبت با دستور
عشق با ستیز
به دست اوردن با التماس
اثبات با تعلق
و دوست داشتن با پرستش
اری به نداشتن جامعه مان محکومیم
مارا برای متفاوت بودن بیمار میخوانند
و تنها خودمانیم که برای خود میمانیم
پس برای همدیگر و همنوع هایمان دشمن نباشیم
که در این تنهایی شب سوی چراغی از دور هم
نور امید میشود برای راهیان .

#مستر #ارباب #برده #بردگی #فتیش #بی_دی_اس_ام #bdsm #خشن #شلاق #تنبیه #اسلیو #اسلیو_ماده #مادهسگ #ماده_سگ #برده_دختر #کرمان #سکس_خشن

برای من بالاترین #لذت_رهایی از دام سیگار، سلامتی، پس‌انداز پول، #انرژی یا پایان دادن به #بردگی نبود.
بیشترین خوشحالی ام به خاطر از بین رفتن آن سایه‌های سیاه شیطانی در ذهنم بود، بابت از بین رفتن احساس موردتنفر دیگران بودن، عذرخواهی کردن از افراد غیر سیگاری بابت سمی که در هوا پخش می‌کردم. یکی از مزایای مهم ‌#ترک_سیگار برای من این بود که از این پس، می‌توانستم به #شخصیت و بدن خودم احترام بگذارم.

چرا پیج احمق ها و شل مغزها فالوورای بالایی داره بنظرتون؟

چرا هر کی لخت تر و عنترتر تعداد فالووراش بیشتر؟

ملت همسانهای خودشون رو فالوو میکنن بنظرم،، .
.
.
.
.#احمقها#شلمغزها#معروفیت#بدبخت#عقبمانده#حماقت#نفهمی#بردگی#بیسوادی#بیفرهنگی#فقر#

آبراهام لینکلن ،یکی از محبوب ترین
رئیس جمهوران آمریکا بوده است که هنوز هم میان آمریکائیان بسیار محبوب است
واز مهمترین اقداماتش الغای بردگی وآزادی بردگان است.
که پس از جنگ های شمال وجنوب وپیروزی در این جنگ ها آن را علنی کرد.
وسپس در قانون اساسی آمریکا مدون ساخت.

#قانون #بردگی #آبراهام_لینکلن #آمریکا #جامعه

کپشن ملاحظه گردد👇
علاوه برعوارض روحی وروانی فراوان#ارضا_شدن_بیش_از_اندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه داردازقبیل:
#سکته_های_قلبی_و_مغزی
کاهش طول عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب و روان(انواع جنون)آلزایمر،زود انزالی تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی دارد مثل ناامیدی،افسردگی،پوچی و خودکشی بی حوصلگی،بی انگیزگی،تنبلی
دیواستمنی
#درمان_خودارضایی وانحرافات:

Tlgrm.me/DIVeEstemna

علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم...افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیادارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر(فقر #جهانبینی_جنسی و القاءات محیط)به #جنون جنسی می افتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل #لواط و #لز و #سکس_کثیف و #سکس_با_حیوانات دچارمیشی واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 🤓
Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey
توجه:
لینک ورودبه مجموعه اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه وکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

آیدی استاد در تلگرام:
Tlgrm.me/ARBABezaman
09197148858
___________
#درمان
#ترک#ارضا_کردن#ارباب_و_برده
#ترک_استمنا
#برده_سکسی
#درمان_گی#بردگی#برده_پسر #برده_دختر
#همجنسبازى#درمان_همجنسگرايى#درمان_همجنسبازى#برده_جنسی #درمان_بردگی_جنسى #درمان_انحرافات_جنسی #درمان_انحراف_جنسى

#جهل و #تعصب آنقدر قدرتمند است که می تواند #جنگ را به #صلح و #بردگی را عین #آزادی جلوه دهد #جورج_اوروِل #اورول

برداشت ازاد
#طنز #ترس#خیانت#بی بندباری#زندگی#بردگی

🔴اثبات ادعای دروغ و جعلی بودن خبر صداوسیما 💠ویدیویی که ثابت می کند ، ادعای صداوسیما را مبنی بر اینکە ماموران در خیابان پاسداران از سلاح گرم استفادە نکردەاند دروغی بیش نیست .
#ايران
#تهران
#گلستان_هفتم
#آمدنیوز
#رفراندوم
#دراويش
#آزادى
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما
#مرگ_بر_دیکتاتور
#بردگی
#مجذوبعلیشاه
#video

ویژگی‌های شخصیت ماکیاولی ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ جاه‌طلبی:
این‌قبیل تیپ‌ها، جز رسیدن به امیال و آرزوهای خود، به هیچ‌چیز دیگری فکر نمی‌کنند. همیشه بهترین را برای خود می‌خواهند و مدام به‌دنبال جاه، مقام و عظمت هستند.

