#برده_داری

MOST RECENT

ایران یکی ثروتمند ترین کشورهای جهان است ولی چه فایده
#خط_فقر
#خط_فلاکت
#برده_داری

با سکوت برده داری و سواستفاده از کودکان ادامه خواهد داشت...
.
#تبلیغات#بازاریابی#فروش#برده_داری#آموزش#اجتماع

Most Popular Instagram Hashtags