تفرقه‌افکنی:
خط‌مشی این قبیل افراد، مطابق ضرب‌المثل «تفرقه بینداز و حکومت کن» است. اگر در رأس اداره یا سازمانی باشند و یا سرپرستی مکان و افرادی را برعهده داشته باشند، سعی‌می‌کنند با اختلاف‌افکنی میان افراد و به‌کارگیری سیستم پلیسی، اوضاع را در کنترل خود بگیرند.

دورویی:
رفتار دوگانه دارند؛ د‌ر مقام حرف و نظر، به‌گونه‌ای ظاهر می‌شوند و در مقام عمل، به‌گونه‌ای دیگر. در ظاهر، یک جور خود را نشان‌می‌دهند و در پشت صحنه به‌گونه‌ای نامتعارف عمل می‌کنند. خود را خیرخواه، مثبت‌،‌ خاکی، مردمی و دموکراتیک نشان‌می‌دهند اما در نهان، ‌خلاف آن‌را عمل می‌کنند به‌گونه‌ای که درباره‌ی آنان گفته می‌شود: «از پشت خنجر می‌زنند.» دروغ‌گویی:

دروغ برای آنان به‌مثابه یک مکانیزم دفاعی در برابر دنیای بیرون است. از نظر آنان، تنها از راه دروغ‌گویی است که می‌توان به مقصود خود رسید. آنان در به‌کارگیری دروغ، چنان حرفه‌ای عمل می‌کنند که از نظر دیگران، صداقت جلوه می‌کند. تخریب‌گری: این قبیل افراد، بالقوه تخریب‌گر هستند و همیشه سعی‌‌‌‌دارند شرایط و اوضاع را به ضرر دیگران سم‌پاشی کنند. درواقع یک موضع «برد- باخت» در پیش می‌گیرند؛ برد برای خودشان و باخت برای دیگران. به‌ بردگی گرفتن دیگران: به دیگران تا اندازه‌ای پر و بال و اجازه‌ی پیشرفت می‌دهند که در خدمت‌شان باشند و در درجه‌ای پایین‌تر قراربگیرند و اگر زمانی برسد که دیگران،‌ هم‌سطح یا بالاتر از آنان قرارگیرند، از هر طریق ممکن، برای از میان برداشتن‌شان اقدام می‌کنند.

معادله‌ی آقا و برده:
به نظر آنان، افراد ضعیف و بی‌پشتوانه، حق اظهارنظر یا ابراز وجود ندارند بلکه تنها افرادی که از حیث ثروت، قدرت و شهرت در سطح بالا هستند، قابل احترام‌اند.

تحمیق دیگران: همیشه دیگران را موجوداتی احمق و بی‌شعور قلمداد می‌کنند و خود را بالاتر و با‌فرهنگ‌تر از همگان می‌دانند و یک‌نوع احساس برتری کاذب نسبت به دیگران دارند.

خشم نرم: افرادی خشمگین و کینه‌جو هستند اما در ظاهر نشان نمی‌دهند؛ شاید به آنان گفته شود که با پنبه سر می‌برند.
💫💫💫💫💫 #شخصیت#ماکیاولی#جاه_طلبی#تفرقه_افکنی#دورویی#دروغ_گویی#تخریب_گری#بردگی#تحمیق#خشم_نرم

. .. :

گاه اسمم را بر تنت هک میکنم
تو را تا به ابد میخواهم
تمام اینها برای این است که صاحبت باشم
قلاده ات
قفست
زنجیرت
داغ روی بدنت
همه و همه مشان تعلق توست
و تو بنده ی من خواهی بود
و من صاحبت
تورا از خویش میدانم
تربیتت میکنم
شکلت میدهم
تا همانی باشی که میخواهم
حس تو
علایق تو
از علایق من سرچشمه میگیرد
اما هر ان چیز که دوست نداری را دوست ندارم .

#مستر #ارباب #برده #بردگی #فتیش #بی_دی_اس_ام #bdsm #خشن #شلاق #تنبیه #اسلیو #اسلیو_ماده #مادهسگ #ماده_سگ #برده_دختر #کرمان #سکس_خشن

به هر دقیقه خدایتان یکی است
#زور #سیستم #بردگی #ته #خط #دشمنی

#تاریخ_نویس ، بنویس
#ترکیه ای ها چه ها کردند از نسل کشی #ارامنه تا #نسل_کشی #یونانیان از نسل کشی #آشوری ها تا نسل کشی کرد ها بنویس #قبرس را چگونه به خاک خون کشیدند بنویس #تبریز را به خاک خون کشیدند و زنان تبریزی را به اسیری و #بردگی #جنسی گرفتند تاریخ نویس بنویس بلند #تکرار کن این مردم #فراموش کارند بنویس شاید روزی شاید لحظه ای #وجدانی خواهان #بیداری باشد !!!!!

Most Popular Instagram Hashtags